Foto vijest: Nabavljeni tableti za gradske vijećnike


Grad Knin je nabavio tablete za vijećnike kninskog Gradskog vijeća.

Time će im olakšati pregledavanje materijala i općenito rad, a dugoročno će donijeti i uštedu – jer se obimni materijali više neće morati printati i kopirati

I. Š.

Foto: Facebook

Izbornik