Javni poziv za financiranje programa i projekata javnih potreba udruga civilnog društva


Grad Knin je raspisao Javni poziv za financiranje programa i projekata javnih potreba udruga civilnog društva za 2018. godinu.

Gradsko vijeće je u proračunu za 2018. godinu zatusvrhu osiguralo  442.450, od čega je temeljem Javnog poziva od 3. siječnja 2018. godine raspoređeno ukupno 270.900,00 kuna.

Preostali iznos koji će se temeljem ovog javnog poziva dodijeliti je 171.550 kuna, i to: za udruge civilnog društva čiji je rad reguliran posebnim zakonom 120.000 kuna, za braniteljske udruge 18.550 kuna, za udruge neprofitnog karaktera iz raznih oblasti djelovanja 23.000 kuna te za financiranje projekata kojima se potpomaže i doprinosi poboljšanju života osoba s invaliditetom i poteškoćama u razvoju 10.000 kuna.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave ovog Javnog poziva, dakle do 21. srpnja 2018. godine.

Evo i svih potrebnih dokumenata, odnosno obrazaca vezanih za javni poziv.

JAVNI-POZIV-ZA-FINANCIRANJE-UDRUGA-CIVILNOG-DRUŠTVA

UPUTE-ZA-PRIJAVITELJE-CIVILNO-DRUŠTVO

PRIJAVNICA-CIVILNO-DRUŠTVO

KALENDAR-DOGADJANJA-2018-OBRAZAC

Izvor: knin.hr

Izbornik