Sortiraj po:
Pogledaj:
  • Naslovna
  • Arhiva za kategoriju "Društvo"

Kategorija: Društvo

Reklamirajte se na Huknetu!


Portal Huknet najpraćeniji je medij u Kninu. Samo Huknetova facebook grupa ima 8,7 tisuća članova što je više nego Knin stanovnika.

Kao kninski news portal Huknet djeluje od 1. travnja 2009. godine i uskoro će napuniti 15 godina te je jedan od najstarijih lokalnih portala u ovom dijelu Europe.

Stoga je Huknet kod mnogih građana Knina postao sinonim za lokalni portal. Kao što je kaladont sinonim za pastu za zube.

Reklamom na ovom portalu doista možete doći do svakog Kninjanina i Kninjanke.

A ono što je najvažnije – cijena jedne reklame, odnosno sponzoriranog članka na Huknetu iznosi samo 50 eura (PDV ne plaćate)!

Reklamu, odnosno sponzorirani članak možete sastaviti vi, a možemo to napraviti i mi za vas. Fotografiju nam možete poslati vi ili ćemo doći mi i uslikati ono što želite profesionalnom foto opremom. Sve – po vašoj želji.

Što se tiče duljine teksta i broja fotografija – nema ograničenja.

Cijena je ista za sve – od tvrtki, preko obrta, kafića ili trgovina do udruga, ustanova i stranaka.

Ako ste zainteresirani možete se javiti na e-mail: ivica.simic73@gmail.com

Kninski news portal Huknet autorski je projekt Ivice Šimića, magistra novinarstva i dugogodišnjeg novinara najpoznatijih hrvatskih redakcija (HRT, HINA, Jutarnji list, Večernji list, Slobodna Dalmacija).

Od 2009. do 2016. godine izdavač Hukneta bila je Udruga HUK, od 2017. do 2024. izdavač je bila tvrtka Pro Media iz Šibenika, a od veljače 2024. godine izdavač Hukneta je Knin Media, obrt za medijske usluge u vlasništvu Ivice Šimića.

Novi izdavač Hukneta zajedno s portalom upisan je u Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija Agencije za elektroničke medije 20. veljače 2024. godine pod brojem 08/24.

Veselimo se suradnji!

P. S. Bannere ne radimo!

Natječaj


KLASA: 112-07/24-01/01

URBROJ:  2182/10-14-24-1

Knin,  16. 02. 2024.  godine

Na temelju članka 27. Statuta Narodne knjižnice – Knin (KLASA: 612-04/22-01/21; URBROJ: 2182-10-14-22-1 od 21. travnja 2022. godine), članka 11. i 12. Pravilnika o radu Narodne knjižnice – Knin (KLASA: 612-04/23-01/21; URBROJ: 2182/10-14-23-1 od 4. listopada 2023. godine) te članaka 21., 23., 24., 25., 26. i 27. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Narodne knjižnice – Knin (KLASA: 612-04/21-01/11; URBROJ: 2182/10-14-21-2 od 7. kolovoza 2021. godine) i uz Suglasnost Gradonačelnika Grada Knina, KLASA: 112-01/24-01/02, URBROJ: 2182-10-02-24-2 od 14. veljače 2021., ravnatelj Knjižnice raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

Knjižničar, 1 (jedan/jedna) izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti:

–          Završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

–          Završen drugi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a temeljem članka 14. stavka 3. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, uz obvezu stjecanja 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva na diplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od dana zapošljavanja

–          Položen stručni ispit za knjižničara prema Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci,

–          Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijema u službu biti obvezni položiti u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja i knjižničarskoj struci.

Posebni uvjeti:

–           Rad u smjenama,

–           Računalna pismenost,

Opis poslova:

– nabava knjižnične građe

– stručna obrada knjižnične građe 

– pohrana, čuvanje i zaštita knjižnične građe 

– pružanje informacijskih usluga, posudba i davanje na korištenje knjižnične građe 

– usmjeravanje i podučavanje korisnika pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i drugih izvora

– obavljanje i drugih poslova sukladno Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019.)

Potrebna dokumentacija:

  • zamolba
  • životopis
  • domovnica ili osobna iskaznica, preslika
  • ovjerena preslika diplome
  • dokaz o računalnoj pismenosti (preslika uvjerenja, potvrde ili vlastoručno potpisana izjava kandidata o ispunjavanju navedenog uvjeta)
  • uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci).

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti pribavit će samo onaj/ona kandidat/kinja koji/ja bude

izabran/a.

Osoba koja može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21, 156/23) i  članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale osobe samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i sve dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni i mogu se naći na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja na stranicama HZZ-a.

Prijave s naznakom ”za natječaj” , s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostaviti na adresu (putem pošte ili osobno):

Narodna knjižnica – Knin

Krešimirova 20-24.

22 300 Knin

            Urednom prijavom smatra se potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u propisanom roku aktima Knjižnice.

      RAVNATELJ

                                                                                          Ivica Šimić, mag. bibl.

Upisi u program za pomoćnika u nastavi


Pučko otvoreno učilište Knin obavlja upise u program stjecanja djelomične kvalifikacije pomoćnik u nastavi.

Za sve informacije možete nazvati na broj telefona 022/662-400 ili poslati upit na e-mail: obrazovanje@pou-knin.hr i pou-knin@pou-knin.hr

Prijave su do 1. 3. 2024. godine. Moguće je plaćanja u ratama.

Upišite program stranih jezika!


Pučko otvoreno učilište Knin obavlja upise se u programe učenja stranih jezika i to za engleski i njemački jezik A1 (temeljni stupanj).

Za sve informacije nazovite na broj telefona 022/662-400 ili pošaljite upit na e-mail: obrazovanje@pou-knin.hr i pou-knin@pou-knin.hr

Prijave su do 12. 2. 2024. godine. Moguće je plaćanje u ratama.

Knjižnici prošao projekt: Stara knjižnica dobit će klime, kazališnu rasvjetu i razglas


Narodnoj knjižnici – Knin prošao je projekt Uređenja prostora za kazališne predstave u staroj knjižnici u okviru Javnog poziva Ministarstva kulture i medija za programe gradnje, rekonstrukcije i opremanja kulturne infrastrukture u 2024. godini.

Od traženih 8 tisuća eura, knjižnici je odobreno 5.300 eura, a ostatak od 2.700 eura osigurat će osnivač ove kninske ustanove – Grad Knin.

Ukupna vrijednost projekta je 10.300 eura, a 2.300 eura knjižnica je već osigurala za tu namjenu u ovogodišnjem proračunu.

Ovim projektom prostor stare knjižnice dobit će dvije klime od pet kilovata (vrijednost 5.300 eura), kazališnu rasvjetu (vrijednost 3.600 eura), razglas (vrijednost 800 eura) i stolove za miks pultove (vrijednost 600 eura).

I prošle godine knjižnici je prošao projekt kod Ministarstva kada su, uz dodatnu pomoć Grada Knin, Pučkog otvorenog učilišta Knin i Turističke zajednice grada Knina kupljeni bina i stolice.

Prošle godine je u opremanje prostora investirano oko 7.500 eura od čega su sredstva Ministarstva iznosila 4.000 eura.

Upis u 1. razred OŠ Domovinske zahvalnosti za školsku godinu 2024./2025.


Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu, sport i nove tehnologije donio je na razini županije odluku da se upisi djece u prvi razred osnovne škole za školsku 2024./2025. godinu provode elektroničkim putem, korištenjem Nacionalnog informacijskog sustava upisa u osnovne škole. Prijavu za upis svog djeteta u 1. razred roditelji će moći podnijeti preko poveznice https://osnovne.e-upisi.hr/.  U sustav se ulazi preko portala e-Građani.

Roditelji koji nisu registrirani u sustavu e-Građani moraju se osobno javiti školi kojoj pripadaju prema upisnom području u dolje navedenim terminima (ponijeti domovnicu ili rodni list djeteta na uvid zbog traženih podataka u aplikaciji).

U sustavu će roditeljima biti vidljivi opći podaci o djetetu te škola kojoj dijete pripada po upisnom području. Roditelji će odmah po prijavi odabrati izborne predmete te će moći izraziti želju za upis u drugu školu od one kojoj dijete pripada, ako imaju razloga za to.

ROKOVI ZA UPIS:

– za djecu s utvrđenim teškoćama – od 1. 2. 2024. do 31. 3. 2024.

– za redovne upise – od 22. 2. 2024. do 31. 3. 2024.

– za prijevremeni upis i privremeno oslobađanje od upisa u 1. razred osnovne škole – od 22. 2. 2024. do 31. 3. 2024.

NAPOMENA: informacije o terminima laboratorijskih pretraga, liječničkih pregleda i testiranja u školi bit će objavljene na web stranici škole.

Podršku i pomoć u procesu upisa možete dobiti u stručnoj službi škole ili na telefone 022 664 864

Upis u 1. razred OŠ dr. Franje Tuđmana za školsku godinu 2024./2025.


Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu, sport i nove tehnologije donio je na razini županije odluku da se upisi djece u prvi razred osnovne škole za školsku 2024./2025. godinu provode elektroničkim putem, korištenjem Nacionalnog informacijskog sustava upisa u osnovne škole. Prijavu za upis svog djeteta u 1. razred roditelji će moći podnijeti preko poveznice https://osnovne.e-upisi.hr/. U sustav se ulazi preko portala e-Građani. Roditelji koji nisu registrirani u sustavu e-Građani moraju se osobno javiti školi kojoj pripadaju prema upisnom području u dolje navedenim terminima (ponijeti domovnicu i rodni list djeteta).

U sustavu će roditeljima biti vidljivi opći podaci o djetetu te škola kojoj dijete pripada po upisnom području. Roditelji će odmah po prijavi odabrati izborne predmete te će moći izraziti želju za upis u drugu školu od one kojoj dijete pripada, ako imaju razloga za to.

ROKOVI ZA UPIS:

– za djecu s utvrđenim teškoćamaod 1. 2. 2024. do 31. 3. 2024.

– za redovne upise – od 22. 2. 2024. do 31. 3. 2024.

– za prijevremeni upis i privremeno oslobađanje od upisa u 1. razred osnovne škole – od 22. 2. 2024. do 31. 3. 2024.

NAPOMENA: informacije oterminima laboratorijskih pretraga, liječničkih pregleda i testiranja u školi bit će objavljene na web stranici škole.

Podršku i pomoć u procesu upisa možete dobiti u stručnoj službi škole ili na telefone 022 660 545 i 664 662.

U četvrtak 1. 2. maškare preuzimaju vlast u Kninu! Karnevalska povorka 9. 2.


Preuzimanjem ključeva grada u četvrtak, 1. veljače započinje još jedan Karneval u Kninu, a u 10:30 sati ispred gradske uprave bit će održana tradicionalna predaja ključeva maškarama. U petak, 9. veljače u 11 h održat će se središnja karnevalska povorka!

– Čujte i počujte, karnevalsko ludilo i veselje opet nam stiže u naš mali grad na sedam rijeka! Pozivamo sve da se maskiraju i uživaju u najšarenijem dobu godine – poručuju maškare uoči preuzimanja ključeva grada.

Ispred zgrade gradske uprave u četvrtak u 10:30 sati će ključeve grada od gradonačelnika Marija Ćaćića preuzeti maškare, uz glazbu i namaskirano mnoštvo. Dođite i vi i uživajte u veselom eventu!

Središnja karnevalska povorka zakazana je za petak, 9. veljače, a krenut će u 11. sati s igrališta OŠ Domovinske zahvalnosti.

– Vesela povorka ići će kroz cijeli grad i sve začarati osmijehom i veseljem! Uz maskirane mališane iz vrtića i naše dvije osnovne škole, pozivamo sve da nam se priključe, bilo službeno ili neslužbeno.

Očekuje vas pregršt dobre zabave, a na Trgu Ante Starčevića će biti dodijeljene i nagrade za najbolje maskirane skupine u odličnoj atmosferi i s puno iznenađenja – poručuju organizatori.

Karneval u Kninu organiziranju Grad Knin, TZ Grada Knina i Karnevalska udruga Knin

Dan mimoza – u subotu od 10 do 12 sati na trgu


Od 22. do 28. siječnja obilježava se Europski tjedan prevencije raka vrata maternice, a unutar tog tjedna i Dan mimoza – Nacionalni dan borbe protiv raka maternice – 27. siječnja.

I ove godine Liga protiv raka Grada Knina aktivno se priključuje tradicionalnoj humanitarnoj akciji i to na Trgu Ante Starčevića u Kninu, 27. siječnja od 10 do 12 sati.

Akcija je posvećena oboljelima od raka te prevenciji karcinoma vrata maternice i to edukacijom građana o važnosti prevencije i ranog otkrivanja bolesti te dijeljenjem promotivnih materijala Nacionalnog preventivnog programa i Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije.

U Hrvatskoj posljednjih 10 godina bilježimo oko 320 slučajeva i oko  120 smrti od raka vrata maternice godišnje. Prema posljednjim podacima Registra za rak, u 2020. je trećina novooboljelih žena bila mlađa od 50 godina, a rak vrata maternice je treći najučestaliji među ženama u dobi od 30 do 39 godina (iza raka dojke i raka štitnjače).

Cilj ove humanitarne kampanje je podsjetiti kako je zdravlje prioritet kao i edukacija o prevenciji bolesti.

Večeras u 19h u knjižnici putopisno predavanje o Amazoni Olega Maštruka


Oleg Maštruko održat će večeras u 19 sati u Narodnoj knjižnici – Knin putopisno predavanje o Amazoni.

Maštruko će govoriti o svom spuštanju niz Amazonu i o susretima s različitim stanovnicima te njihovim ritualima i načinu života.

“Ovo me putovanje baš promijenilo. Dosta putovanja odeš pa se vratiš i to je to. Ovaj put se nisam vratio isti, vratio sam se drugačiji.” kaže Maštruko.

Svoja tri putovanja po Latinskoj Americi Maštruko je objedinio u knjizi “Vrt razgranatih staza” koju će ujedno večeras predstaviti.

Oleg Maštruko bavi se temama od IT-ja do putovanja. Kolumnist je, govornik i moderator na raznim konferencijama, piše i komentira često za medije i društvene mreže.

Objavio je dvanaest knjiga o raznim temama, a autor je i izložbi putopisnih fotografija.

Prošetajte u nedjelju tvrđavom uz pratnju vodiča


Turistička zajednica grada Knina organizira u nedjelju u 9:30 ujutro za građane besplatno razgledavanje tvrđave uz pratnju vodiča.

Dio je to projekta Zajednice društava turističkih vodiča Hrvatske koja i ovu godinu organizira događanje “Upoznaj svoju zemlju”.

Ovaj projekt je svojevrsna tradicija obilježavanja Dana međunarodnog priznanja Republike Hrvatske kojim se ujedno ukazuje na važnost svih turističkih djelatnika za međunarodni ugled Hrvatske kao i na važnost nacionalnog identiteta i kulturne baštine.

Ažuriran Meteorološki godišnjak: Meteorološki podaci za Knin za 2023. godinu su nepotpuni; Iz DHMZ-a se opravdavaju nedostatkom kadra u Kninu


Već postojeći Meteorološki godišnjak grada Knina kojeg izdaje Narodna knjižnica – Knin i koji prikazuje meteorološke podatke od 1949. godine ažuriran je s podacima za prošlu godinu.

Nažalost, kao što ćete i vidjeti, podaci za prošlu godinu (kao uostalom i za 2022.) nisu potpuni. Razlog je, kazali su iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, u prvom redu – nedostatak kadra u kninskoj meteorološkoj postaji. ali i problemi s tehnikom.

Na (neočekivano) pitanje postavljeno iz kninske knjižnice – planiraju li u Državnom hidrometeorološkom zavodu taj problem s kadrom i tehnikom u Kninu u skoroj budućnosti riješiti – iz Zavoda su dali potvrdan odgovor. Mada se to više činio kao iznuđeno potvrdan odgovor.

Od prometne povezanosti pa evo do običnih meteoroloških podataka Knin se sve više gura na marginu. Ako se nećemo mi iz Knina usprotiviti tome, tko će…

Ažurirani Meteorološki godišnjak grada Knina možete preuzeti na internet stranici Narodne knjižnice – Knin odnosno na ovom linku https://nkknin.hr/wp-content/uploads/2024/01/Meteoroloski-godisnjak-grada-Knina-1949-2023.pdf

Knjižnica objavila Godišnjak grada Knina za 2023. godinu


Narodna knjižnica Knin objavila je novi broj serijske publikacije Godišnjak grada Knina. Riječ je o godišnjaku za 2023. godinu, a možete ga preuzeti u PDF formatu na ovom linku https://nkknin.hr/wp-content/uploads/2024/01/Godisnjak-grada-Knina-2023.-godina.pdf

Na 204 stranice godišnjak donosi pregled 2023. godine kroz 9 poglavlja: Rad gradske uprave, Društvo, Infrastruktura, Gospodarstvo i turizam, Zdravstvo i socijalna skrb, Odgoj i obrazovanje, Kultura, Sport, Crna kronika.

Na samom početku Godišnjaka nalazi se Ssdržaj, a klikom na naslov iz sadržaja automatski će se otvoriti cijeli članak.

Glavni urednik je Ivica Šimić, a grafički Mićo Samardžija.

Godišnjak grada Knina u nakladi Narodne knjižnice – Knin je serijska publikacija koja izlazi jednom godišnje kao mrežno izdanje na internet stranici Narodne knjižnice Knin i uvrštena je u međunarodni upisnik serijskih publikacija. Jedini gradovi u Hrvatskoj koji imaju svoj godišnjak su Knin i Koprivnica.

Sve dosadašnje godišnjake, a ukupno ih je deset možete preuzeti u Digitalnoj zbirci Narodne knjižnice – Knin – Digitalna zbirka Narodne knjižnice – Knin.

Lakrdija oko izbora javnog bilježnika u Kninu: Podržimo sugrađanina Veljka Čađenovića u borbi za pravdu!


Prava lakrdija i sramota događa se oko izbora javnog bilježnika u Kninu. Nakon što je Upravni sud u Splitu poništio odluku Ministarstva pravosuđa i uprave o izboru 62-godišnje Drnišanke Marije Lovrić, novim rješenjem je ministar Ivan Malenica izabrao pravnika iz Gošića, Sachu Boraka.

Kninjanin Veljko Čađenović – nije mu nikako po volji. Hoćemo li mi iz Knina šutjeti i mirno promatrati? Nećemo! A neće ni Veljko Čađenović koji je uputio novu tužbu.

Podsjetimo se što se sve događalo.

Natječaj za javnog bilježnika u Kninu bio je u srpnju 2022. godine. Javili su se Veljko Čađenović iz Knina, Marija Lovrić iz Drniša, Josip Gović iz Cresa te Sacha Borak iz Gošića.

Ministar Ivan Malenica je u siječnju 2023. godine izabrao 62-godišnju Mariju Lovrić iz Drniša, jedinu koja nije imala potporu Hrvatske javnobilježničke komore i jedinu koja nije imala javnobilježničkog iskustva. Kao u nekom lošem domaćem filmu.

Veljka Čađenovića je tada od svih kandidata Hrvatska javnobilježnička komora rangirala na prvo mjesto, a ovaj Kninjanin je već neko vrijeme uspješno obavljao posao javnog bilježnika kao vršitelj dužnosti pa su to trebale biti dovoljne reference da bude izabran. HDZ-ovom ministru Malenici to nije značilo – ništa.

Nakon ove prve lakrdije (jer, vidjet ćete, uslijedila je i druga), Veljko Čađenović je uputio tužbu radi poništenja rješenja Ministarstva i – dobio upravni spor. Naime, krajem lipnja 2023. godine Upravni sud u Splitu donio je presudu kojom poništava rješenje Ministarstva navodeći da je ono nezakonito i nesavjesno.

Naglašavamo opet, tužbu je uputio i spor dobio Veljko Čađenović. Ne neki drugi kandidat. Ne na primjer Sacha Borak iz Gošića.

Nakon presude čekalo se novo rješenje Ministarstva, odnosno ministra Malenice.

Ministar je trebao, sukladno odluci Upravnog suda, donijeti novo rješenje o imenovanju koje će biti kvalitetno obrazloženo i to na način da navede radi čega je odabrani kandidat bolji od ostalih – što nije bio slučaj u prvom rješenju koje je bilo očajno i nedorečeno i u kojem se uopće nisu spominjali ostali kandidati.

Kandidatkinja Marija Lovrić iz Drniša sedam dana nakon presude Upravnog suda – povlači svoju prijavu i na taj način radi ogromnu uslugu ministru koji ne mora objašnjavati radi čega je u prvom krugu izabrao baš nju (a to bi bilo nemoguće objasniti ).

Treba napomenuti da Josipa Govića iz Cresa Ministarstvo nije razmatralo kao kandidata jer je već dobio posao javnog bilježnika na Cresu tako da se ministar trebao odlučiti između preostale dvojice, Veljka Čađenovića i Sache Boraka.

A u izboru između pravnika iz Knina i pravnika iz Gošića, pogađate, ministar Malenica u rješenju od 30. kolovoza 2023. godine – bira pravnika iz Gošića!!!

Malenica bira pravnika iz Gošića uz obrazloženje, između ostaloga, da je četiri godine radio u javnobilježničkom uredu. Čađenović ovaj posao radi – šest godina! A u 2022. godini je vodeći javnobilježnički ured u Kninu imao čak 96,1 posto riješenih ostavinskih predmeta!

Ono što je također u cijeloj priči jako bitno – svu muku, torturu i trud koje je uložio i proživio Veljko Čađenović da sudskim putem sruši prvo rješenje Ministarstva – iskoristio je majstor iz Gošića koji nije mrdnuo bilo kojim dijelom intelekta ili tijela da bi reagirao na ono prvo nepravedno rješenje Ministarstva.

Normalno, Veljko Čađenovič je, opet uputio tužbu Upravnom sudu u Splitu radi poništavanja rješenja Ministarstva.

Čađenovića opet zastupa Odvjetnički ured Kasalo & Raić iz Splita, a u tužbi upućenoj 7. studenoga 2023. godine (20 dana nakon što je Čađenoviću uručeno novo rješenje) navodi se da je Ministarstvo u svom postupku pogrešno i nepotpuno utvrdilo činjenice, da nije vodilo računa o pravilima postupka i nije pozvalo kandidate na razgovor, kao i da je rješenje protivno zakonu jer je izostalo uspoređivanje kompetencija kandidata te nije naveden njihov uspjeh na pravosudnom ispitu.

U tužbi se također upozorava da ovim rješenjem Ministarstvo, odnosno ministar, vrlo moguće, radi odmazdu prema Čađenoviću što je također protuzakonito.

Iz Ministarstva su se nemušto očitovali o novoj tužbi – navodeći pomalu smiješnu tvrdnju da je izbor pravnika iz Gošića – ministrova slobodna procjena.

O ovom očitovanju Ministarstva oglasili su se i Čađenovićevi pravni zastupnici navodeći da su u istom izrečene neistine jer se spominje Povjerenstvo za razgovor s kandidatima – koje uopće nije postojalo.

Dok čekamo novu presudu Upravnog suda u Splitu podršku svom sugrađaninu Čađenoviću možemo dati potpisivanjem peticije (u njegovom uredu), ali i dijeljenjem ovoga članka.

Bitno je spomenuti da će osim Veljka bez posla ostati i mladi, stručni ljudi iz Knina koji rade s njim u uredu tako da podršku dajemo i njima.

I. Š.

Izbornik