• Naslovna
  • Rad gradske uprave
  • Na prijedlog Kulturnog vijeća: Gradonačelnik donio odluku o korištenju sredstava proračuna u kulturi

Na prijedlog Kulturnog vijeća: Gradonačelnik donio odluku o korištenju sredstava proračuna u kulturi


Gradonačelnik je na prijedlog Kulturnog vijeća donio odluku o korištenju sredstava proračuna Grada Knina za udruge i ustanove u kulturi za 2018. godinu.

Evo kako su raspodijeljena sredstva:

R.br. Naziv korisnika IZNOS (kuna)
1. Kulturno umjetničko društvo „Kralj Zvonimir“  Knin 17.000,00
2. Likovna udruga Knin 2.000,00
3. Hrvatsko kulturno društvo „NAPREDAK“  Knin 17.000,00
4. Glazbena udruga „Knin fest“ Knin 2.000,00
5. Udruga kreativnog alternativnog razvoja kulture „Atribut“  

20.000,00

6. Udruga za kulturu i umjetnost CARZA 19.700,00
7. Obrazovno-kulturna Udruga „Porta“ Knin 2.300,00

Sredstva proračuna u iznosu od 80 tisuća kuna namijenjena su za financiranje projekata i programa udruga i ustanova u kulturi koje su ispunile propisane uvjete javnim pozivom te će se sredstva doznačavati na žiro račun korisnika temeljem ugovora o sufinanciranju, ovisno o dinamici i izvršavanju programa korisnika i prilivu sredstava u proračun.

Podsjetimo, u proračunu za 2018. godinu osigurana su sredstva za financijsku potporu programima odnosno projektima namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području kulture u ukupnom iznosu od 760 tisuća kuna i to 80 tisuća kuna za projekte i programe kulturnih subjekata koji su ispunili uvjete propisane javim pozivom za financiranje javnih potreba u području kulture te 680 tisuća kuna za akcije i manifestacije u kulturi.

Izvor: knin.hr

Izbornik