Sortiraj po:
Pogledaj:

Reklamirajte se na Huknetu!


Portal Huknet najpraćeniji je medij u Kninu. Samo Huknetova facebook grupa ima 8,7 tisuća članova što je više nego Knin stanovnika.

Kao kninski news portal Huknet djeluje od 1. travnja 2009. godine i uskoro će napuniti 15 godina te je jedan od najstarijih lokalnih portala u ovom dijelu Europe.

Stoga je Huknet kod mnogih građana Knina postao sinonim za lokalni portal. Kao što je kaladont sinonim za pastu za zube.

Reklamom na ovom portalu doista možete doći do svakog Kninjanina i Kninjanke.

A ono što je najvažnije – cijena jedne reklame, odnosno sponzoriranog članka na Huknetu iznosi samo 50 eura (PDV ne plaćate)!

Reklamu, odnosno sponzorirani članak možete sastaviti vi, a možemo to napraviti i mi za vas. Fotografiju nam možete poslati vi ili ćemo doći mi i uslikati ono što želite profesionalnom foto opremom. Sve – po vašoj želji.

Što se tiče duljine teksta i broja fotografija – nema ograničenja.

Cijena je ista za sve – od tvrtki, preko obrta, kafića ili trgovina do udruga, ustanova i stranaka.

Ako ste zainteresirani možete se javiti na e-mail: ivica.simic73@gmail.com

Kninski news portal Huknet autorski je projekt Ivice Šimića, magistra novinarstva i dugogodišnjeg novinara najpoznatijih hrvatskih redakcija (HRT, HINA, Jutarnji list, Večernji list, Slobodna Dalmacija).

Od 2009. do 2016. godine izdavač Hukneta bila je Udruga HUK, od 2017. do 2024. izdavač je bila tvrtka Pro Media iz Šibenika, a od veljače 2024. godine izdavač Hukneta je Knin Media, obrt za medijske usluge u vlasništvu Ivice Šimića.

Novi izdavač Hukneta zajedno s portalom upisan je u Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija Agencije za elektroničke medije 20. veljače 2024. godine pod brojem 08/24.

Veselimo se suradnji!

P. S. Bannere ne radimo!

Dugi pljesak za glumačke dive Mladenu Gavran i Anu Vilenicu


Sjajne Mladena Gavran i Ana Vilenica

Dugi pljesak za svoju izvanrednu izvedbu dobile su jučer Mladena Gavran i Ana Vilenica za predstavu “Sladoled” koju su odigrali pred punim gledalištem male scene u Staroj knjižnici.

Glumice ovako visokog ranga bi vrhunski odigrale i tekst telefonskog imenika, a s obzirom da je autor teksta najizvođeniji hrvatski pisac u zemlji i inozemstvu Miro Gavran, a redatelj predstave Boris Svrtan uz kojega se vežu brojne glumačke i redateljske uspješnice – cijeli proizvod je jedno malo umjetničko remek djelo.

Prikazale su Mladena Gavran i Ana Vilenica u sat i pol vremena cijeli jedan ljudski život, odnosno živote majke i kćeri ispreplićući trenutke komedije i drame i uvlačeći publiku u čarobni svijet kazališne mašte.

Publika oduševljena, a čuli smo kasnije – i glumice iskreno oduševljene kninskom publikom.

Kninska publika u Staroj knjižnici sinoć uoči predstave

Natječaj


KLASA: 112-07/24-01/01

URBROJ:  2182/10-14-24-1

Knin,  16. 02. 2024.  godine

Na temelju članka 27. Statuta Narodne knjižnice – Knin (KLASA: 612-04/22-01/21; URBROJ: 2182-10-14-22-1 od 21. travnja 2022. godine), članka 11. i 12. Pravilnika o radu Narodne knjižnice – Knin (KLASA: 612-04/23-01/21; URBROJ: 2182/10-14-23-1 od 4. listopada 2023. godine) te članaka 21., 23., 24., 25., 26. i 27. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Narodne knjižnice – Knin (KLASA: 612-04/21-01/11; URBROJ: 2182/10-14-21-2 od 7. kolovoza 2021. godine) i uz Suglasnost Gradonačelnika Grada Knina, KLASA: 112-01/24-01/02, URBROJ: 2182-10-02-24-2 od 14. veljače 2021., ravnatelj Knjižnice raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

Knjižničar, 1 (jedan/jedna) izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti:

–          Završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

–          Završen drugi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a temeljem članka 14. stavka 3. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, uz obvezu stjecanja 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva na diplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od dana zapošljavanja

–          Položen stručni ispit za knjižničara prema Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci,

–          Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijema u službu biti obvezni položiti u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja i knjižničarskoj struci.

Posebni uvjeti:

–           Rad u smjenama,

–           Računalna pismenost,

Opis poslova:

– nabava knjižnične građe

– stručna obrada knjižnične građe 

– pohrana, čuvanje i zaštita knjižnične građe 

– pružanje informacijskih usluga, posudba i davanje na korištenje knjižnične građe 

– usmjeravanje i podučavanje korisnika pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i drugih izvora

– obavljanje i drugih poslova sukladno Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019.)

Potrebna dokumentacija:

  • zamolba
  • životopis
  • domovnica ili osobna iskaznica, preslika
  • ovjerena preslika diplome
  • dokaz o računalnoj pismenosti (preslika uvjerenja, potvrde ili vlastoručno potpisana izjava kandidata o ispunjavanju navedenog uvjeta)
  • uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci).

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti pribavit će samo onaj/ona kandidat/kinja koji/ja bude

izabran/a.

Osoba koja može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21, 156/23) i  članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale osobe samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i sve dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni i mogu se naći na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja na stranicama HZZ-a.

Prijave s naznakom ”za natječaj” , s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostaviti na adresu (putem pošte ili osobno):

Narodna knjižnica – Knin

Krešimirova 20-24.

22 300 Knin

            Urednom prijavom smatra se potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u propisanom roku aktima Knjižnice.

      RAVNATELJ

                                                                                          Ivica Šimić, mag. bibl.

Dvije vrhunske predstave u Staroj knjižnici: Ostalo je još malo karata


Narodna knjižnica Knin u narednih devet dana organizira dvije vrhunske predstave u Staroj knjižnici. Karte besplatno možete preuzeti u knjižnici. Ostalo ih je malo pa požurite.

U nedjelju, 18. veljače u 19 sati na rasporedu je predstava “Sladoled” Teatra Gavran. Redatelj je Boris Svrtan, a glume Mladena Gavran i Ana Vilenica.

U petak, 23. veljače u 19 sati na rasporedu je predstava “Žene na rubu” Scene Gorica. Redatelj je Mario Kovač, a glume Martina Stjepanović Meter, Selma Sauerborn i Mia Krajcar.

Više o predstavama možete pročitati na fb stranici Narodne knjižnice – Knin https://web.facebook.com/narodna.knjiznica.knin

Kninski bend The Alibor izdao je svoj prvi album!!!


Debitantski album The Alibor je izdao nakon točno 20 godina postojanja (s pauzom od 2010. do 2019. godine).

„Kakav je to bezvezan bend koji prvi album izdaje nakon 20 godina?“ legitimno je pitanje koje ćemo pokušati preduhitriti.

Kad pokušavaš nešto napraviti u malome gradu, u provinciji (bio to poslovni ili umjetnički pothvat) i iznijeti to prema vani, izvan lokalnih okvira – višestruko je teže nego kada neki projekt radiš iz velikoga grada.

No, tim je ovaj album slađi.

Album je ovo u kojem su se nakupile godine prekida i početaka, odlazaka i dolazaka, dobrih i loših proba, odricanja, rada, kreiranja, promišljanja o glazbi… 

I evo, napokon je tu, iznijeli su ga zajedno troje ljudi koji su u bendu od početaka i troje novih članova. Iznijeli su ga zajedno oni iskusni i oni mladi članovi benda. Sebe su u album utkali i svi bivši članovi i članice.

Album se zove “Stvari s izleta”, a izdanje je tako zavedeno i u registru ZAMP-a. Snimljen u studiju Twenty Twenty u Zadru od svibnja do prosinca 2023. godine, snimatelj i producent bio je Jere Šešelja,  a izdavač albuma je sami bend – The Alibor.

The Alibor Foto: Vladimir Jelić

Prvijenac The Alibora su odsvirali, otpjevali i aranžirali njegovi članovi i članice Katrin Bilić – vokal, Marija Kaić Zvijerac – klavijature i prateći vokal, Matija Miličević-Gregov – klavijature, Duško Korlat – gitara, Ivica Šimić – bas gitara i Jug Ramljak – bubnjevi.

Album je objavljen na svim bitnim digitalnim platformama, a to su Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal, i YouTube. 

Na albumu su žanrovski zastupljena tri pravca i to Alternativni rock (pjesme Lažni kupač, Okrutna i Wi Fi), Art rock (pjesme Stvari s izleta, So-Ho, Slušali smo vlakove i S prozom na put) i radiofonični Indie pop (pjesme Anastazija, Hit i Sjećanja).

Cover albuma izradio je Mićo Samardžija, a autor fotografije je Damir Mijakovac.

Eto, uživajte, puštajte album, pronađite omiljene pjesme, dajte nam feedback.

Link na album na YouTube-u: https://www.youtube.com/watch?v=yNbfSveCDXs

Link na album na Spotify-u:  https://open.spotify.com/album/5VHxOdm0CYGzgawzqIPhmP

Link na album na Apple Music-u: https://music.apple.com/hr/album/stvari-s-izleta/1729416693

Stranica benda na Wikipediji https://hr.wikipedia.org/wiki/The_Alibor

Stranica albuma na Wikipediji https://hr.wikipedia.org/wiki/Stvari_s_izleta

Upisi u program za pomoćnika u nastavi


Pučko otvoreno učilište Knin obavlja upise u program stjecanja djelomične kvalifikacije pomoćnik u nastavi.

Za sve informacije možete nazvati na broj telefona 022/662-400 ili poslati upit na e-mail: obrazovanje@pou-knin.hr i pou-knin@pou-knin.hr

Prijave su do 1. 3. 2024. godine. Moguće je plaćanja u ratama.

Puna kuća


Knjižnica se nekako etablirala kao kuća kulture u našem gradu, a večeras je bila krcata pa zato i ovakav naslov.

A razlog zašto je bila puna je sjajni Jurica Galić Juka, čovjek koji je prešao neobičan put od žestokog navijača i “izbacivača” do vrhunskog putopisca, fotografa i svjetskog putnika kojega na Facebooku prati 73 tisuće, a na YouTube-u 54 tisuće ljudi.

Večeras je u knjižnici predstavio svoja dva putovanja po Etiopiji, a gledatelji su u paketu dobili neobične geografske predjele, jedinstvene antropološke, etnografske i povijesne podatke i izvrsne fotografije.

Saznali smo tako o ženama koje se s osmijehom daju bičevati od strane muškaraca jer je to dio rituala upoznavanja i zasnivanja budućeg zajedničkog života. A onda te iste žene postaju alfa žene, odnosno glave obitelji.

Saznali smo i o inicijaciji dječaka u muškarce, o borbenom etiopskom narodu kojega nitko nikad nije uspio pokoriti, o crkvi u kojoj se čuva kovčeg saveza, o manastiru na vrhu litice, o nevjerojatnim mjestima gdje je jedino živo biće koje može opstati – čovjek, o Jukinom rukovanju nožem koje ga je spasilo belaja…

Juka nam se opet vraća u knjižnicu u drugom dijelu godine kada će predstaviti putovanje po Sudanu, a ovaj put to ćemo napraviti u staroj knjižnici i neće nas začuditi ako i taj prostor bude pun.

Jurica Galić Juka u četvrtak u 19h u knjižnici govori o putovanju Etiopijom


Popularni hrvatski putopisac Jurica Galić Juka održat će u četvrtak u 19 sati u Narodnoj knjižnici – Knin putopisno predavanje “Zemlja spaljenih lica” sa svog opsežnog putovanja u Etiopiju.

Jurica Galić Juka hrvatski je putopisac, profesionalni fotograf i svjetski putnik iz Splita. Stalni je suradnik nacionalnog časopisa “Meridijani”, a radove su mu prenosili brojni putopisni magazini, pa čak i slavni „National Geographic“.

Etiopija je najpotpunije i najopsežnije putovanje autora u njegovih 15 godina rada. Posjetio je ovu zemlju dva puta: u rujnu 2022. i u rujnu 2023. U 32 dana je prevalio 4.938 terenskih kilometara i dokumentirao 54 lokaliteta, atrakcija i događaja.

Budući da je u rujnu 2022. bjesnio rat u sjevernoj etiopskoj pokrajini Tigraj, autor je tada obišao istok, zapad i jug te zemlje. Svjedočio je ratnim strahotama, ali i najljepšim nacionalnim parkovima poput Awasa, Maga i jezera Chamo, koje je dom divovskim krokodilima i nilskim konjima.

Divio se vodopadu Tis Isat i kupao na izvoru Plavog Nila u jezeru Tana.Obišao je svih 11 monolitnih crkvi Lalibele gdje je dočekao i najveći etiopski kršćanski blagdan Meskel. Dokumentirao je “etiopski Camelot” Gondar na sjeveru, etničke skupine u Dolini Omo na jugu i hranio hijene u Hararu na istoku.

Kada je završio rat u Tigraju, zapucalo se u regiji Amhara. Avionom je preletio novo ratno područje i bio prvi putnik izvan Etiopije koji je posjetio Tigraj nakon tri godine od početka rata.

Tamo je obišao slavne aksumske obeliske, kapelu Kovčega saveza i bio jedan od rijetkih ljudi na svijetu koji se popeo na planine do starokršćanskih crkvi Debre Damo i Abuna Yemaha Guh.

Kao šlag na kraju, obišao je najnegostoljubivije područje na planeti Zemlji – Danakil depresiju gdje je dokumentirao slano jezero Assal, te aktivne vulkane Erta Ale i Dallol.

Upišite program stranih jezika!


Pučko otvoreno učilište Knin obavlja upise se u programe učenja stranih jezika i to za engleski i njemački jezik A1 (temeljni stupanj).

Za sve informacije nazovite na broj telefona 022/662-400 ili pošaljite upit na e-mail: obrazovanje@pou-knin.hr i pou-knin@pou-knin.hr

Prijave su do 12. 2. 2024. godine. Moguće je plaćanje u ratama.

Divovka Nika Dodik zlatna na Austria Openu 2024.


Nika Dodik iz Taekwondo kluba DIV Knin osvojila je zlato na Austria Openu u Innsbrucku u konkurenciji juniorki.

Nika je pobijedila predstavnice Švedske, Grčke i Bugarske i to sve s rezultatom 2:0 u rundama te zasluženo osvojila zlatnu medalju.

Austria Open bio je i prvi juniorski turnir za Matu Teskeru. Mate je startao pobjedom protiv Francuza 2:0, a u drugom kolu bio je bolji pobjednik ovog turnira, Ukrajinac Samir Mirzoiev, inače aktualni europski juniorskog prvak i trećeplasirani sa zadnjeg Europskog prvenstva U21.

Danas se na Austria Openu bori i seniorski reprezentativac Josip Teskera

Knjižnici prošao projekt: Stara knjižnica dobit će klime, kazališnu rasvjetu i razglas


Narodnoj knjižnici – Knin prošao je projekt Uređenja prostora za kazališne predstave u staroj knjižnici u okviru Javnog poziva Ministarstva kulture i medija za programe gradnje, rekonstrukcije i opremanja kulturne infrastrukture u 2024. godini.

Od traženih 8 tisuća eura, knjižnici je odobreno 5.300 eura, a ostatak od 2.700 eura osigurat će osnivač ove kninske ustanove – Grad Knin.

Ukupna vrijednost projekta je 10.300 eura, a 2.300 eura knjižnica je već osigurala za tu namjenu u ovogodišnjem proračunu.

Ovim projektom prostor stare knjižnice dobit će dvije klime od pet kilovata (vrijednost 5.300 eura), kazališnu rasvjetu (vrijednost 3.600 eura), razglas (vrijednost 800 eura) i stolove za miks pultove (vrijednost 600 eura).

I prošle godine knjižnici je prošao projekt kod Ministarstva kada su, uz dodatnu pomoć Grada Knin, Pučkog otvorenog učilišta Knin i Turističke zajednice grada Knina kupljeni bina i stolice.

Prošle godine je u opremanje prostora investirano oko 7.500 eura od čega su sredstva Ministarstva iznosila 4.000 eura.

Upis u 1. razred OŠ Domovinske zahvalnosti za školsku godinu 2024./2025.


Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu, sport i nove tehnologije donio je na razini županije odluku da se upisi djece u prvi razred osnovne škole za školsku 2024./2025. godinu provode elektroničkim putem, korištenjem Nacionalnog informacijskog sustava upisa u osnovne škole. Prijavu za upis svog djeteta u 1. razred roditelji će moći podnijeti preko poveznice https://osnovne.e-upisi.hr/.  U sustav se ulazi preko portala e-Građani.

Roditelji koji nisu registrirani u sustavu e-Građani moraju se osobno javiti školi kojoj pripadaju prema upisnom području u dolje navedenim terminima (ponijeti domovnicu ili rodni list djeteta na uvid zbog traženih podataka u aplikaciji).

U sustavu će roditeljima biti vidljivi opći podaci o djetetu te škola kojoj dijete pripada po upisnom području. Roditelji će odmah po prijavi odabrati izborne predmete te će moći izraziti želju za upis u drugu školu od one kojoj dijete pripada, ako imaju razloga za to.

ROKOVI ZA UPIS:

– za djecu s utvrđenim teškoćama – od 1. 2. 2024. do 31. 3. 2024.

– za redovne upise – od 22. 2. 2024. do 31. 3. 2024.

– za prijevremeni upis i privremeno oslobađanje od upisa u 1. razred osnovne škole – od 22. 2. 2024. do 31. 3. 2024.

NAPOMENA: informacije o terminima laboratorijskih pretraga, liječničkih pregleda i testiranja u školi bit će objavljene na web stranici škole.

Podršku i pomoć u procesu upisa možete dobiti u stručnoj službi škole ili na telefone 022 664 864

Upis u 1. razred OŠ dr. Franje Tuđmana za školsku godinu 2024./2025.


Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu, sport i nove tehnologije donio je na razini županije odluku da se upisi djece u prvi razred osnovne škole za školsku 2024./2025. godinu provode elektroničkim putem, korištenjem Nacionalnog informacijskog sustava upisa u osnovne škole. Prijavu za upis svog djeteta u 1. razred roditelji će moći podnijeti preko poveznice https://osnovne.e-upisi.hr/. U sustav se ulazi preko portala e-Građani. Roditelji koji nisu registrirani u sustavu e-Građani moraju se osobno javiti školi kojoj pripadaju prema upisnom području u dolje navedenim terminima (ponijeti domovnicu i rodni list djeteta).

U sustavu će roditeljima biti vidljivi opći podaci o djetetu te škola kojoj dijete pripada po upisnom području. Roditelji će odmah po prijavi odabrati izborne predmete te će moći izraziti želju za upis u drugu školu od one kojoj dijete pripada, ako imaju razloga za to.

ROKOVI ZA UPIS:

– za djecu s utvrđenim teškoćamaod 1. 2. 2024. do 31. 3. 2024.

– za redovne upise – od 22. 2. 2024. do 31. 3. 2024.

– za prijevremeni upis i privremeno oslobađanje od upisa u 1. razred osnovne škole – od 22. 2. 2024. do 31. 3. 2024.

NAPOMENA: informacije oterminima laboratorijskih pretraga, liječničkih pregleda i testiranja u školi bit će objavljene na web stranici škole.

Podršku i pomoć u procesu upisa možete dobiti u stručnoj službi škole ili na telefone 022 660 545 i 664 662.

Održana Noć muzeja


Tekst i foto: Ivana Mikulić Sarić

U petak je u Kninskom muzeju održana 19. po redu Noć muzeja na temu “Muzeji i nova publika”.

Mali i kreativni 3

Program je započeo izložbom dječjih radova pod nazivom Mali i kreativni 3. Izložba je nastala iz kreativnih radionica za djecu koje su proizišle iz projekta Muzej za djecu koje je udruga Porta započela u Kninskom muzeju, a nastavila u udruzi FortDesign pod stručnim vodstvom Milana Zoričića.

Riječ o projektu kroz koji djeca školske dobi po hands-on i principipu muzejske pedagogije uče o povijesti umjetnosti. Projekt je trajao od lipnja do prosinca 2023. godine.

Održano je 28 radionica kroz koje je prošlo 30 djece dok ih je 20 redovno pohađalo. Teama radionica bila je Arhitektura. Djeca su tom prilikom naučila kako se koriste građevinski materijali u primarnoj i sekundarnoj upotrebi.

Uz stručnu pomoć su od kamena, siporeksa i gline izgradila različite arhitektonske tipove kuća, te su od stiropora napravila vesele portrete razigrane djece i životinja.

Iznenađenje večeri nastupilo je kad su djeca otplesala tango koji su preoteklih mjeseci uvježbavali na radionicama pod vodstvom Milana Zoričića.

Posjetiteljima se uvodim riječima obratio Ante Šimić ravnatelj muzeja, a o izložbi su pričali Ivana Mikulić Sarić, kustosica, Aleksandra Sinobad, voditeljica na projektu i Milan Zoričić voditelj radionica.

Izložba ostaje otvorena do 1. ožujka 2023.g.    

Camino de Santiago – Dojmovi jednog hodočasnika

Camino de Santiago – Dojmovi jednoga hodočasnika naziv je predavanja/prezentacije koje je održao kustos Goran Mrnjavac.

Camino de Santiago ili Put svetoga Jakova jedno je od tri najvažnija i najstarija kršćanska hodočašća, uz hodočašće u Jeruzalem i Rim. Put je to koji se prelazi na konjima, biciklima i (najčešće) pješice.

Postoji više varijanti Camina, a najviše osoba se odluči za tzv. Camino Frances – Francuski put. Upravo je taj Camino odabrao i prehodao u travnju i svibnju prošle godine (oko 800 km) Goran Mrnjavac, iznoseći svoje dojmove o putovanju koje je sa svim izazovima trajalo punih 25 dana.

Srđan Depolo – Večer šansone i evergreena

Srđana Depolo glazbenik iz Rijeke predstavio se na večeri šansone i evergreena izvedbama Charlesa Trenet-a, Serge-a Reggiani-a, Gilberta Becaud-a, Serge-a Lame, te Yvesa Montanda koje je izveo u francuskom originalu.

Daniela Jelić juniorska prvakinja Hrvatske


Daniela Jelić osvojila je prvo mjesto u skoku u dalj na Juniorskom dvoranskom prvenstvu Hrvatske održanom u Zagrebu.

Skočila je 6,01 metara.

“Niz od tri natjecanja preko šest metara je podloga za 20 do 30 centimetara dalje kada skok legne”, komentirao je njen trener Dražen Lasić.

Izbornik