Sortiraj po:
Pogledaj:
  • Naslovna
  • Arhiva za kategoriju "Sponzorirani članak"
  • (  »   Page 5)

Kategorija: Sponzorirani članak

Virtualne radionice Centra za mlade Udruge Čarobni svijet


Udruga „Čarobni svijet“ u provedbi projekta Čarobni svijet UP.02.1.2.01.0004 financiranog iz ESF prati upute nadležnih tijela o postupanju u izvanrednoj situaciji uzrokovanoj pojavom SARS-CoV-2 virusa.

Stoga će aktivnosti projekta koje su se redovito održavale u prostoru udruge u vidu radionica za djecu i savjetovanja za roditelje, nastaviti provoditi na siguran, ali i dalje učinkovit način.
Naime, prema iskustvima dobre prakse sa sudionicima ciljne skupine organizirat će se novi načini komunikacije i učenja u obliku virtualnih zatvorenih grupa.

Na taj način nastavit će se provoditi radionice za djecu s naglaskom na temama samozaštite, zaštite i povjerenja u osobe i institucije čija je obveza briga o zdravlju i sigurnosti čovjeka.
Ovim putem pozivamo djecu i njihove roditelje da zajedno s Čarobnim svijetom uz zajedničku podršku i interakciju ojačamo svoje kapacitete i lakše odgovorimo na izazove koji su pred nama.

Huknet/sponzorirani članak

Osnovan Centar za mlade


Udruga „Čarobni svijet“ u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Knin provodi projekt Čarobni svijet UP.02.1.2.01.0004 koji je u potpunosti financiran iz Europskog socijalnog fonda.

Vrijednost projekta je 736.295,28 kuna.

Proteklih mjeseci u novoopremljenom prostoru udruge provode se radionice jačanja pozitivne slike o sebi, prepoznavanje vlastitih snaga i razvoj povjerenja u druge odrasle osobe kao i radionice pomoći u učenju. Sredstvima ESF-a kupljena je oprema kojom je uređena prostorija za okupljanja djece i mladih i osnovan je Centar za mlade. Centar trenutno posjećuje pedesetak djece u svom slobodnom vremenu, a uz ranije navedene radionice omogućena su im druženja, društvene igre, literatura, raznovrsna didaktika i materijali za rad. Kroz navedene aktivnosti djeca imaju podršku stručnih osoba iz svoje zajednice.

Samim projektom organizirane su javne usluga i sadržaji za bolju kvalitetu života djece i podrška roditeljima na putu odrastanja njihove djece koje će se kroz Centar nastaviti provoditi i po završetku projekta Čarobni svijet.

Stručnjaci koji su dio projekt i stječu znanja kroz edukacije, moći će i u budućnosti primjenjivati i unaprjeđivati ta znanja, te raditi s djecom i mladima.

Ovakvim radom i poboljšanjem javnih usluga u našoj zajednici Udruga „Čarobni svijet“ razvija dugogodišnju viziju podrške djeci i obiteljima u odrastanju i funkcioniranju kroz svakodnevne izazove življenja u vremenu intenzivnih promjena na svim područjima društva.

Huknet/sponzorirani članak

Projekt ‘Knin grad s pričom’: ‘Promoviranjem kninske nematerijalne kulturne baštine približit ćemo grad njegovim građanima’


Udruga Zdravi grad iz Splita u suradnji s Udrugom za djecu i mlade Čarobni svijet iz Knina provodi projekt ‘Knin grad s pričom’ čiji je cilj građanima približiti sadržaje nematerijalne kulturne baštine grada Knina, kao i osmisliti brošuru i kninski suvenir koji proizlazi iz nematerijalne kulturne baštine. O ciljevima i aktivnostima projekta popričali smo sa Zoranom Škare iz udruge Zdravi grad i Anitom Ercegovac iz udruge Čarobni svijet.

Projekt Knin grad s pričom provode udruge Zdravi grad iz Splita i Čarobni svijet iz Knina. Možete li nam reći više o kako ste došli na ideju ovog projekta i ukratko predstaviti projekt?

Zorana: Razlog zašto se razvila ideja projekta bio je manjak aktivnosti koje građanima Knina mogu približiti bogatu tradiciju te kulturno-povijesnu baštinu Knina i kninskog kraja. Kako brojni građani nisu svjesni bogatstva svoga grada, ovaj projekt će ispričati priču o gradu te ga približiti svojim građanima. Udruga Zdravi grad uključila se u ovu lijepu priču kao mentor jer djeluje već 20 godina te svojim iskustvom u provođenju projekata može na učinkovit i uspješan način pridonijeti vođenju aktivnosti projekta te partnerima pružiti potporu dijeljenjem svog znanja i iskustva.

Anita: Udruga Čarobni svijet od samog osnutka organizira raznovrsne radionice za djecu i mlade. Posebnu pažnju smo pridavali temama kulturne baštine našeg kraja jer je uistinu bogata, a stručna iskustva nam govore da takvi sadržaji od najranije dobi djeteta stvaraju dobar temelj za kreativnost, stvaralaštvo i gradnju osobnog identiteta. Rezultati i djelovanja naših udruga su nas zapravo i doveli u istu priču, ovaj put pod pojmom nematerijalne kulturne baštine. Ovim putem zahvaljujem Udruzi Zdravi grad na ponuđenom partnerstvu u kojem ćemo i mi kao udruga nastaviti rasti i razvijati dobre ideje za boljitak našeg grada i okolice.

Koji su glavni ciljevi projekta Knin grad s pričom?

Zorana: Kroz projekt građanima će se približiti sadržaji nematerijalne kulturne baštine grada Knina i to kroz umjetničko-kulturne aktivnosti što je i glavni cilj projekta.

Anita: Ciljevi projekta su prikazati nematerijalnu kulturnu baštinu grada Knina javnosti kroz oblikovanje suvenira iz tog područja i promoviranje iste prema široj javnosti. Stanovnici najčešće baštinu povezuju s materijalnim obilježjima, a tek manji broj razumije pojam nematerijalne kulturne baštine koja je predmet projekta „Knin grad s pričom“.

Jedan od ciljeva projekta je promicati nematerijalnu kulturnu baštinu grada Knina. Što sve spada pod nematerijalnu kulturnu baštinu i na koji način planirate promicanje iste?

Zorana: Promoviranjem kninske nematerijalne kulturne baštine približit ćemo grad njegovim građanima. Rezultate naših aktivnosti prezentirat ćemo na konferencijama na kojima ćemo pokušati okupiti što veći broj građana Knina. Uključit ćemo i medije u što više aktivnosti kako bi svi naši rezultati postali vidljivi široj javnosti. Nekako se nadamo da ćemo doprinijeti izgradnji identiteta grada Knina osobito u svrhu turističke promocije grada.

Anita: Kninske pjesme, napjevi, priče, kulinarstvo, nošnja, stari zanati i ostali tradicionalni običaji. Svaku pojedinu vrstu nematerijalne kulturne baštine tematski prolazimo sa stručnjacima, a potom na metodički način sadržaje prilagođavamo djeci. Stečene spoznaje i radovi koji su tijekom učenja bit će dio brošure u sklopu projekta. Sve aktivnosti pravovremeno se javnosti prikazuju preko raznih medija. Iz navedenih aktivnosti zajednički će se doći do suvenira koji će kao glavni cilj projekta na poseban način biti promoviran.

U sklopu projekta održavaju se edukacije stručnjaka. Recite nam više o edukacijama i njihovom programu.

Zorana:
Za edukacije stručnjaka koji će biti uključeni u aktivnosti promoviranja nematerijalne kulturne baštine angažirali smo, moram sa zadovoljstvom reći, jednu zaista kvalitetnu ekipu. Sadašnji ravnatelj Arheološkog muzeja u Splitu okupio je relevantne stručnjake koji na edukacijama daju jednu široku sliku o tome što je nematerijalna kulturna baština, počevši od upoznavanja s nematerijalnom kulturnom baštinom grada Knina i okolice pa sve do davanja smjernica i stručnih znanja kako osmisliti i dizajnirati suvenir. Edukacije uz dr. sc. Antu Jurčević održavaju: Miloš Biserko, mag. archeol., dipl.diz. Stjepko Rošin, Zoja Radić, mag.ethnol. et athrop, Ivana Radovani Podrug, dišl.etn i Hrvoje Vuletić, dipl.etn

Anita: Prije svega sada govorim kao stručnjak na projektu koji je oduševljen programom edukacijama na kojima smo i mi kao stručnjaci spoznali daleko više od onog što smo u samom početku očekivali. Od približavanja pojmova nematerijalne kulturne baštine, preko brendiranja, primjera dobre prakse u očuvanju nematerijalne kulturne baštine do zanata našeg kraja koji su pred gašenjem dobili smo jednu novu i cjelovitu perspektivu o ovoj temi. Zajedno s ostalim stručnjacima aktivno sudjelujem u interaktivnim edukacijama gdje smo i mi same imale priliku prezentirati svoje ideje o najboljem suveniru nematerijalne kulturne baštine za grad Knin. Dodatno zadovoljstvo je bilo upoznati relevantne stručnjake iz područja u kojima smo educirani i zaključiti da je mnogima stalo do Knina i njegovog cjelokupnog napretka. Nadamo se da će ovaj projekt i njegovi rezultati biti jedna stepenica više u tom napretku.

U projekt su uključeni djeca i mladi koji sudjeluju u kulturno-umjetničkim radionicama. Što se sve radi na radionicama?

Anita: Kako sam već navela – stečene spoznaje koje su stručnjaci usvojili metodički se prenose na djecu na redovitim radionicama u prostoru udruge, kroz posjete knjižnici, muzeju i ostalim mjestima gdje možemo nadopuniti svoja učenja i istraživanja. Kada dođemo do konačnog suvenira uključit ćemo djecu u sve faze izrade, od prikupljanja sirovine do sam izrade. To je dio projekta kojem se posebno veselimo i koji će biti pomno dokumentiran.

Projekt ‘Knin grad s pričom’ vrijedan je 622.958,70 kuna, a u potpunosti je financiran iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020 – Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i Općini Dadra, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru, u okviru Europskog socijalnog fonda.

Huknet/sponzorirani članak

Projektom ‘Knin grad s pričom’ bit će osmišljen kninski suvenir


Udruga Zdravi grad iz Splita u suradnji s Udrugom za djecu i mlade Čarobni svijet iz Knina provodi projekt ‘Knin grad s pričom’. Cilj projekta je približiti djeci i mladima, ali i ostalim stanovnicima nematerijalnu kulturnu baštinu Knina, kao i osmisliti brošuru i kninski suvenir koji proizlazi iz nematerijalne kulturne baštine.

– Projektna ideja nastala je kao rezultat razmišljanja kako stanovnicima grada približiti i osvijestiti postojanje nematerijalne kulturne baštine Knina. Projektom želimo potaknuti promoviranje kninske nematerijalne baštine, kao što su kninske pjesme i napjevi, priče, mitovi, legende, kulinarski dio, narodna nošnja i običaji – kažu iz udruga Zdravi grad i Čarobni svijet koje provode projekt ‘Knin grad s pričom’.

U sklopu projekta u Kninu se provode edukacije stručnjaka o nematerijalnoj kulturnoj baštini. Program edukacije osmislio je dr.sc. Ante Jurčević, a cilj radionica je stručnjake educirati o nematerijalnoj kulturnoj baštini i primjerima istih u Kninu. Predavanja u sklopu edukacije stručnjaka su uz dr.sc. Antu Jurčevića održali brojni stručnjaci s kninskog i splitskog područja: Miloš Biserko, mag. archeol, dipl.diz. Stjepko Rošin, Zoja Radić, mag.ethnol. et athrop, Ivana Radovani Podrug, dišl.etn i Hrvoje Vuletić, dipl.etn.

U projekt je uključeno i 45 djece i mladih, podijeljenih u predškolsku, osnovnoškolsku te srednjoškolsku grupu koji sudjeluju u kulturno-umjetničkim radionicama. Cilj je razviti kreativnost djece i upoznati ih s nematerijalnom kulturnom baštinom.

– Cilj nam je kroz edukaciju stručnjaka i radionice za djecu i mlade osmisliti suvenir za koji se nadamo da će pomoći u turističkoj promociji Knina, kao i brendiranju Knina kao zanimljive turističke destinacije. Također, kroz projekt ćemo izraditi brošuru nematerijalne kulturne baštine kninskog područja – dodaju nositelji projekta.

Projekt ‘Knin grad s pričom’ vrijedan je 622.958,70 kuna, a u potpunosti je financiran iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020 – Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i Općini Dadra, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru, u okviru Europskog socijalnog fonda.

Huknet/sponzorirani članak

Projekt ‘Ja želim raditi’: Dodijeljene diplome polaznicima osposobljavanja za rad na uzgoju i preradi ljekovitog bilja


U sklopu projekta ‘Ja želim raditi’ kojeg provodi Razvojna agencija Šibensko-kninske županije u Kninu je uspješno održan program osposobljavanja za nezaposlene osobe s područja Knina za rad na uzgoju, branju i preradi ljekovitog i aromatičnog bilja. Polaznici su uspješno prošli teorijsku i praktičnu nastavu te su im dodijeljene diplome.

Edukacije, koje su se održavale u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Knin, vodili su stručnjaci s Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša iz Splita koji su izradili i nastavne materijale. Tijekom programa osposobljavanja polaznici programa imali su priliku sami se iskušati u razmnožavanju bilja, sadnji, njezi, raznim postupcima prerade i izradi proizvoda od ljekovitog i aromatičnog bilja te su tako stekli sve potrebne vještine za rad na uzgoju, branju i preradi ljekovitog i aromatičnog bilja.

– Polaznici su od početka osposobljavanja pokazivali veliki interes za teme uzgoja, branja i prerade ljekovitog bilja pa su stekli široka znanja. Na teorijskom dijelu nastave učili su o temama poljoprivrednog marketinga, gnojidbe, obrade tla, vrste bilja, upotrebe i prerade bilja. U sklopu edukacija polaznici su sudjelovali na radionicama destilacije bilja i ekstrakcije, izrade sapuna i macerata sokova, a mnoga znanja stekli su i tijekom praktičnog dijela nastave. Praktična nastava održana je u stakleniku u Srednjoj školi Lovre Montija u Kninu gdje su polaznici naučili sijati sjeme raznog ljekovitog i aromatičnog bilja, a posjetili su i destileriju tvrtke Smilje u Kistanjama gdje su na terenu stekli praktična znanja o uzgoju i procesu prerade aromatičnog bilja – kažu iz Razvojne agencije Šibensko-kninske županije koja provodi projekt ‘Ja želim raditi’.

Polaznicima je diplome dodijelila Tonka Ninčević sa splitskog Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša, koja je vodila program osposobljavanja. Polaznici su odrađenim programom osposobljavanja dobili certifikat koji će im omogućiti veću šansu zaposlenja, ali i samozaposlenja u području ljekovitog i aromatičnog bilja za kojim postoji velika potreba u farmaceutskoj, prehrambenoj i kozmetičkoj industriji.

Projekt ‘Ja želim raditi’ vrijedan 860.000 kuna provodi Razvojna agencija Šibensko-kninske županije, a partneri na projektu su Pučko otvoreno učilište Knin, Srednja škola Lovre Montija i Ured HGK za područja posebne državne skrbi Knin.

Projekt ‘Ja želim raditi’ sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Huknet/sponzorirani članak

U Kninu uspostavljen Klub za zapošljavanje osoba s invaliditetom i osoba starije životne dobi


U sklopu projekta ‘Ja želim raditi’ kojeg provodi Razvojna agencija Šibensko-kninske županije u Kninu je uspostavljen Klub za zapošljavanje osoba s invaliditetom i osoba starije životne dobi koji se nalazi u prostorijama Ureda HGK za područja posebne državne skrbi Knin.

– Klub za zapošljavanje namijenjen je osobama s invaliditetom i osobama starije životne dobi. Glavni cilj Kluba za zapošljavanje je pružiti usluge koje će pomoći korisnicima tijekom procesa pronalaska zaposlenja. Klub za zapošljavanje osoba s invaliditetom i osoba starije životne dobi nastavit će s radom i nakon završetka projekta pod vodstvom Ureda HGK za područja posebne državne skrbi Knin – poručuju iz Razvojne agencije Šibensko-kninske županije.

Za potrebe Kluba za zapošljavanje osmišljen je i izrađen priručnik ‘Kako tražiti i pronaći posao’. Priručnik je namijenjen nezaposlenim osobama starije životne dobi i osobama s invaliditetom, a sadrži teme poput selekcije, izrade profila, profesionalnog usmjeravanja, posredovanja, grupnog i individualnog savjetovanja. Na raspolaganju korisnicima Kluba je i savjetovanje, koje je održano pod vodstvom stručnjaka.

– Na savjetovanjima su korisnici upoznati s metodama razvoja komunikacijskih i prezentacijskih vještina, postavljanja ciljeva, upravljanja vremenom, upravljanja stresom i razvoja kompetencija. Također, polaznicima je izrađen plan traženja posla, profil, a izrađivali su i molbu za posao, životopis i pripremali se za razgovor za posao. Isto tako, na savjetovanjima korisnici dobivaju informacije o stanju na tržištu rada u Šibensko-kninskoj županiji, kao i o mogućnostima za (samo)zapošljavanje i mjerama koje nudi HZZ uz profesionalno usmjeravanje i individualno savjetovanje – kažu iz Razvojne agencije Šibensko-kninske županije koja provodi projekt Ja želim raditi.

Inače, pri uspostavljanju Kluba vanjski stručnjak surađivao je s voditeljem ureda HGK za područja posebne državne skrbi Knin Josipom Laća koji je dao lokalnu komponentu razvoju prilagođenih usluga profesionalnog usmjeravanja i zapošljavanja ciljne skupine, što je obuhvatilo selekciju, izradu profila, profesionalno usmjeravanje, posredovanje, grupno i individualno savjetovanje te razvoj i uspostavu Kluba za zapošljavanje.

Projekt ‘Ja želim raditi’ vrijedan 860.000 kuna provodi Razvojna agencija Šibensko-kninske županije, a partneri na projektu su Pučko otvoreno učilište Knin, Srednja škola Lovre Montija i Ured HGK za područja posebne državne skrbi Knin.

Projekt ‘Ja želim raditi’ sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Huknet/sponzorirani članak

Demonstracija hokeja na travi u OŠ Domovinske zahvalnosti


U srijedu 4. ožujka ove godine u OŠ Domovinske zahvalnosti održat će se demonstracija hokeja na travi za sve učenike od 1.do 6. razreda.

Demonstraciju će održati treneri HAHK Mladost Nikola Hanžek i Filip Taušan uz asistenciju trojice novih trenera s područja Knina. Termin demonstracije hokeja na travi u OŠ dr. Franje Tuđmana bit će određen nakon završetka demonstracije u prvoj školi.

Huknet/sponzorirani članak

Održan prvi seminar za nove trenere hokeja na travi


U srijedu je u Kninu održan prvi seminar za nove trenere hokeja na travi.

Izbornik kadetske i juniorske reprezentacije Hrvatske i trener u HAHK Mladost Filip Taušan održao je cjelodnevni seminar za trojicu novih trenera s područja Knina koji će održavati treninge za svu djecu koja su zainteresirana za ovaj dinamičan i zanimljiv sport.

Huknet/sponzorirani članak

Hokej na travi


Hokej na travi jedan je od najstarijih ekipnih sportova na svijetu.

Zapisi o tome pronađeni su na reljefima u grobnici starih Egipćana od prije 4000 godina.Nakon toga pronađeni su zapisi i u staroj Grčkoj,Indiji,Pakistanu,Kini…

Reljef prikazuje dva igrača koja drže palice i bore se za lopticu. Slični reljefi pronađeni su i u staroj Grčkoj, Kini, Iranu i Pakistanu.

Malo po malo hokej na travi proširio se cijelim svijetom, a najmasovniji je bio u Indiji, Pakistanu i Afganistanu gdje je bio i nacionalni sport. .

Današnji hokej na travi kakvog poznajemo nastao je u engleskim školama u 19. stoljeću.

Londonska hokejska udruga osnovana je 1886. godine, a prva međunarodna utakmica odigrana je 1895. godine.

Na Olimpijadi hokej na travi prvi se puta pojavljuje 1908. godine kao 2. ekipni sport (prvi je bio vaterpolo dvije godine ranije) i do danas je bio prisutan na svim igrama.
Međunarodni hokejski savez FIH osnovan je 1924. godine.

Hrvatski hokejski savez osnovan je 1936. godine.

Uvođenjem umjetne podloge osamdesetih godina prošlog stoljeća igra postaje brža i dinamičnija te su postepeno uvedene nove tehnike i taktike.U početku su hokejska pravila bila slična nogometnim pravilima, no kako se težilo dinamici pravila su se mijenjala pa tako danas u hokeju više nema zaleđa, klasičnog izvođenja prekršaja ili auta (postoji tzv. selfpass), leteće su izmjene i sl.

Pravila hokeja upoznat ćete kada krenete s treninzima.Osnovno su pravila da se igra palicom (samo jednom stranom) i lopticom, zabranjeno je igranje tijelom i pobjeđuje onaj koji zabije više golova.

Drago nam je da vas možemo u jednom od najstarijih gradova Hrvatske i Europe upoznati s jednim od najstarijih i najmasovnijih sportova na svijetu, ujedno i zanimljivim, dinamičnim te jednom riječju kraljevskim!

Sponzorirani članak/Huknet

Postanite trener hokeja na travi i upišite djecu na hokej na travi


Hrvatski akademski hokejski klub Mladost zajedno sa partnerom Zajednicom sportova Grada Knina provodi projekt „Hokej u Kninu“ UP.02.1.2.01.0016.

Projekt u trajanju od 18 mjeseci je u ukupnom iznosu od 908.147,55 kn financirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“

Cilj samog projekta je potaknuti zanimanje za ovim sportom i ponuditi djeci i mladima zanimaciju kroz sport. Razvojni cilj je svakako poboljšanje javnih usluga i sadržaja za bolju kvalitetu života građana i povećavanje atraktivnosti grada za posjetioce i stanovnike.

Ovim putem tražimo osobe koje bi se kroz projekt obučile za trenera hokeja na travi. Sve zainteresirane osobe mogu se javiti na kontakt podatke u nastavku. Također, pozivamo roditelje da upišu svoju djecu i mlade na treninge hokeja na travi.

Za sve detalje slobodno se možete obratiti na broj mobitela 0913380044 ili na e-mail: brasic@net.hr odnosno u prostorijama Zajednice sportova Grada Knina, Zvonimirova 7/B.
Na isti kontat se djeca i mladi mogu upisati na treninge.

Za sudionike, polaznike predviđeni su besplatni treninzi, oprema za treniranje i slično.

Više o EU fondovima na https://strukturnifondovi.hr.

Sponzorirani članak/Huknet

Projekt ‘Ja želim raditi’: U Kninu održana motivacijska predavanja za nezaposlene


U sklopu projekta ‘Ja želim raditi’ kojeg provodi Razvojna agencija Šibensko-kninske županije u Kninu su održana četiri motivacijska predavanja za nezaposlene osobe.

Cilj predavanja bio je unaprijediti komunikacijske vještine nezaposlenih i osvijestiti načine pozitivnog razmišljanja s ciljem motivacije za aktivno traženje zaposlenja.

Profesionalni motivator nezaposlene je kroz bogato životno i radno iskustvo motivirao za aktivno traženje zaposlenja. Polaznici su također mogli čuti i pozitivna iskustva osoba koje su pronašle posao i pobijedile dugotrajnu nezaposlenost. Gostujući predavači detaljno su im opisali načine na koje se pobjeđuje nezaposlenost uz navođenje izazova i problema s kojima su se susretali, a ispričali su i gdje danas rade i kakva su im iskustva s tržišta rada.

– Kroz motivacijska predavanja motivator i predavači su životnim i profesionalnim iskustvom nastojali kod polaznika unaprijediti komunikacijske vještine, osvijestiti načine pozitivnog razmišljanja te ukazati na važnost samopoštovanja i samopouzdanja u traženju posla. Tijekom predavanja polaznici su mogli uvidjeti načine nošenja sa stresnim situacijama te s nepovoljnim životnim okolnostima, kao i osmisliti kreativne načine rješavanja teškoća – kažu iz Razvojne agencije Šibensko-kninske županije koja provodi projekt ‘Ja želim raditi’.

Projekt ‘Ja želim raditi’ vrijedan 860.000 kuna provodi Razvojna agencija Šibensko-kninske županije, a partneri na projektu su Pučko otvoreno učilište Knin, Srednja škola Lovre Montija i Ured HGK za područja posebne državne skrbi Knin.

Projekt ‘Ja želim raditi’ sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Huknet/sponzorirani članak

Čarobni svijet provodi radionice pomoći u učenju


Udruga za djecu i mlade „Čarobni svijet“ u sklopu projekta „Čarobni svijet“, osim radionica za djecu kojima je cilj jačanje pozitivne slike o sebi, prepoznavanje vlastitih snaga i razvoj povjerenja u druge odrasle osobe, provodi i radionice pomoći u učenju.

Djeca iz predmetne skupine, u koju spadaju učenici od 5. do 8. razreda osnovne škole, pohađaju radionice iz triju nastavnih predmeta – Hrvatski jezik, Engleski jezik i Matematika – koje vode nastavnice i učiteljice. Djecu razredne nastave, uzrasta od 1. do 4. razreda, u radu prate učiteljice razredne nastave.

Cilj nam je ovim radionicama pružiti djeci dodatnu potporu u učenju kako bi ostvarili što bolji uspjeh u školi, ali i neformalnim i opuštenim druženjem približiti djeci školsko gradivo te im tako probuditi zanimanje za učenje, te razviti i utjecati na vjeru u vlastite sposobnosti. U radionicama s učiteljicama i nastavnicama, koje odlikuje vesela, ali radna atmosfera, djeca vrlo rado postavljaju pitanja i sa zanimanjem sudjeluju u radu.

Huknet/sponzorirani članak

Prvi sklop radionica za djecu i roditelje u Čarobnom svijetu.


Radionice su protekle u međusobnom upoznavanju, druženju i uspostavljanju socio-emocionalne povezanosti. Brojnim aktivnostima iz područja JA, djeca i stručnjaci međusobno su se upoznali i time osigurali opuštenu i poticajnu atmosferu što je prvi korak do poboljšanja javnih usluga i sadržaja, tj. prvi korak u poboljšanju kvalitete života djece te podrške roditeljima na putu odrastanja njihove djece.

U radionice su uključena djeca od 6 do 14 godina starosti. Raspoređeni su u više manjih grupa kako bi se osigurala kvaliteta rada i individualnog pristupa. Izrazito nas raduju pozitivne dječje povratne informacije koji izražavaju svoju želju za što više ovakvih radionica. Takav nam njihov stav daje zamah i motivaciju za daljnje aktivnosti.

Udruga je za neometan i primjeren rad s djecom osigurala novi prostor koji je opremljen u stilu moderne učionice s interaktivnom opremom i materijalima za rad i učenje. U takvom okruženju djeca u veseloj i ugodnoj atmosferi imaju priliku razvijati pozitivan duh i svoje samopouzdanje, povjerenje u odrasle osobe u zajednici te učiti o sebi i o drugima.

Huknet/sponzorirani članak

Selekcije za Amadria park u ponedjeljak, 2. ožujka u HZZ-u Knin


Sezona je pred vratima, a posao još niste našli? Amadria Park, poznatiji kao Solaris, zapošljava konobara, pomoćnog konobara, kuhara, pomoćnog kuhara, recepcionera i čistačicu. Najveći hotelski kompleks u Šibensko-kninskoj županiji nudi svojim djelatnicima stimulativne uvjete rada i odlične plaće. Mi vam donosimo detaljan opis radnih mjesta za nove zaposlenike Amadria Parka. Selekcija će se održati u HZZ-u Knin 2.3. u 9.30 sati.

Radno mjesto: Konobar 1 (m/ž)

Plaća: 7.500,00 kn neto + svi dodaci

Uvjeti:
1. Prehrana – 2 obroka
2. Besplatan prijevoz / plaćeni putni troškovi
3. Rad 8 sati dnevno
4. Slobodan dan
5. Noćni rad plaćen 40% više
6. Dvokratni rad plaćen 15% više
7. Rad blagdanom plaćen 50% više
8. Plaćen dodatak za cjelokupan minuli rad
9. Plaćeni svi prekovremeni odrađeni sati (odmah na mjesečnu plaću)
10. Radna uniforma
11. Plaćeni svi sanitarni i liječnički pregledi

Radno mjesto: Pomoćni Konobar (m/ž)

Plaća: 5.760,00 kn neto + svi dodaci

Uvjeti:
1. Prehrana – 2 obroka
2. Besplatan prijevoz / plaćeni putni troškovi
3. Rad 8 sati dnevno
4. Slobodan dan
5. Noćni rad plaćen 40% više
6. Dvokratni rad plaćen 15% više
7. Rad blagdanom plaćen 50% više
8. Plaćen dodatak za cjelokupan minuli rad
9. Plaćeni svi prekovremeni odrađeni sati (odmah na mjesečnu plaću)
10. Radna uniforma
11. Plaćeni svi sanitarni i liječnički pregledi

Kuhar 1 (m/ž)

Plaća: 9.000,00 kn neto + svi dodaci

Uvjeti:
1. Prehrana – 2 obroka
2. Besplatan prijevoz / plaćeni putni troškovi
3. Rad 8 sati dnevno
4. Slobodan dan
5. Noćni rad plaćen 40% više
6. Dvokratni rad plaćen 15% više
7. Rad blagdanom plaćen 50% više
8. Plaćen dodatak za cjelokupan minuli rad
9. Plaćeni svi prekovremeni odrađeni sati (odmah na mjesečnu plaću)
10. Radna uniforma
11. Plaćeni svi sanitarni i liječnički pregledi

Pomoćni Kuhar (m/ž)

Plaća: 6.600,00 kn neto + svi dodaci

Uvjeti:
1. Prehrana – 2 obroka
2. Besplatan prijevoz / plaćeni putni troškovi
3. Rad 8 sati dnevno
4. Slobodan dan
5. Noćni rad plaćen 40% više
6. Dvokratni rad plaćen 15% više
7. Rad blagdanom plaćen 50% više
8. Plaćen dodatak za cjelokupan minuli rad
9. Plaćeni svi prekovremeni odrađeni sati (odmah na mjesečnu plaću)
10. Radna uniforma
11. Plaćeni svi sanitarni i liječnički pregledi

Recepcioner 1 (m/ž)

Plaća: 7.200,00 kn neto + svi dodaci

Uvjeti:
1. Prehrana – 2 obroka
2. Besplatan prijevoz / plaćeni putni troškovi
3. Rad 8 sati dnevno
4. Slobodan dan
5. Noćni rad plaćen 40% više
6. Dvokratni rad plaćen 15% više
7. Rad blagdanom plaćen 50% više
8. Plaćen dodatak za cjelokupan minuli rad
9. Plaćeni svi prekovremeni odrađeni sati (odmah na mjesečnu plaću)
10. Radna uniforma
11. Plaćeni svi sanitarni i liječnički pregledi

Čistačica (m/ž)

Plaća: 6.600,00 kn neto + svi dodaci

Uvjeti:
1. Prehrana – 2 obroka
2. Besplatan prijevoz / plaćeni putni troškovi
3. Rad 8 sati dnevno
4. Slobodan dan
5. Noćni rad plaćen 40% više
6. Dvokratni rad plaćen 15% više
7. Rad blagdanom plaćen 50% više
8. Plaćen dodatak za cjelokupan minuli rad
9. Plaćeni svi prekovremeni odrađeni sati (odmah na mjesečnu plaću)
10. Radna uniforma
11. Plaćeni svi sanitarni i liječnički pregledi

Uvjete za ostala radna mjesta možete provjeriti na stranici karijera ( https://amadriapark.talentlyft.com/#home ).

– Mi cijenimo vašu želju za radom, nudimo mogućnost cjelogodišnjeg rada te stalnim edukacijama osiguravamo Vaš i naš poslovni napredak. Želite li biti dio te priče pridružite nam se – poručili su iz Amadria Parka.

Natječaj je otvoren do 2. travnja, a zamolbe primaju putem linka (https://amadriapark.talentlyft.com/#home ), pismenim putem na e-mail: kadrovska@amadriapark.com ili poštom na adresu Solaris d.d., Hoteli Solaris 86, Odjel za ljudske resurse 22 000 Šibenik s naznakom ‘za natječaj’.

Huknet/sponzorirani članak

Hokej na travi


Hokej na travi jedan je od najstarijih ekipnih sportova na svijetu.

Zapisi o tome pronađeni su na reljefima u grobnici starih Egipćana od prije 4000 godina.Nakon toga pronađeni su zapisi i u staroj Grčkoj,Indiji,Pakistanu,Kini…

Reljef prikazuje dva igrača koja drže palice i bore se za lopticu. Slični reljefi pronađeni su i u staroj Grčkoj, Kini, Iranu i Pakistanu.

Malo po malo hokej na travi proširio se cijelim svijetom, a najmasovniji je bio u Indiji, Pakistanu i Afganistanu gdje je bio i nacionalni sport. .

Današnji hokej na travi kakvog poznajemo nastao je u engleskim školama u 19. stoljeću.

Londonska hokejska udruga osnovana je 1886. godine, a prva međunarodna utakmica odigrana je 1895. godine.

Na Olimpijadi hokej na travi prvi se puta pojavljuje 1908. godine kao 2. ekipni sport (prvi je bio vaterpolo dvije godine ranije) i do danas je bio prisutan na svim igrama.
Međunarodni hokejski savez FIH osnovan je 1924. godine.

Hrvatski hokejski savez osnovan je 1936. godine.

Uvođenjem umjetne podloge osamdesetih godina prošlog stoljeća igra postaje brža i dinamičnija te su postepeno uvedene nove tehnike i taktike.U početku su hokejska pravila bila slična nogometnim pravilima, no kako se težilo dinamici pravila su se mijenjala pa tako danas u hokeju više nema zaleđa, klasičnog izvođenja prekršaja ili auta (postoji tzv. selfpass), leteće su izmjene i sl.

Pravila hokeja upoznat ćete kada krenete s treninzima.Osnovno su pravila da se igra palicom (samo jednom stranom) i lopticom, zabranjeno je igranje tijelom i pobjeđuje onaj koji zabije više golova.

Drago nam je da vas možemo u jednom od najstarijih gradova Hrvatske i Europe upoznati s jednim od najstarijih i najmasovnijih sportova na svijetu, ujedno i zanimljivim, dinamičnim te jednom riječju kraljevskim!

Sponzorirani članak/Huknet

Izbornik