Sortiraj po:
Pogledaj:
  • Naslovna
  • Arhiva za kategoriju "Društvo"

Kategorija: Društvo

Ugašen požar u Pađenima; Novi prijeti iz Bosne prema Strmici


Požar koji je jučer izbio kod bivše vojarne u Pađenima je ugašen, potvrdio je za Huknet zapovjednik JVP Knin Mladen Jelić, ali nam je otkrio da se novi požar približava kninskom području iz susjedne države.

– Imamo neke najave, požar je u Bosni prema Strmici no to još neće do nas za dan-dva – otkrio je zapovjednik JVP Knin.

I. Š.

Foto: Anja Šimpraga – požar u Pađenima sinoć.

 

Foto: Požar kod bivše vojarne u Pađenima


Požar koji je danas izbio na prostoru bivše vojarne u Pađenima večeras se neće dalje gasiti zbog sumnjivih detonacija nego će se nadzirati s ceste, izvijestio je za Huknet zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Knin Mladen Jelić.

– To je požar otvorenog prostora, a pošto se radi o minski sumnjivom području, gasili smo s dosta opreza, odnosno iz daleka. Sada je ostalo par plamenih jezičaka pri vrhu brda. S obzirom da je noć, a bilo je i sumnjivih detonacija, možda od nekih zaostalih metaka, donesena je odluka da se noćas požar nadzire s ceste, da netko ne bi stradao. Po procjeni vatrogasaca, požar se nema kuda širiti jer je riječ o kamenjaru pa večeras nećemo izlagati ljude. Vidjet ćemo kakva će situacija biti ujutro, a procjena je da bi požar, budući da je u kamenjaru, noćas mogao i stati – kazao je za Huknet zapovjednik JVP Knin, Mladen Jelić.

Na terenu se uz JVP Knin nalazi i DVD Ervenik.

I. Š.

Foto: Anja Šimpraga

Grad će OŠ Domovinske zahvalnosti donirati 75 tisuća kuna


Grad Knin i OŠ Domovinske zahvalnosti potpisali su dva ugovora o donaciji vrijedna ukupno 75 tisuća kuna.

Prvi ugovor je vrijedan 70 tisuća kuna, a odnosi se na sudjelovanje Grada u pokrivanju dijela troškova kupnje namještaja i didaktičkih materijala za informatičku učionicu.

Drugi se odnosi na kupnju sportskih rekvizita za učenike osnovne škole u vrijednosti od pet tisuća kuna.

Sredstva za navedene ugovore osigurana su u proračunu na stavci donacija za školstvo.

Izvor: knin.hr

Dopuna zabrane kretanja na Crvenoj zemlji


Iz Gardijske mehanizirane brigade dobili smo obavijest o dopuni zabrane i ograničenja kretanja na vojnom poligonu Crvena zemlja.

Tako će uz već navedene dane, a zbog bojevih gađanja, zabrana kretanja biti i 19. ožujka od 8 do 16 sati te 21. ožujka od 13 do 22 sata.

I. Š.

NP predstavlja svoje pješačke staze: Trošenj – Pištavac, 5 700 m


Piše: Katia Župan, NP Krka

Kamenjarski travnjaci što vode do Šubićeve kule jugoistočne Bukovice

Iz smjera Kistanja preko sela Čučevo put vodi do srednjovjekovne utvrde Trošenj. Smještena je na desnoj obali Krke, nasuprot utvrdi Nečven. Sagradila ju je velikaška obitelj Šubić u 15. stoljeću zbog nadzora nad strateški važnim mostom preko rijeke.

Staza do utvrde vodi kroz pitomo područje na kojem se vidi i osjeća djelovanje čovjeka, koji je tijekom stoljetnog suživota s prirodom utjecao na bioraznolikost biljnih vrsta uzgojem poljoprivrednih kultura. Među tim kulturama najčešće su pitomi orah, smokva, badem, vinova loza, šipak, divlja trešnja i bijeli dud. One čine prepoznatljivu pejsažnu sliku i simbol su toga kraja. Vegetaciju naselja, uz kultivirane, karakteriziraju i ruderalne biljne vrste koje naseljuju neobrađene površine, rubove cesta i polja. To su kozmopolitske vrste koje se svakodnevno susreću: kupina, pasja ruža, šumski sljez, trputac, šćirevi, kiselice, iglice i broćike. Omeđile su i stazu što vodi do kamenog stražara nad Krkom. Uokolo se nalaze i suhi kamenjarski travnjaci, koji su posljedica ekstenzivnog stočarstva ili požara. U travnjačkoj vegetaciji, od drvenastih vrsta prevladavaju hrast medunac, bijeli grab i maklen. Sloj grmlja karakteriziraju grmoliki grašar, drača i brijestolisna kupina. Prizemnu vegetaciju čine oštrolisna šparoga, modri kotrljan, primorski vrisak… Zbog smanjene ispaše, zajednica se nalazi u sukcesiji prema šumi i šikari hrasta medunca i bijelog graba.

Duga preko pet kilometara, ova staza povezuje male zaseoke Kistanja, središnjeg mjesta jugoistočne Bukovice. Prije 1854. godine na mjestu Kistanja bila je samo jedna kuća, kvartir, iz mletačkog doba u kojoj je stanovala vojna posada što je nadzirala prijevoz i pregledavala stoku na putu iz Knina u Zadar. Iz te funkcije, na sjecištu putova iz Ravnih kotara, Bukovice i Knina, razvilo se trgovište i upravno središte istočne Bukovice. I danas su Kistanje mjesto puno života. Osnovnu školu pohađa 231 učenik. To je budućnost ovog kraja prožeta tragovima drevne naseljenosti, od ilirskog i rimskog doba do srednjeg vijeka. U takvom okruženju, iz kamena u kamenu stoji utvrda Trošenj, Čučevo ili Bani-kula, prema legendi koja kaže da je pod kulom zakopan mač nekoga bana. Utvrda je nepravilna oblika, s obrambenim zidinama, kružnom kulom i stambenim prostorijama. Obje utvrde nad kanjonom, Čučevo i Nečven, podignute su na približno istoj visini (243 odnosno 242 m) i povezane drvenim mostom. Nema sigurnih podataka o tomu kad je sagrađen Trošenj. Spominje se u ispravi iz 1437., ali vjerojatno je utvrda podignuta ranije. U turskoj je vlasti bila do 1684. U njoj je stolovao i zloglasni krčki kapetan Mehmed-beg Ljubunčić, o kojem šapuće legenda o Uzdah-kuli.

Srdačan pozdrav i ugodan vikend,

Stručno osposobljavanje vodiča na prostoru NP Krka


Piše: Katia Župan, NP Krka

Veleučilište u Šibeniku i Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ organiziraju stručno osposobljavanje turističkih vodiča za vođenje na prostoru Nacionalnog parka „Krka“. Prvi seminar održat će se tijekom dva dana u razdoblju od 25. do 29. ožujka 2019. a do kraja godine bit će organizirana još tri seminara. Natječaj je objavljen na službenim mrežnim stranicama Veleučilišta u utorak, 12. ožujka 2019.

Sukladno članku 70. Zakona o pružanju usluga u turizmu, svaki turistički vodič koji ima položen opći dio stručnog ispita za turističkog vodiča može pružati usluge na području Republike Hrvatske, osim u zaštićenim područjima, za koja je potrebno polagati posebni dio stručnog ispita za zaštićene lokalitete po županijama, koji su određeni čl. 3. Pravilnika o popisu turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama. To pravilo odnosi se i na turističke vodiče državljane stranih država. Posjetitelji ili agencijske grupe koje nemaju osposobljenog vodiča za zaštićena područja uvijek mogu angažirati vodiča koji je položio program na Veleučilištu u Šibeniku za stručno vođenje Nacionalnim parkom „Krka“.

„Svaki polaznik koji uspješno usvoji program seminara i s uspjehom položi završnu provjeru znanja dobit će uvjerenje o usavršavanju za poslove turističkog vodiča na području Nacionalnog parka ‘Krka’. Veleučilište u Šibeniku ima dugogodišnje iskustvo u provođenju edukativnih programa i osposobljavanja za turističke vodiče te vjerujemo kako će i ovaj program doprinijeti zavidnoj razini stručnih znanja turističkih vodiča. Osim specifičnih znanja, polaznici će steći i sposobnost unaprjeđenja organizacije i održivosti turističke ponude u zaštićenim područjima“, kazao je dekan Veleučilišta u Šibeniku Ivan Malenica.

Posao turističkog vodiča u Nacionalnom parku „Krka“ obavlja se na otvorenom prostoru na jedinstvenim lokalitetima NP „Krka“. Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ zapošljava četrnaestero vodiča interpretatora, koji uslugu vođenja obavljaju na pet svjetskih jezika. Svaki izlet pod vodstvom interpretatora JU „NP Krka“ istraživačka je avantura u kojoj se posjetiteljima otkrivaju novi vidici i spoznaje.

„Nacionalni park ‘Krka’ zaštićeno je područje osobitih prirodnih vrijednosti i bogate kulturnopovijesne baštine a njihovo zajedništvo ono je što Krku čini posebnom i privlačnom. Upravo jedinstvo prirode i povijesti, te duge tradicije života uz rijeku, nastojimo prenijeti posjetiteljima Parka preko vodiča interpretatora koji djeluju u našoj ustanovi. Specifična znanja o Krki koja posjeduju naši vodiči interpretatori zasnivaju se na konstantnom usavršavanju i želji za prenošenjem doživljaja. Osim toga, vodiči interpretatori JU ‘NP Krka’ pružaju podršku turističkim vodičima u lokalnoj zajednici, s kojima vrlo rado surađuju na projektima, poput projekta interpretacije baštine i turizma doživljaja za održivi razvoj lokalnih zajednica“, istaknula je ravnateljica Javne ustanove „Nacionalni park Krka“ Nella Slavica.

Turistički vodiči s položenim stručnim ispitom moraju pribaviti i dopuštenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike za obavljanje poslova vođenja na području nacionalnih parkova i parkova prirode sukladno čl. 4. Pravilnika o popisu turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama i koncesijsko odobrenje JU „Nacionalni park Krka“.

„Ovaj program namijenjen je u prvom redu turističkim vodičima četiriju dalmatinskih županija, ali daje mogućnost polaganja i ostalim turističkim vodičima iz udaljenijih krajeva Hrvatske. Seminar je osmišljen tako da polaznika usavrši u područjima prirodne i kulturnopovijesne baštine NP ‘Krka’ s ciljem prezentacije takvih znanja organiziranim turističkim grupama. Obilježja programa seminara predstavljaju nadogradnju dosadašnjeg programa usavršavanja za poslove turističkog vodiča za područje Šibensko-kninske županije jer se polaznika dodatno educira u području zaštite rijetke flore i faune i važnih kulturnih i povijesnih lokaliteta“, dodala je Jasmina Sladoljev, voditeljica programa za osposobljavanje turističkih vodiča.

Uvjet upisa je završen seminar i položen stručni ispit za turističkog vodiča. Cijena programa osposobljavanja iznosi 1.700 kn a uključuje troškove održavanja teorijske nastave na VUŠ-u i terenske nastave u NP „Krka“. Program se sastoji od osam sati teorijske i osam sati terenske nastave u NP „Krka“, od kojih je polovica posvećena upoznavanju prirodne a polovica kulturnopovijesne baštine.

Ugovor o poslovnoj suradnji između Javne ustanove „Nacionalni park Krka“ i Veleučilišta u Šibeniku potpisan je za razdoblje od pet godina, do 31. siječnja 2024. U tom periodu svake godine bit će organizirano više termina za osposobljavanje turističkih vodiča za uslugu vođenja u prostoru Nacionalnog parka „Krka“. Informacije o programu i rasporedu predavanja/radionica dostupne su na službenim mrežnim stranicama Veleučilišta u Šibeniku (www.vus.hr).

Otvorena Poučno-pješačka staza Trošenj – Pištavac, Kistanje


Piše: Katia Župan, NP Krka

Učenici trećih i četvrtih razreda Osnovne škole Kistanje „službeno“ su imenovani „malim čuvarima prirode“, i to one u neposrednoj blizini njihovih domova. Odlučeno je tako u srijedu, 13. ožujka 2019. na istoimenoj radionici održanoj u povodu zajedničkog otvorenja triju novih poučno-pješačkih staza na gornjem toku rijeke Krke. Okupili su se na mjestu s kojega kreću dvije staze: Pištavac – Trošenj, duga 5 700 m, vodi od recepcije za manastir Krka do srednjovjekovne utvrde na rubu kanjona, dok se staza Pištavac, duga 850 m, od istog mjesta spušta niz padinu do vode. Na suprotnoj obali Krke uređena je i staza Perice, duga 1 800 m, koja se iz mjesta Nečven spušta do Bibića brzaca, odakle gleda na dvije utvrde, čuvarice kanjona, Nečven i Trošenj.

Zajedničko tim stazama je povezivanje malenih zaselaka općine Kistanje s obalama rijeke Krke. Kada most od Nečvena do Trošenja ponovno spoji te dvije utvrde, to će značiti i bolje međusobne veze i napredak dviju općina: Promine i Kistanja.

„Ove staze i jesu namijenjene, u prvom redu, lokalnom stanovništvu, kao izletnička odredišta za obitelji, mjesta na kojima djeca mogu o vrijednoj prirodnoj i kulturnopovijesnoj baštini učiti u ‘svom dvorištu’. Javna ustanova ‘Nacionalni park Krka’ nastoji oživjeti stare težačke putove da bi nam se otvorili novi, putovi znanja o svojoj povijesti, i produbila svijest o važnosti aktivnog boravka u prirodi. Ako novootvorenima pridružimo postojeću stazu uz manastir Krka i vidikovac, dobili smo izletničko odredište na jedinstvenom prostoru dubokog kanjona i mirne močvare, iznimne bioraznolikosti“, istaknula je ravnateljica Javne ustanove „Nacionalni park Krka“ Nella Slavica.

Osnovna škola u Kistanjama danas broji 15 razrednih odjela i 231 učenika, a radi u dvije smjene. Ta su djeca budućnost svoga kraja, zato ih valja od malih nogu upoznavati s vrijednostima njihova zavičaja. Očuvanje i prezentacija tih vrijednosti doprinijet će snažnijem razvoju cijeloga područja.

Staze su opremljene poučno-pješačkim tablama s informacijama o raznolikom biljnom i životinjskom svijetu.

„Stijene i litice na gornjem toku Krke stanište su dvadeset dvije vrste ptica i područje važno za opstanak i stabilnost ptica grabljivica. Uokolo se nalaze suhi kamenjarski travnjaci, ali i poljoprivredne kulture kojima je čovjek utjecao na bioraznolikost biljnih vrsta. Srednjovjekovne utvrde Nečven i Trošenj svjedočanstvo su burnoga srednjeg vijeka. Građene na samom rubu kanjona, danas pripadaju kulturnopovijesnoj baštini nulte kategorije. Mi u JU ‘NP Krka’ istražujemo, pišemo i educiramo, kako bi naša djeca znala prepoznati ptice ili razlikovati vodozemce i zašto i na koji način trebaju čuvati okoliš, i da bi učila o pothvatima slavnih knezova Šubića i Nelipića, odnosno općenito o bogatoj povijesti življenja cijelog ovog područja“, kazao je stručni voditelj u JU „NP Krka“ dr. sc. Drago Marguš.

Ukupna vrijednost radova na uređenju tih triju staza iznosi 2.523.733,39 HRK.

U petak akcija darivanja krvi; Nedostaju 0+ i A+


U petak će se u prostorijama kninskog Crvenog križa od 8 do 13 sati održati treća ovogodišnja Akcija dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji HCK GDCK Knin uz suradnju s Odjelom za transfuziju krvi KBC-a Split.

U Kliničkom zavodu za transfuzijsku medicinu splitskog KBC-a nedostaje krvi i krvnih pripravaka O+ i A+, izvijestili su organizatori.

I. Š.

Crveni križ: Sutra započinje podjela hrane


Piše: Anđelka Balić, GDCK Knin

Dana 13. ožujka 2019. godine (srijeda) u skladištu Crvenog križa Knin (Krešimirova 10 – iza zgrade novog Studentskog doma Lujo Marun) započet će četvrti ciklus podjele paketa hrane i treći ciklus podjele paketa higijene u sklopu projekta “Humanitarni paketi za grad Knin i općine Biskupija, Civljane, Ervenik, Kijevo i Kistanje“.

Podjela će se odvijati radnim danima, u vremenu od 09:00 do 12:00 sati, u skladištu Crvenog križa – Krešimirova 10.

Ciljane skupine projekta su:
1) samci i kućanstva primatelji zajamčene minimalne naknade kojima je utvrđeno pravo rješenjem nadležnih centara za socijalnu skrb (potrebno donijeti Rješenje o ZMN, zadnji odrezak i osobne dokumente)
2) osobe starije od 65 godina u samačkom ili dvočlanom kućanstvu s prosječnim mjesečnim primanjima do 1.500,00 kn, odnosno do 2.000,00 kn za dvočlano kućanstvo (potrebno donijeti visinu primanja: Rješenje ili Obavijest o visini mirovine, zadnji odrezak, dokaz o neprimanju ukoliko netko nema primanja te osobne dokumente)
3) samohrani roditelji ukupnim primanjima u kućanstvu nižim od iznosa bruto minimalne plaće u RH (3.276,00 kn) (potrebno donijeti potvrdu o visini primanja, dokaz o neprimanju ukoliko netko nema primanja te osobne dokumente)
4) obitelji s troje ili više djece s mjesečnim primanjima ukupno nižim od 5.958,00 kn (potrebno donijeti potvrdu o visini primanja, dokaz o neprimanju ukoliko netko nema primanja te osobne dokumente)
5) iznimno samci ili obitelji s jednim ili više zaposlenih od kojih nitko nije dobio plaću u razdoblju dužem od četiri (4) mjeseca, ostali nezaposleni ili zaposleni bez ili blokiranih primanja, te obitelji koje zbog različitih razloga ne mogu zadovoljiti osnovne životne potrebe i privremeno su u problemu (potrebno donijeti potvrdu o visini primanja, dokaz o neprimanju ukoliko netko nema primanja te osobne dokumente).

Podjela je moguća za korisnike verificirane pomoću postojeće dokumentacije,
Molimo sve korisnike koji nisu korisnici Caritasa Župe sv. Ante Padovanskog – Knin , a koji udovoljavaju navedenim kriterijima, da ponesu potrebnu dokumentaciju i dođu preuzeti svoj paket.

Za sve dodatne informacije, molimo Vas da nas kontaktirate na telefon 022/662019.

U Kistanjama započele Franjevačke pučke misije


U Kistanjama su 7. ožujka svečanim misnim slavljem kojega je u kistanjskoj župnoj crkvi sv. Nikole biskupa predvodio zadarski nadbiskup Želimir Puljić započele Franjevačke pučke misije.

Cjeloviti tekst pročitajte na službenoj internet stranici Zadarske nadbiskupije.

KISTANJE: POČELE FRANJEVAČKE PUČKE MISIJE – Nadbiskup Puljić blagoslovio misionare

 

Franjevačke pučke misije pod geslom ‘Danas mi je boraviti u tvojoj kući’ (Lk 19,5), koje će u župi Prikazanja BDM u Kistanjama do 13. ožujka predvoditi osam franjevaca Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda predvođenih fra Ivanom Matićem, voditeljem Kuće susreta Tabor, počele su u četvrtak 7. ožujka

Pub kviz knjižnice: Pobjeda Lige šampinjona


Na večerašnjem Pub kvizu Narodne knjižnice Knin pobijedila je ekipa Liga Šampinjona (4. srednje) osvojivši 23 i pol boda. Ovo je njihova druga pobjeda za redom što ne treba čuditi jer ova ekipa postiže dobre rezultate (pa i pobjeđuje) i u gradskim kvizovima za odrasle.

Odlične su večeras bile i ostale ekipe budući da je prvoplasirane od zadnjih dijelilo samo pet bodova.

Drugi su večeras bili Načitani momci (3. srednje) s 22 boda. Na trećem, četvrtom i petom mjestu poredale su se ženske ekipe: na trećem #Fork (3. srednje) s 21,5 bodova, na četvrtom Štreberi (7. razred) s 20,5 te na petom Ratatui (2. srednje), također s 20,5 bodova.

Prošlogodišnji sveukupni pobjednici i još uvijek trenutno vodeći u Kviz Ligi, Gugl institucija (8. razred) završili su na šestom mjestu s 20 bodova, a sedmo mjesto zauzeo je Evolution (7. razred) s osvojenih 18,5 bodova.

Kviz se kao i uvijek do sad u zadnje dvije sezone održao u dvorani Studenstkog doma fra Luje Maruna.

U Kviz ligi vodi Gugl institucija sa 117,5 bodova, a za petama su im Liga Šampinjona sa 114,5 i Ratatui sa 112,5 bodova, no ni ostale ekipe nisu puno daleko.

I. Š.

 

Sutra (u subotu) u Kninu sportsko druženje žena


Savez sportske rekreacije Sport za sve Šibensko-kninske županije organizira sutra (u subotu) u Kninu sportsko druženje žena u prigodi obilježavanja Međunarodnog dana žena.

U okviru ovoga susreta održat će se turniri u balotama i bacanju kolutova i to na Boćarskom igralištu kluba Zrinski ispred Male sportske dvorane.

U programu sudjeluju DSR Sport za sve Knin, Limar Sinj, ŽBK Lavice Oklaj, Liga protiv raka grada Drniša, Udruga žena Sveti Roko Drniš, DSR Sport za sve Oklaj i
Udruga žena Petropoljka Biočić.

I. Š.

NP Krka predstavlja svoje pješačke staze: Pištavac, 850 m


Piše: Katia Župan, NP Krka

Uski put niz kanjon kojim tražimo mir

Spustiti se do vode niz strmu padinu, kroz bujno zelenilo, u društvu ptica i uz zborsku pratnju vodozemaca, neprocjenjiv je doživljaj iskonske prirode. Ako ste, prateći uzvodno staze Nacionalnog parka „Krka“, došli dotle, zašli ste već u pomalo nepoznatu Krku. Litice dijela kanjona rijeke koji se proteže od Roškoga slapa do Carigradske drage izbrazdane su, tako da se stjenovite vertikale izmjenjuju s potezima padina pokrivenih vegetacijom. Na sredini kanjonskog dijela Krkina toka, u Carigradskoj dragi, smješten je manastir Krka. Obale Krke tu su strme i visoke. U njihovu procjepu nalazi se močvarna nizina. Tršćaci, ujezereni dijelovi toka, zamočvarene livade i okolne lokve obiluju vodozemcima i pticama a šikare, stijene i kamenjari zmijama i gušterima.

Na sjevernom rubu te nizine sagrađen je pravoslavni manastir Krka ili manastir sv. Arhanđela. Može se vidjeti sa staze, ugodno smještena u posvemašnjoj tišini. Mir u duši se i pronalazi na takvim mjestima, tu gdje ti priroda pokazuje put kojim trebaš ići. Zato ne čudi da su centri duhovnosti gotovo uvijek smješteni u skrovitim i pitomim oazama, zaštićeni od izravna doticaja sa svijetom, što posjetiteljima pruža jedinstven doživljaj jednom kad im se približe.

Uzvodno od toga iznimnog dijela Krkina toka, iznad lijeve obale, na mjestu gdje je rijeku prelazio put koji je iz jugoistočne Dalmacije vodio prema Bukovici i Ravnim kotarima, nalazi se utvrda Nečven, a njoj nasuprot, visoko na klisuri, utvrda Trošenj. Te dvije „blizanke“ stoljećima stražare nad dubokim kanjonom, dovikujući putnicima o slavnoj prošlosti knezova Nelipića i Šubića.

Rijeka Krka dom je, utočište brojnim pticama ili njihovo preletište, pa je kao takva važno ornitološko područje. Stijene i litice na gornjem toku Krke stanište su dvadeset dvije vrste ptica: gavrana, pećinske i hridne lastavice, sove ušare… To je područje važno za opstanak i stabilnost ptica grabljivica: prugastog orla, orla zmijara, sivog, krškog i malog sokola a do 70-ih godina 20. st. na njemu su se od ptica grabljivica gnijezdile crkavica, bjeloglavi sup, suri i prugasti orao, bjelonokta vjetruša i sivi sokol. Tko ne bi poželio zauvijek ostati tu kada ugleda orla kako lebdi u visinama ili sokola kako se sprema obrušiti na plijen? Srećom, još uvijek postoje mjesta na kojima to možete doživjeti.

Izbornik