Sortiraj po:
Pogledaj:
  • Naslovna
  • Arhiva za kategoriju "Rad gradske uprave"
  • (  »   Page 7)

Kategorija: Rad gradske uprave

Veliki intervju s gradonačelnikom Markom Jelićem i dogradonačelnicima Marijom Ćaćićem i Kristinom Perić: Naknade za novorođeno dijete povećat ćemo tri puta


Proračun za 2018. godinu bio je povod za intervju s kninskim gradonačelnikom dr. sc. Markom Jelićem. Na kraju se intervju pretvorio u trojni budući da su, sukladno svojim kompetencijama i zaduženjima, na određena pitanja odgovarali i dogradonačelnici Marijo Ćaćić i Kristina Perić.

U intervjuu doznajemo puno zanimljivih informacija, od onih loših – da će se možda odustati od Poslovne zone u Oćestovu jer Hrvatske šume traže pola milijuna kuna, do dobrih – da se naknade za novorođeno dijete povećavaju tri puta i da se pregovara s investitorima o otvaranju malih IT, metaloprerađivačkih i prehrambenih tvrtki u Kninu.

Evo i cijeloga intervjua.

Kakav nas proračun očekuje za 2018. godinu, razvojni, socijalni ili neki treći? Koje su glavne značajke proračuna na čijem prijedlogu, pretpostavljam, još uvijek radite?

Kristina Perić: Kao što ste i naveli, na proračunu za 2018., kao i na projekcijama za 2019. i 2020. još se intenzivno radi. Kako bi skrojila verziju proračuna koji maksimalno zadovoljava potrebe i želje građana Knina, gradska  uprava nastoji  osluškivati potrebe i želje građana pa su značajna sredstva izdvojena i za manje investicije koje su predlagali sami građani. Na prošloj sjednici Gradskog vijeća ponudili smo i kolegama iz oporbe da se aktivno uključe u kreiranje proračuna za sljedeću godinu te ćemo uskoro imati i radni sastanak na tu temu. Grad Knin će nastojati stvarati pozitivno poduzetničko okruženje te ćemo kroz različite mjere pokušati poticati rast i razvoj malog poduzetništva i gospodarstva. Neki detalji koje vam možemo trenutno navesti su da namjeravamo podići naknadu za novorođeno dijete s dosadašnjih tisuću na tri tisuće kuna, planiramo uređenje novog vrtića, kupnju cisterne za prijevoz pitke vode, povećanje broja stipendija, kao i uvođenje određenog broja stipendija za srednjoškolce, financiranje asistenata za djecu s poteškoćama u razvoju…

U odnosu na proračune prošlih godina, generalno, koje stavke će se kresati, a koje stavke će biti veće?

Kristina Perić: Cilj nam je da proračun bude što realniji te da u isti ne ubacujemo stavke za koje smatramo da se neće moći realizirati kako bi na takav način nekome „mazali“ oči. Imamo dosta dugova koje treba vratiti, a isto tako i dosta nenaplaćenih prihoda za koje se nisu poduzimale apsolutno nikakve mjere naplate. Uštede ćemo provoditi gdje god to bude moguće, a najviše na materijalnim troškovima redovnog poslovanja. Troškovi ureda gradonačelnika će biti prvi koji će biti znatno smanjeni. Sve uštede koje ostvarimo ćemo usmjeriti na izradu razvojnih projekata koji su u interesu grada Knina i njegovih sugrađana.

Kako stoje stvari s velikim EU projektom (Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije…) na koji mnogi gledaju kao na zadnju slamku spasa za Knin? Doznali smo na zadnjem Gradskom vijeću da se do sada nije dobro radilo. Postoji li opasnost da Knin izgubi te novce? Kada idu prvi natječaji – onaj za institucije i udruge te onaj za gospodarske subjekte?

Marijo Ćaćić: Ovaj projekt je od ključnog značaja za razvoj našeg grada pa smo mu, sukladno tome, i posvetili iznimno veliku pažnju. Napravljen je cijeli niz aktivnosti usmjerenih na korekciju postojećeg Intervencijskog plana i ustrojavanje sustava za uspješnu pripremu i provedbu pojedinih projekata. Budući da postojeći plan ne bi mogao postići planirane ciljeve po pitanju zapošljavanja naših građana, razvijanja lokalnog gospodarstva, ustrojavanja učinkovitog sustava potpore poduzetništvu te posljedično sprječavanja odseljavanja lokalnog stanovništva, u dogovoru sa nadležnim Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU te Ministarstvom rada i mirovinskog sustava, pokrenuli smo ubrzani postupak izmjene Intervencijskog plana Grada Knina. Paralelno sa postupkom izmjene Intervencijskog plana pokrenuli smo, također, ubrzani postupak pripreme projektne dokumentacije za sve projekte koje planiramo provesti. Ugovorena je izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata te usuglašeni pojedini zahvati sa nadležnim institucijama poput Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture, Regionalne razvojne agencije Šibensko-kninske županije i županijskim Upravnim odjelom za prostorno uređenje i gradnju.

U cilju ubrzavanja svih aktivnosti oko provedbe Intervencijskog plana Grada Knina formirane su stručne radne skupine od djelatnika gradske uprave i vanjskih stručnjaka koje, svaka u svom području, intenzivno rade na pripremi pojedinih projekata, a sve u cilju maksimalnog iskorištavanja svih raspoloživih sredstava iz ovog Programa.

Knin ne može izgubiti ova sredstva budući ih, suprotno prethodno prezentiranoj priči, nije niti dobio. Dakle, nikad ta sredstva nisu bila, niti će ikad biti na računu Grada Knina, nego su nam na raspolaganju i isključivo ih visokostručnim radom možemo povlačiti za pojedine projekte koje kvalitetno pripremimo. Vjerujemo da ćemo sa ovom novoosmišljenom kombinacijom razvoja vlastitih stručnih kadrova i upotrebom vanjske stručne konzultantske pomoći uspjeti pripremiti dovoljno kvalitetnih projekata da povučemo i iskoristimo sva raspoloživa sredstva iz ovog Programa te da zaista postignemo planirane razvojne ciljeve.

U intenzivnoj suradnji sa Ministarstvom rada i mirovinskog sustava proveli smo javnu raspravu o uvjetima Javnog poziva namijenjenog financiranju, odnosno sufinanciranju projekata društvenog karaktera i očekujemo javnu objavu poziva u drugoj polovici studenog. Na taj Javni poziv moći će se prijaviti ustanove, udruge civilnog društva, trgovačka društva, jedinice lokalne samouprave i drugi prijavitelji koji će svoje projektne aktivnosti, socijalnog karaktera, provoditi na području grada Knina.

Poučeni pozitivnim iskustvom sa javnom raspravom koju je Grad Knin proveo za socijalni dio Intervencijskog plana, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU je odlučilo samostalno provesti postupak javne rasprave o uvjetima Javnog poziva namijenjenog sufinanciranju gospodarskih projekata. Javna rasprava će se obaviti preko nacionalnog sustava e-savjetovanje i njen početak je objavljen u petak o čemu je zainteresirana javnost detaljno informirana preko Internet stranice Grada Knina. Javna objava ovog poziva se očekuje 30. studenog 2017. godine.

Kada će biti dovršene izmjene intervencijskog plana i kada će biti dostupne javnosti? Koji će biti glavni segmenti izmijenjenoga plana?

Marijo Ćaćić: Izmjene Intervencijskog plana se upravo pripremaju i kroz sljedećih desetak dana će se prijedlog izmjena, sukladno propisanoj proceduri, uputiti Jedinici za intervencijski plan i potom Partnerstvu za intervencijski plan. Propisana procedura cijelog Programa nam ne dozvoljava da radimo velike strukturne izmjene Intervencijskog plana, iako bi to moglo polučiti značajno bolje ukupne rezultate. Plan će se i nakon izmjena temeljiti na, prethodno definirana, četiri osnovna razvojna prioriteta, međutim, projektne aktivnosti će se puno više usmjeriti na otvaranje mogućnosti za generiranje novih radnih mjesta te kvalitetnije iskorištavanje raspoloživih razvojnih potencijala. Dio projektnih aktivnosti će se usmjeriti na kvalitetnije iskorištavanje kninske tvrđave, kroz obogaćivanje turističke ponude uz korištenje suvremenih organizacijskih modela i tehnoloških rješenja. Isto tako, dio projektnih aktivnosti će se usmjeriti prema prostoru nekadašnje vojarne Krka u kojoj planiramo, u suradnji sa Nacionalnim parkom Krka, provedbu cijelog niza projekata. Posebna pozornost će se posvetiti učinkovitijem iskorištavanju raspoloživih sredstava za razvoj gospodarskih djelatnosti, poglavito u Poduzetničkoj zoni Preparandija. Očekujemo ostvariti značajne uštede sredstava odustajanjem od bespotrebne izgradnje potpuno nove zgrade u PZ Preparandija za potrebe Poduzetničkog inkubatora, koji planiramo stacionirati u trenutno neiskorištene prostore nekadašnje tvornice Kninjanka. Od sredstava koja ćemo uštedjeti na taj način planiramo provedbu dodatnih dvaju projekata i to Projekt uređenja i opremanja Informacijskog inovacijskog inkubatora (3I) te Projekt uređenja i opremanja centra za vode krša.

Nakon usuglašavanja sadržaja izmjena Intervencijskog plana planiramo ga, iako to procedura izričito ne zahtijeva, ponuditi našim građanima na komentiranje. Smatramo da i za izmjene ovako značajnog razvojnog strateško operativnog dokumenta trebamo dobiti mišljenje javnosti.

Dokle se došlo po pitanju stavljanja vojarne Krka u funkciju razvoja turizma? 

Marijo Ćaćić: Sa upravom Nacionalnog parka Krka je dogovorena sveobuhvatna suradnja u planiranju, projektiranju i provođenju cijelog niza projekata u nekadašnjoj vojarni Krka. Kao osnova za bilo kakvo planiranje napravljen je geodetski snimak cijelog područja vojarne, kao i područja sa desne strane rijeke Krke do ušća rijeke Butižnice, tzv. Sastavaka. U dogovoru sa NP Krka je angažiran arhitektonski studio koji se bavi ambijentalnom arhitekturom koji je, prema naputcima od strane Grada Knina, već izradio nekoliko alternativa sadržaja koji bi se izgradili na tom prostoru. Budući da izrada navedene geodetske podloge i idejnog rješenja uređenja cijelog prostora značajno košta, dogovorili smo da taj trošak preuzme upravo Nacionalni park.

U vrlo skorom vremenu očekujemo prijedlog Idejnog rješenja sveobuhvatnog uređenja prostora nekadašnje vojarne Krka, nakon čega ćemo ga javno objaviti i prepustiti našim građanima da daju svoje komentare, prijedloge, prigovore i sugestije. Po konačnom definiranju svih zahvata u tom prostoru pristupit ćemo izradi detaljne projektne dokumentacije i ishođenju potrebnih dozvola. Provedbu jednog dijela projekata će preuzeti NP Krka budući da je na tom području predviđeno otvaranje njihovog službenog ulaza, a jedan dio projekata će se prepustiti zainteresiranim poduzetnicima i udrugama civilnog društva. Projekti koje će provoditi Grad Knin i gradska poduzeća ili institucije će se prijavljivati na raspoložive natječaje te sufinancirati sredstvima iz fondova EU. Bitno je naglasiti da će glavni kriterij pri odabiru projektnih prijedloga biti broj novih radnih mjesta koja će se s njima otvoriti.

Spominjali ste osnivanje Lokalne razvojne agencije. Dokle se tu stiglo? Hoće li se u agenciju angažirati stručnjaci za pisanje projekata?

Marijo Ćaćić: Trenutno sa Veleučilištem Marko Marulić dogovaramo preuzimanje cjelokupnog vlasništva nad društvom Matica d.o.o. koje planiramo preustrojiti u javnu ustanovu Lokalnu razvojnu agenciju. U sljedećih nekoliko dana će društvo započeti sa radom sa novom, stručnom upravom te odmah započeti sa postupkom preregistracije u Lokalnu razvojnu agenciju. Ukoliko bude organizacijskih ili čisto vremenskih prepreka za brzu preregistraciju društva Matica d.o.o. u Lokalnu razvojnu agenciju, kao alternativno rješenje imamo osnivanje potpuno nove Lokalne razvojne agencije i u tom slučaju bi društvo Matica d.o.o. nastavilo djelovati kao konzultantska kuća koja bi na komercijalnim osnovama pružala uslugu pripreme projekata za lokalne gospodarstvenike i udruge civilnog društva.

Trošak rada društva Matica d.o.o. i buduće Lokalne razvojne agencije možemo gotovo u potpunosti financirati sredstvima iz Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije, te će ona predstavljati temelj budućeg razvoja našeg grada. Cilj nam je razviti vlastiti stručni kadar koji će i nakon provedbe našeg Intervencijskog plana biti sposoban osmišljavati, izrađivati i provoditi lokalne razvojne projekte.

Je li u ova četiri mjeseca bilo nekih značajnijih razgovora i dogovora s investitorima i ako jest, možete li bar malo konkretizirati?

Marko Jelić: Dosta se razgovara s malim poduzetnicima, pogotovo iz IT sektora i digitalnog marketinga. Naime, radi se o ljudima koji su iz Knina ili su vezani za naš grad te im je namjera pokrenuti poslovanje ovdje. Također, neki od njih vide mogućnost u prebacivanju sjedišta u Knin, a značajnu ulogu u tom bi imao i 3I inkubator. Zasad je to još uvijek na razgovorima i pokojem projektu koji je u začetku. Važno je napomenuti da se radi o malim tvrtkama, koje se još uvijek pozicioniraju na tržištu.

Osim navedenih, obratio nam se poduzetnik koji želi pokrenuti proizvodnju aluminijskih proizvoda, tek smo započeli pregovore. Zatim, postoji interes za malu biotehnološku tvrtku koja bi proizvodila starter kulture za prehrambenu proizvodnju. Ipak, najveći problem je što smo uistinu ograničeni s prostorima za poduzetništvo i s neriješenim imovinsko-pravnim pitanjima. Nadamo se da ćemo uspjeti u Poslovnoj zoni Preparandija postići dogovor s Jadranskom bankom d.d. vezano uz prostore bivše tvornice „Kninjanka“ ili da ćemo izgraditi nove kroz program Integralne regeneracije.

Čuli smo na Gradskom vijeću da će izgradnja infrastrukture za Poslovnu zonu u Oćestovu puno koštati. Tražite li načine za namicanje novca za tu stavku? Hoće li se ići ozbiljnije u realizaciju zone u Oćestovu?

Marko Jelić: Problem s PZ „Oćestovo“ je uistinu kompleksan. Infrastruktura bi koštala okvirno, po prvim procjenama, 20 milijuna kuna. A samo projektiranje vjerojatno oko 1-2 milijuna. Nažalost se nismo mogli prijaviti na EU fondove koji su u tijeku zbog toga što je na tim natječajima postavljen uvjet da se mora imati Strategiju razvoja grada. Ono što smo već doveli do samog kraja je izrada iste i uskoro ćemo je poslati u javnu raspravu.  Ta zona je jedina ozbiljna prilika za veće ulagače, ako ih bude i želimo li ići u smjeru većih investicija potrebno je osigurati njenu funkcionalnost.

No, to je samo jedan dio priče. Vlada RH je darovala Gradu Kninu 31 ha zemljišta u Oćestovu za Poslovnu zonu, ali prije koji dan su nam Hrvatske šume, državna tvrtka koja upravlja šumskim resursima, ispostavile račun na pola milijuna kuna za prenamjenu tog zemljišta u građevinsko. Moramo istaknuti da tamo uistinu nema nikakve posebne komercijalne šumske vrijednosti i da smatramo da taj račun po iznosu daleko nadmašuje vrijednost zemljišta koje je obuhvaćeno ovom prenamjenom. Također, važno je za navesti da Grad u ovom trenutku to ne može platiti i postoji mogućnost da ne budemo u mogućnosti prihvatiti darovano zemljište o čemu ćemo izvijestiti Gradsko vijeće na idućoj sjednici. Mogućnost odustajanja od zone postoji i iz razloga što smo željeli ulagati u solarno polje, a zakonski to nije moguće u krugu od 500 metara od naseljenih područja, što je po svim stručnjacima s kojima smo razgovarali potpuno bez smisla te ograničava razvoj na resursima koji su nam dostupni.

Koje su najveće prepreke na koje ste naišli u ova četiri mjeseca otkako ste na vlasti?

Kristina Perić: Loša financijska situacija, loše planirane investicije, loše uređen sustav upravljanja, neriješena imovinsko-pravna pitanja,  teško narušeni međuljudski odnosi koji uz sve već navedeno predstavljaju jedan od većih problema u vođenju sustava. Drugim riječima, sustav koji nije postavljen da bude operativan i potpuno funkcionalan. A bez toga nema napretka jer svaki kotačić mora raditi svoj posao na najadekvatniji mogući način ili ga treba zamijeniti.

Kakva je suradnja sa Vladom i općenito institucijama središnje vlasti u Zagrebu?

Marko Jelić: Suradnja s Vladom RH i institucijama države je uistinu korektna, što je i na tragu onog za što se premijer založio i što su članovi Vlade iznosili tijekom sjednice u Kninu. Nadamo se da će to biti i bolje u smislu operativnosti i skraćivanja vremena potrebnog da se određena pitanja riješe i dođu na red.

Kako komentirate raskol koji se dogodio u lokalnom HDZ-u? 

Marko Jelić: HDZ je velika stranka i u novijoj hrvatskoj povijesti najveća politička snaga. HDZ je također najveća organizirana politička struktura u našem gradu i samim tim je njezina odgovornost, bez obzira što je u oporbi, iznimno velika. Smatramo da se političke aktivnosti mora provoditi na dostojanstven i politički civiliziran način te to i očekujemo od vodstva i članova HDZ-a. Nadamo se da će se strasti smiriti i da će zajedno s ostalim sudionicima političkog života, prije svega s građanima ovog grada, raditi na stabilizaciji i rastu gospodarstva i opstanku mladih u ovom prekrasnom i bogatom okruženju.

Kakva će 2018. godina biti za Knin, jeste li optimistični ili pesimistični?

Marko Jelić: Iduća godina će biti iznimno izazovna, zahtjevna i naporna. No, Per aspera ad astra, preko trnja do zvijezda, zar itko od nas očekuje da će biti jednostavno? Neće!

Hoćemo li uspjeti postaviti temelje da stvari krenu nabolje? Sigurni smo da hoćemo, ali da bismo uspjeli moramo biti vrijedni, uporni, strpljivi i nadasve vjerovati da to možemo i da ćemo na kraju imati pozitivan rezultat.

Razgovor vodio: Ivica Šimić

Grad Knin podijelio knjige osnovnoškolcima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama


Grad Knin podijelio je besplatne udžbenike za kninske osnovnoškolce s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama.

Ukupno 14 kompleta knjiga djeci su u dvije kninske osnovne škole u ime Grada Knina uručili gradonačelnik dr.sc. Marko Jelić te zamjenici gradonačelnika Marijo Ćaćić i Željko Džepina.

-Trudit ćemo se da vam pomažemo i dalje kroz razne vidove izvođenja vaše nastave. Nadam se da će vam to biti na korist i da ćete uživati i igrati se u ovoj školskoj godini te tako steći potrebna znanja – poručio je djeci i njihovim roditeljima gradonačelnik Jelić.

Ovo je peta godina za redom da Grad pomaže djeci s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. Do 2013. godine knjige su se osiguravale za sve učenike prvih razreda, no tada je odlučeno kako je prioritet osigurati knjige djeci s poteškoćama u razvoju, budući da su te knjige skuplje od standardnih.

Izvor: knin.hr

Detaljni izvještaj sa 2. sjednice Gradskog vijeća


Na drugoj sjednici Gradskoga vijeća održanoj danas usvojena su izvješča za 2016. godinu Komunalnog poduzeća, Čistoće i zelenila, Upravitelja i Turističke zajednice.

Predstavili se novi direktori Komunalnog poduzeća i Čistoće i zelenila, Damir Velić i Ivana Jelić

Na zahtjev oporbenog HDZ-a predstavili su se novi direktor Komunalnog poduzeća Damir Velić koji je zauzeo mjesto Sanje Bebek i direktorica Čistoće i zelenila Ivana Jelić koja je na tu poziciju došla umjesto Miroslava Zorića.

U svom predstavljanju diplomirani ekonomist Damir Velić naveo je kako je prije Domovinskog rata bio komercijalni direktor TVIK-a te da je u svojih 30 godina staža obavljao i funkcije komercijalnog direktora Zagreb Montaže, sanacijskog upravitelja Dinarke i korporativnog direktora OTP banke za Dalmaciju.

Ivana Jelić je diplomirala poslovne financije, nakon toga menadžment malih poduzeća, a sada je na specijalističkom studiju. Ima 12 godina staža u struci, odnosno u poslovnim financijama i računovodstvenom sektoru i to u pet privatnih tvrtki.

HDZ: Zašto nije bilo natječaja za mjesta direktora?

Iz oporbenog HDZ-a pitali su zašto za mjesta direktora Komunalnog poduzeća i Čistoće i zelenila nije raspisan javni natječaj.

– Sva radna mjesta koja nisu izravno vezana za upravljanje tvrtkom popunjavat će se preko javnog natječaja. To će  ubuduće važiti i za rukovodeća mjesta, no sada za to nismo imali vremena – odgovorio je gradonačelnik Marko Jelić.

Obročno plaćanje duga Cestama Šibenik

Vijeće je usvojilo i Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o obroĉnoj otplati duga sa Cestama Šibenik. Po toj odluci ukupni dug u visini od 1,5 milijuna kuna isplatit će se u 12 mjesečnih rata.

Usvojena odluka o gradskim porezima među kojima je i porez na nekretnine; Još se ne zna koliko će iznositi

Kninski parlament usvojio je i Odluku o gradskim porezima Grada Knina u koje ulazi i famozni porez na nekretnine.

Josipa Rimac, koja je od danas predsjednica Kluba vijećnika HDZ-a u kninskom Gradskom vijeću, upozorila je da će porez pogodovati bogatim sredinama i dodatno osiromašiti male gradove. Upitala je gradske vlasti jesu li napravili simulaciju koliko će otprilike iznositi taj porez kako bi se napravili prijedlozi za rasterećenje građana.

Pročelnica Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i EU fondove, Danijela Merša odgovorila joj je da je simulaciju trenutno nemoguće napraviti. Prije toga, kazala je, bit će potrebno odrediti vrijednost boda po kojoj će se raditi izračun, napraviti koeficijente za zone te definirati područje samih zona.

Volonterska naknada Marka Jelića iznosit će 4.600 kuna; Jelić: Odricanjem od gradonačelničke plaće uštedit ću za proračun 190 tisuća kuna godišnje 

Kninski gradski vijećnici usvojili su Odluku o naknadi za rad gradonaĉelnika koji dužnost obnaša volonterski, bez zasnivanja radnog odnosa.

Na pitanje HDZ-a o visini te naknade, dogradonačelnica Kristina Perić izvijestila je da će ona iznositi oko 4.600 kuna.

Iz HDZ-a su inzistirali da ih gradonačelnik izvijesti o svojim ukupnim primanjima koja uključuju profesorsku plaću na veleučilištu i volontersku naknadu za obavljanje dužnosti gradonačelnika.

Gradonačelnik je izvijestio kako njegova mjesečna plaća kao profesora u trajnom zvanju na veleučilištu iznosi 10.800 kuna. Kazao je da ne zna kolika bi mu bila gradonačelnička plaća  i bi li bila veća od sadašnjih primanja, ali je iznio podatak da je odustajanjem od gradonačelničke plaće za gradski proračun uštedio oko 190 tisuća kuna na godišnjoj razini.

Sređivanje zemljišnih knjiga

Odluka o naĉinu sufinanciranja aktivnosti u postupku osnivanja zemljišne
knjige usvojena je jednoglasno budući da su i svi vijećnici HDZ-a glasali za nju.

Vijećnica Rimac je ipak predložila da se usvajanje odluke odgodi kako bi se vidjelo hoće li Vlada na sjednici u Kninu odlučiti o sufinanciranju te aktivnosti. Gradonačelnik Jelić joj je odgovorio da odluka ima smisla bez obzira na ishod sjednice Vlade.

Gdje se došlo s Programom integralne regeneracije?

U vijećničkim pitanjima, vijećnik HDZ-a Robert Marić pitao je gdje se stiglo sa Programom integralne fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima kroz koji je Kninu iz EU fondova odobreno oko 25 milijuna eura.

– Prije nekoliko dana smo napravili prvo izvješće o  provedbi projekta. Bilo ga je lako izraditi jer nije ništa napravljeno – kazao je dogradonačelnik Marijo Ćaćić i dodao da trenutačne zastoje uzrokuju promjene na razini Grada i ministarstva i činjenica da u resornom ministarstvu traju godišnji odmori.

Najavio je ipak da će se prvi natječaj raspisati u rujnu.

– Cilj nam je ubrzati aktivnosti, iskoristiti sva sredstva, ali dobiti i dodatna – referirao je dogradonačelnik.

O prijedlogu dnevnog reda za sjednicu Vlade

Vijećnik Robert Marić se u drugom vijećničkom pitanju osvrnuo na buduću sjednicu Vlade u Kninu.

– Na inicijativu Josipe Rimac premijer je obećao održati sjednicu Vlade u Kninu i to je obećanje ispunio. Vidim da ste samostalno poslali dnevni red. Voljeli bi da ubuduće poradimo na zajedničkim inicijativama – kazao je Marić.

Jelić mu je odgovorio da su u prijedlog dnevnog reda ušli i prijedlozi Josipe Rimac. Dodao je kako mora pohvaliti ministre s kojima se susreo jer, kako je rekao, nitko od njih nije spominjao stranačku pripadnost.

Marijo Ćaćić više nije predsjednik Upravnog vijeća Kninskog muzeja

Josipa Rimac pitala je dogradonačelnika Marija Ćaćića je li još predsjednik Upravnog vijeća Kninskog muzeja. Odgovorio joj je kako je zbog nespojivosti dužnosti dao ostavku na tu poziciju kao i na članstvo u Upravnom vijeću. Rimac ga je pitala kojeg datuma je to napravio, a Ćaćić je obavijestio da će o tome podatku pismeno izvijestiti.

Bebek tražio od Jelića ispriku zbog izjave Davora Ilića o oslobođenju Knina

Vijećnik HDZ-a Josip Bebek tražio je od gradonačelnika Jelića da se ispriča  zbog izjave vijećnika s njegove nezavisne liste Davora Ilića koji je nakon prvog kruga izbora izjavio da je Knin oslobođen.

Jelić je rekao da se ne može ispričati za nešto što nije rekao i potvrdio da je za njega Knin oslobođen 5. kolovoza 1995. godine.

HDZ: Zašto na plakatu proslave nema podatka da je riječ o 22. obljetnici Oluje?

Vijećnik Bebek je pitao zašto na službenom plakatu proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja nema podatka da je riječ i o 22. obljetnici VRO Oluja.

–  Zar moramo pisati da je 22. obljetnica? Zašto oko toga dižemo tenzije? Ako treba ja ću na svaki plakat to napisati rukom. Ali, svi znamo da je 22. obljetnica. Nema potrebe da to posebno spominjemo – odgovorio je gradonačelnik.

Radovi na sportskim terenima u Golubiću gotovi do kraja kolovoza

Vijećnica HDZ-a Nikolina Grizelj pitala je u kojoj su fazi radovi na sportskim terenima u Novom naselju Golubić, a pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinsko-pravne poslove i zaštitu okoliša, Ivica Brčina odgovorio je da će radovi biti gotovi do kraja kolovoza.

Imovinsko pravni problemi u Hatzeovoj

Vijećnik HDZ-a Marko Šešo je postavio upit je li pokrenut postupak javne nabave za obnovu Hatzeove ulice budući da su sredstva za obnovu odobrena još u svibnju.

Pročelnik Ivica Brčina odgovorio je da postoje problemi imovinsko pravne prirode. Grad je zato, objasnio je pročelnik, izradio geodetski elaborat koji je proslijeđen u sud kako bi cijela Hatzeova postala javno dobro.

Ivica Šimić

 

Gradonačelnik pozvao na sutrašnji sastanak sve koji se bave proizvodnom i uslužnom djelatnosti


Gradonačelnik Grada Knina uputio je poziv svim fizičkim i pravnim osobama koje se bave proizvodnim, uslužnim i drugim djelatnostima da dođu u srijedu 5. srpnja u 11 sati na sastanak u Gradsku upravu i to u vezi organizacije svečanog obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te obilježavanja 22. godišnjice VRO “Oluja”.

I. Š.

Prve trzavice vladajućih i oporbe u Gradskom vijeću nastale u vezi sastava odbora u kojima nema predstavnika HDZ-a


Prve trzavice vladajućih i oporbe u Gradskom vijeću nastale su na konstituirajućoj sjednici u vezi sastava odbora Gradskog vijeća – radnih tijela vijeća u kojima neće biti predstavnika HDZ-a.

Na jučerašnjoj sjednici to su upozorili HDZ-ovi vijećnici Josipa Rimac i Marinko Tokmakčija.

Potpredsjednik Gradskog vijeća iz redova HDZ-a, Marinko Tokmakčija je istaknuo kako je time narušena dobra praksa da u svakom odboru bude i predstavnik oporbe, u ovom slučaju HDZ-a.

– Nadam se da riječi gradonačelnika o zajedništvu nisu isprazne – komentirao je takav potez Tokmakčija.

Gradska vijećnica HDZ-a i nositeljica liste te stranke za Gradsko vijeće, Josipa Rimac kazala je da se već na konstituirajućoj sjednici, neizborom HDZ-ovih vijećnika u odbore, pokazalo kako će nova vlast funkcionirati.

Komentar smo zatražili od gradonačelnika Marka Jelića i predsjednice Gradskog vijeća Vedrane Požar.

– Gradonačelnik je izvršna, a ne predstavnička vlast i kao  takav uopće ne sudjeluje u formiranju odbora. Koliko ja imam saznanja o ovom slučaju, HDZ nije podnio cjelovite prijedloge i nije kontaktirao većinu u vijeću u povodu formiranja odbora – kazao je Jelić.

Riječi gradonačelnika potvrdila je i predsjednica Gradskog vijeća, Vedrana Požar.

– Stvar je u tome da nas iz HDZ-a nisu kontaktirali i uputili prijedloge. Također, moram reći da u prošlim sazivima kada sam bila nezavisna vijećnica, nikad nisam bila u niti jednom odboru – kazala nam je Vedrana Požar.

Ivica Šimić

Foto: knin.hr

Grad sklopio 15 ugovora o radu u mjeri javnih radova


Danas je u Gradskoj vijećnici sklopljeno 15 ugovora o radu na određeno vrijeme od 4 mjeseca, u vremenu od 20. lipnja do 19. listopada 2017. godine, radi obavljanja privremenih poslova na provođenju društveno korisnog rada u mjeri javnih radova na području grada Knina u 2017. godini.

Ugovore je potpisao gradonačelnik Grada Knina dr.sc. Marko Jelić, a potpisivanju su nazočili i njegovi zamjenici Mario Ćaćić, Kristina Perić, te Željko Džepina.

Izvor: knin.hr

Vedrana Požar iz Nezavisne liste Marka Jelića predsjednica Gradskog vijeća


Vedrana Požar iz Nezavisne liste Marka Jelića izabrana je za predsjednicu Gradskog vijeća Grada Knina na današnjoj konstituirajućoj sjednici toga tijela.

Za prijedlog da Vedrana Požar bude predsjednica glasovali su 7 vijećnika Nezavisne liste Marka Jelića te po jedan vijećnik SDP-a, SDSS-a i Mosta. Vijećnici HDZ-a, njih osmero, bili su suzdržani.

Za potpredsjednika Gradskog vijeća iz redova većine izabran je Mirko Antunović iz SDP-a, a iz redova oporbenog HDZ-a Marinko Tokmakčija.

U kninskom parlamentu naredne četiri godine odluke će donositi sljedećih 18 vijećnika:

Vedrana Požar, Dragan Miličević, Marko Sinobad, Davor Ilić, Marina Krvavica, Marjan Blažević i Marko Vujasinović iz Nezavisne liste Marka Jelića, Mirko Antunović iz SDP-a, Veselin Đujić iz SDSS-a, Marija Ćurić iz Mosta te Josipa Rimac, Marinko Tokmakčija, Robert Marić, Maja Deronja, Marko Šešo, Nikolina Grizelj, Luka Lubina i Josip Bebek iz HDZ-a.

Svi oni položili su danas svečanu prisegu. Prisegu su položili i zamjenici gradonačelnika Marijo Ćaćić, Kristina Perić i Željko Džepina te gradonačelnik Marko Jelić koji se prigodno obratio kninskom predstavničkom tijelu i javnosti.

– Zajedno ćemo raditi da ovaj grad i ova zemlja idu naprijed. Radit ćemo da izgradimo grad po mjeri čovjeka i djeteta. Imamo dobre resurse i vrhunske ljude koji su traženi i poštovani u svijetu. Moramo učiniti sve da ostanu ovdje. Mi ćemo biti servis grada, a ja ću biti prvi sluga grada. Mi smo tu radi građana, a ne oni radi nas. Knin će ići naprijed samo ako svi budemo svjesni da je svaki građanin odgovoran za uspjeh grada – kazao je Jelić i uputio poruku građanima.

– Građani, budite aktivni, koristite nas, dajte nam konstruktivne prijedloge. Niti jedan prijedlog, bez obzira odakle dolazio, nećemo odbiti ako je kvalitetan. Vidjet ćemo se svaki dan, u poglavasrtvu, na ulici, na njivama – uputio je poruku stanovnicima Knina novi gradonačelnik.

Ivica Šimić

U ponedjeljak I. konstutuirajuća sjednica Gradskog vijeća


U ponedjeljak, 19. lipnja u 14 sati održat će se I. konstutuirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Knina.

Na sjednici će se nakon svečane prisege gradskih vijećnika izabrati predsjednik Gradskog vijeća.

Novi saziv Gradskog vijeća činit će 8 vijećnika HDZ-a, 7 Nezavisne liste Marka Jelića, 1 SDP-a, 1 SDSS-a te 1 vijećnik Mosta.

I. Š.

Obavljena primopredaja vlasti; Marko Jelić od danas je gradonačelnik Knina


U zgradi kninske Gradske uprave jutros je obavljena primopredaja vlasti, odnosno dužnosti gradonačelnika između dosadašnjeg prvog čovjeka Knina Nikole Blaževića i novoga gradonačelnika Grada Knina dr. sc. Marka Jelića koji je na taj način i službeno započeo obnašati tu dužnost.

Prije same primopredaje koja je održana bez prisustva medija, stari i novi gradonačelnik dali su izjave za javnost.

– Iza mene je četiri godine mandata, najprije dvije godine kao zamjenika gradonačelnice, a potom dvije godine kao gradonačelnika. U te četiri godine nastojali smo biti servis građana i u prvi plan staviti njihove potrebe. Koliko smo uspjeli u tome, ja ne znam. Radili smo predano i nikada za nikoga od nas nije postojalo radno vrijeme. Ostajali smo duže i dolazili kasnije te dolazili na posao i vikendom, što čeka i vas jer ovaj grad ima i problema i potencijala. Mislim da smo mi, a tu bih posebno spomenuo ulogu moje prethodnice Josipe Rimac, koja je na čelu grada bila deset godina, napravili jako puno. Dali smo sve od sebe kako bi ovaj grad promijenio svoju sliku na bolje. Prvih godina radili smo na reintegraciji ljudi koji su došli ovdje, a potom na postupku stambenog zbrinjavanja svih građana. Značajne napore ulagali smo u gradnju infrastrukture i u tom je području učinjeno puno. Zadnjih nekoliko godina smo kroz Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije nastojali učiniti nešto i na razvoju gospodarstva i na stvaranju boljih uvjeta življenja za sve građane. Vrijeme će pokazati koliko smo u tome uspjeli. Ne bih volio da se omalovaži ono što smo napravili jer učinili smo doista puno. Novoizabranom gradonačelniku i njegovom timu čestitam na pobjedi i želim im svi sreću u daljnjem radu, a ja i moji suradnici i pročelnici kojima se posebno moram zahvaliti na dobroj suradnji stajat ćemo i dalje na usluzi, ukoliko to bude potrebno – kazao je dosadašnji gradonačelnik Nikola Blažević, nakon kojega se obratio i novoizabrani gradonačelnik Marko Jelić.

– Nama predstoji jako težak posao. Istina je, napravljeno je dosta stvari po pitanju infrastrukture, mi ih valoriziramo i shvaćamo da su bitne. Najveći problem je iseljavanje ljudi, a mi ćemo napraviti sve da ti ljudi ostanu ovdje. Što se tiče rada Gradske uprave koju sada preuzimamo, smatramo da bi mogla biti funkcionalnija. Napravit ćemo neke stvari za koje smatramo da će povećati funkcionalnost. Što se tiče poslovnih zona, ja se zahvaljujem Vladi koja je nekoliko dana prije drugog kruga izbora predala Gradu na upravljanje poslovnu zonu Oćestovo. Svi projekti koji su kvalitetni i koji su započeti, mi ćemo ih nastaviti i dalje provoditi. One za koje procijenimo, zajedno s građanima, da možda u ovom trenutku nisu važni ili u ovom trenutku nemaju prioritet, stavit ćemo na čekanje. I naravno, krenut ćemo s novim projektima koje smo postavili kao naše prioritete. Želim poručiti svim građanima, a posebno djelatnicima Gradske uprave, gradskih tvrtki i gradskih ustanova da želimo kontinuitet u kvaliteti rada tamo gdje on postoji. Tamo gdje ne postoji, želimo da se ljudi prilagode, dat ćemo svakome priliku. Želimo da svi sudjeluju, svaki građanim mora sudjelovati u radu, jer ne može to rješavati jedan gradonačelnik, jedan župan, ni jedan premijer. Svaki građanin je dužan sudjelovati jer ovo su naš grad, naša županija i naša zemlja. Želimo svima otvoriti vrata gradske uprave, otvoriti vrata da njihove ideje dođu do nas, a naše do njih i da zajednički, nekakvim konsenzusom pokušamo riješiti stanje u kojem smo sada – kazao je novi kninski gradonačelnik Marko Jelić.

Ivica Šimić

Autorska prava: Huknet/MEDIAN kreativna rješenja, Šibenik

Održana zadnja sjednica Gradskog vijeća u ovom sazivu: U 2016. dug smanjen za 6,5 milijuna kuna


U 2016. godini dug Grada Knina smanjen je za 6,5 milijuna kuna te sada iznosi 5,5 milijuna kuna, izvijestio je kninski gradonačelnik Nikola Blažević predstavljajući izvješće o izvršenju proračuna za prošlu godinu.

Prihodi su u 2016. godini iznosili 44,8 milijuna kuna što predstavlja indeks izvršenja od 77,19, a rashodi su iznosili 38,3 milijuna.

Prihodi od poreza na dohodak veći od planiranih

Posebno iz ovoga izvještaja treba istaknuti da su prihodi od poreza i prireza na dohodak u prošloj godini bili veći od planiranih. Iznosili su 14 milijuna kuna s indeksom izvršenja od 106,8.

Riječ je o dobroj vijesti za Knin jer su ovi prihodi izravni pokazatelj stanja zaposlenosti u gradu.

Usvojen prvi rebalans; Promjene neznatne 

Gradsko vijeće usvojilo je danas i prvi rebalans proračuna za 2017. godinu. Planirani prihodi su neznatno smanjeni, točnije za 85 tisuća kuna i iznose 67,2 milijuna kuna. Rashodi su uvećani za 428 tisuća kuna te iznose 61,7 milijuna.

Razlozi ovako ranog rebalansa su usklađivanje s novim zakonom o izvršenju proračuna te usklađivanje uvjetovano smanjivanjem duga Grada.

Gradsko vijeće usvojilo godišnje izvješće gradonačelnika

Gradsko vijeće je usvojilo i izvještaj o radu gradonačelnika za 2016. godinu.

Gradonačelnik Blažević je u svom izvještaju upoznao javnost kako je Grad u prošloj godini za zakup prostora i površina, od komunalnih naknada i uređenja voda te od otkupa i prodaje stanova naplatio 3,8 milijuna kuna.

Kao najvažnije investicije u prošloj godini spomenuo je opremanje studentskog doma i priključenje istoga na komunalnu infrastrukturu, opremanje knjižnice te uređenje šetališta Hrvoja Požara.

Usvojen intervencijski plan za veliki EU projekt vrijedan 190 milijuna kuna

Od 27 točaka dnevnog reda današnje sjednice kninskog parlamenta svakako treba izdvojiti i usvajanje odluke o prihvaćanju intervencijskog plana grada Knina i sporazuma o provedbi plana s Ministarstom regionalnog razvoja i fondova EU te s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava.

Intervencijski plan i sporazum o njegovoj provedbi temelj su velikoga EU projekta vrijednoga gotovo 190 milijuna kuna.

Autorska prava su vlasništvo portala Huknet

Grad raspisao pozive za financiranje udruga i ustanova u kulturi te udruga civilnog društva


Grad Knin je objavio javni poziv za financiranje programa/projekata javnih potreba udruga i ustanova u kulturi (možete ga preuzeti OVDJE) te javni poziv za financiranje programa/projekata javnih potreba udruga civilnog društva (možete ga preuzeti OVDJE)

Rok za podnošenje prijava je do 30. ožujka 2017. godine.

Autorska prava su vlasništvo portala Huknet

Gradsko vijeće usvojilo Program izgradnje Poduzetničke zone Oćestovo


Gradsko vijeće usvojilo je danas Odluku o donošenju Programa izgradnje Poduzetničke zone Oćestovo.

U Poduzetničku zonu Oćestovo Grad želi privući investitore na duži niz godina

Izgradnjom ove poduzetničke zone ukupne površine 46 hektara Grad želi stvoriti potrebne preduvjete za privlačenje investitora koji će na ovom području obavljati gospodarsku djelatnost duži niz godina, stoji u obrazloženju prijedloga Odluke.

Predstavljajući prijedlog Odluke, gradonačelnik Nikola Blažević je izvijestio kako je dio spomenute zone u vlasništvu države, a jedan od uvjeta za prijenos vlasništva na Grad je upravo donošenje ovoga Programa.

Grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena deset godina smatrat će se napuštenim

Gradsko vijeće usvojilo je i prijedlog Odluke o grobljima na području grada Knina. Jedna od bitnijih izmjena u odnosu na staru Odluku iz 2010. godine je da će se grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena deset godina smatrati napuštenim te će se moći ponovno dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka petnaest godina od posljednjeg ukopa, odnosno trideset godina od ukopa u grobnicu.

Vijećnica SDSS-a Jovanka Ilić zamolila je predlagača da se uvede razdoblje od godinu dana prije provedbe Odluke za pojedini slučaj kako bi se mogli izvijestiti vlasnici, ali i organizacije koje skrbe o njihovim pravima. Odgovoreno joj je kako će za svaki takav slučaj svi na vrijeme biti upozoreni i obavješteni.

Usvojeme Mjere zaštite i spašavanja

Gradsko vijeće usvojilo je danas i Mjere zaštite i spašavanja u nepovoljnim uvjetima 2016/2017 godine na području grada Knina, a mjere je predstavio dogradonačelnik Slaven Ivić.

Ostale današnje odluke Gradskog vijeća bile su protokolarnog karaktera.

Negativne refleksije porezne reforme na gradski proračun: U siječnju ove godine prihodi manji od siječnja 2016.

Na današnjoj sjednici bilo je postavljeno i jedno vijećničko pitanje. Postavio ga je vijećnik HDZ-a Ante Nadomir Tadić Šutra. Pitao je hoće li Grad ove godine imati sredstava za organizaciju Zvonimirovih dana, ali i drugih prigodnih događanja.

Porezna reforma se negativno reflektirala na gradski proračun te su prihodi u siječnju ove godine manji od prihoda u siječnju prošle godine, izvijestio je gradonačelnik Blažević, ali je izrazio nadu da će Grad ipak izvršiti sve svoje obveze po pitanju potreba u kulturi, ali i ostale obveze.

Autorska prava su vlasništvo portala Huknet

Intervju: Gradonačelnik Nikola Blažević


Početak nove godine prigodno je vrijeme za intervju s gradonačelnikom Nikolom Blaževićem. U ovom razgovoru dao nam je presjek protekle i očekivanja u novoj 2017. godini.

Iza nas je 2016. godina. Je li za Knin bila dobra ili loša? Kratko je prokomentirajte.

Ovo je za Knin bila još jedna teška godina. Ne bih je karakterizirao dobrom ili lošom. Naprosto, godinu je trebalo uspješno privesti kraju u zadanim okolnostima i mislim da smo ja i svi moji suradnici u tome uspjeli.  Godinu koja je iza nas je umnogome obilježila činjenica da je Vlada RH relativno kasno konstituirana te da je vrlo kratko trajala. Potom su slijedili novi izbori, konstituiranje novog saziva Hrvatskog sabora i Vlade RH, tako da mogu zaključiti da smo funkcionirali u okolnostima u kojima smo ponajmanje ovisili o sebi samima, a ponajviše o smjernicama i uputama najviših državnih tijela koje su uglavnom bile načelnog, a kasnije se pokazalo i privremenog karaktera.

Unatoč poreznim reformama kojima su lokalnim samoupravama znatno umanjena sredstva, brojke kažu da se dug grada smanjiva. Je li riječ o štednji ili?

Porezna reforma nije bila ono što smo kao jedinica lokalne samouprave priželjkivali, barem ne na način koji nas u znatnom dijelu pretvara u distributere sredstava iz središnjeg proračuna. U odnosu na primjenu i posljedice porezne reforme jednako žučno smo prigovarali svim vlastima, bez obzira tko je u tom trenutku bio na čelu Vlade RH i Hrvatskog sabora. Naprosto smo smatrali da se poreznom reformom slabe kapaciteti jedinica lokalne samouprave i da će to za posljedicu imati lošiju razinu usluga prema građanima u dijelu ovlasti iz zakonskog djelokruga jedinica lokalne samouprave. Pokazalo se da smo bili u pravu jer su se davanja za brojne proračunske korisnike, ali i obveze iz komunalnih djelatnosti spustile na nižu razinu u odnosu na prije pet ili čak i više godina. Unatoč tome, povećali smo produktivnost naših službi i racionalizirali potrošnju gdje je god to bilo moguće. To je za posljedicu imalo znatnije smanjenje duga iz ranijih razdoblja. Na to smo posebno ponosni, jer to je zacijelo dobra pretpostavka za razdoblje i obveze koje su pred nama. Dakle, nismo štedjeli nego odgovorno gospodarili raspoloživim kapacitetima. Štedi se kad se ima, a nadam se da ćemo uskoro doći i u tu situaciju.

Spomenuli ste nedavno kako će Grad iz državnog proračuna ove godine dobiti znatno manja sredstva. Koliko manja i kako će to utjecati na rad gradske uprave i gradskih ustanova?

U raspodjeli sredstava za jedinice lokalne samouprave Grad Knin planiran je s proračunskim iznosom od 6.471.390,00 kuna. Taj iznos predstavlja tzv. kompenzacijske mjere kojima Vlada RH namjerava nadomjestiti negativne posljedice porezne reforme na proračune jedinica lokalne samouprave. U usporedbi s tekućom godinom kada je iznos kompenzacije iznosio 9.391.986.00 kuna razvidno je da se radi o gotovo 3 milijuna kuna manje koja se u Proračun Grada Knina trebaju sliti iz Državnog proračuna. Već sam rekao da smo zbog učinaka ranije porezne reforme morali biti restriktivniji prema pojedinim proračunskim korisnicima. Obzirom da smo ipak uspjeli održati sustave učinkovitima nadam se da ćemo preživjeti i ove mjere. Cilj nam je s postojećim resursima izvršavati obveze iz našeg i zakonskog djelokruga naših ustanova i trgovačkih društava. Uprave i naši zaposlenici svjesni su ozbiljnosti situacije pa mislim da naši korisnici to u bitnome ipak neće osjetiti.

Nakon porezne reforme bivše Vlade, ovo je još jedan udar na lokalnu samoupravu. Očekujete li od Vlade nekakve kompenzacijske ili bar vatrogasne mjere da se nadomjesti manjak sredstava? Potpredsjednik ste Udruge gradova, jeste li upozorili premijera na problem?

U prethodnom odgovoru govorio sam o brojčanim pokazateljima. Kompenzacijske mjere postoje, a u planu je i donošenje novog zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Taj zakon bi, u sklopu postojeće porezne reforme, trebao pobliže definirati izvore sredstava i financiranje poslova iz djelokruga županija, gradova i općina. Vjerujem da će model financiranja biti više decentralizacijski nego do sada, kako bi lokalna samouprava mogla, kolokvijalno rečeno, živjeti od svoga rada, a ne od socijalne pomoći od središnjeg proračuna. Valja, također, vidjeti i učinke drugog djela porezne intencije zakonodavca, a to je punjenje lokalnih proračuna od poreza na dohodak koji je opet determiniran nizom olakšica za građane koji ostvaruju dohodak od svog rada. U ovom trenutku puno je otvorenih pitanja, a tek će primjena poreznih zakona dati konkretnije odgovore na niz pitanja pa tako i na ova koja ste mi postavili. Naravno, da je i Udruga gradova odnosno predsjedništvo Udruge imalo intenzivne kontakte s ministrom financija Zdravkom Marićem i sugerirala mu modele financiranja koji su povoljniji za gradove, a osobno sam posebno prigovarao na status i posljedice za one gradove koji se nalaze na područjima posebne državne skrbi.

Svi smo svjesni velikog kninskog problema, a to je odlazak ljudi. Grad je sve prazniji, a u takvom okruženju teško je i očekivati napredak. Kako riješiti ovaj problem?

Problem iseljavanja je problem hrvatskog društva u cjelini. Knin tu ne odskače u negativnom smislu značajnije od drugih hrvatskih gradova ili drugih dijelova Hrvatske. Mišljenja sam da vlast na svim razinama mora stvoriti pretpostavke za očuvanje življenja pa tako i stanovništva na pojedinom području. Referirajući se na neke od prethodnih odgovora, držim da u Republici Hrvatskoj moraju snažnije zaživjeti propisi koji će stimulirati demografsku obnovu društva i povoljniju poduzetničku klimu. Tek tada će građani biti u stanju vidjeti perspektivu koja bi ih odgovorila od odluke da odu u druge europske države potražiti svoju životnu egzistenciju. Tu bi svakako jedna od pretpostavki trebala biti i odgovornije ponašanje onih koji obnašaju javne dužnosti. Građani, naime, moraju vjerovati onima koji donose i primjenjuju propise, što danas još uvijek nije čest slučaj. Kada govorim o Kninu onda bih svakako volio da propisi budu takvog tipa da područja posebne državne skrbi postanu područjima posebnog državnog interesa.  Ovo su prelijepa i prevažna područja da bi ih se gledalo isključivo kroz ekonomsku prizmu odnosno kroz ekvivalent isplativosti održanja pojedinih službi i funkcija koje služe građanima za njihove svakodnevne potrebe.

Kreće realizacija 24 milijuna eura vrijednog EU projekta. Manje-više znamo u kojim će smjerovima projekt ići i o tome smo u više navrata izvještavali javnost. Riječ je o prilično velikom novcu koji neki drugi gradovi samo mogu poželjeti. Koliko  ovaj projekt realno može oživjeti Knin i multiplicirati aktivnosti i poslove u gradu?

Projekt Integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije polako, ali sigurno, zalazi u svoju provedbenu fazu. Uskoro očekujemo objavu poziva za dostavu projektnih prijedloga za portfolio projekata Intervencijskog plana, uz sufinanciranje koje će značajno olakšati sudjelovanje svih sudionika koji će se prijaviti na objavljeni poziv. Radi se o značajnim sredstvima i pomno prepoznatim potrebama Grada Knina i svih onih koji su sudjelovali u kreiranju Intervencijskog plana pa vjerujem da će očekivana sredstva snažno pridonijeti oživljavanju Knina i multipliciranju aktivnosti i poslova u gradu i okolici. Naravno, da bi projekt uspio u svoj njegovoj punini morat će se poklopiti još puno čimbenika. Ovdje prije svega mislim na mjere koje će, vjerujem uspješno, Vlada RH na čelu s premijerom Andrejem Plenkovićem, provoditi na područjima posebne državne skrbi. Neke od njih sam već spomenuo, a svakako očekujem da će pozitivan odnos Vlade RH koji smo osjetili na nizu primjera biti dodatan zamašnjak razvoju ovih krajeva pa tako i hrvatskog kraljevskog grada Knina.

Ove godine studenti se useljavaju u novi, moderni studentski dom. Može li to, bar psihološki, biti temelj nekoga novoga zaleta?

Uskoro, nakon što je izvršena primopredaja studentskog doma Grada Knina Veleučilištu ”Marko Marulić”, očekujemo natječaj za upis studenata u studentski dom. Prilika je to za Veleučilište, posebno kako bi dobili još jedan jaki adut u privlačenju studenata za studiranje u Kninu, ali i za Grad Knin koji dobija jedan uistinu respektabilan smještajni kapacitet u mjesecima kada neće biti u tijeku akademska godina. Kako uvijek volim reći da Veleučilište i Grad Knin sinkronizirano djeluju od trenutka kada je Veleučilište osnovano onda sa sigurnošću mogu reći da će postojanje studentskog doma pozitivno djelovati na konkurentnost našeg grada u svakom pogledu pa, ako hoćete, to i psihološki može pozitivno utjecati na sve one koji imaju planove u vezi s Kninom.

Koje su vaše želje za Knin za 2017. godinu?

Moje želje za Knin su uvijek iskrene. Volim ovaj grad i tužan sam kad ljudi iz njega odlaze, no što možete reći onima koji u Kninu nisu riješili osnovna egzistencijalna pitanja i zbog toga su otišli iz ovog grada kako bi sreću potražili negdje drugdje. Nasuprot tome, žao mi je što iz Knina odlazi i određen broj ljudi koji to nije morao učiniti, bilo zbog toga što su tu stambeno zbrinuti ili su imali nekakav posao ili drugo stalno primanje. Volio bih kada ovaj lijepi grad svima koji su tu došli iz drugih gradova i država ne bi bio tranzitno mjesto. Želio bih da stanove i kuće dobiju oni koji će u njima stvarno živjeti i s kojima ćemo zajedno graditi Knin budućnosti, grad koji će vrlo skoro zasjati punim sjajem i biti mjesto ugodnog življenja za sve one koji ga vole i poštuju njegovu veličanstvenu povijest, ali i prirodne ljepote kojima obiluje. Želio bih da stanje u Republici Hrvatskoj općenito bude bolje i perspektivnije, a onda vjerujem da će se to reflektirati i na Knin.

Autorska prava su vlasništvo portala Huknet

Božićna čestitka gradonačelnika i predsjednika Gradskog vijeća


Predsjednik Gradskog vijeća Marinko Tokmakčija i gradonačelnik Nikola Blažević uputili su građanima čestitku u povodu božićnih i novogodišnjih blagdana.

Prenosimo je u cijelosti.

“Poštovane sugrađanke i sugrađani,

pred nama je vrijeme kada nam nadolaze blagdani Božića i Nove godine. Prilika je to da radosti ovih blagdana podijelimo s vama.

Ove lijepe kršćanske blagdane slavimo u toplini svog doma, okruženi obitelji i dragim osobama. Vrijeme je to koje u naše živote i srca donosi posebnu radost, ozračje mira, međusobnog zajedništva i razumijevanja. Stoga vam svima želimo da ga dočekate sa svojim obiteljima i bližnjima.

Ovom prilikom želimo Vam zahvaliti na potpori koju nam dajete kako bi naš Knin bio što bolje i ugodnije mjesto za život. Samo naša zajednička snaga, volja i upornost istinski su pokretač našeg Grada. Ako se budemo držali te međusobne povezanosti i uvažavanja mislim da na budućnost možemo gledati s optimizmom.

U ovo blagdansko vrijeme kada nam lijepe želje pristižu sa svih strana želimo vam od srca Sretan Božić i blagoslovljene božićne blagdane te obilje zdravlja, radosti i uspjeha u Novoj 2017. godini.”

Autorska prava su vlasništvo portala Huknet

Izbornik