• Naslovna
  • Sponzorirani članak
  • Voditelj projekta ‘Ja želim raditi’ otkriva sve detalje o osposobljavanju za uzgoj i preradu ljekovitog bilja koje u Kninu kreće u rujnu

Voditelj projekta ‘Ja želim raditi’ otkriva sve detalje o osposobljavanju za uzgoj i preradu ljekovitog bilja koje u Kninu kreće u rujnu


Razvojna agencija Šibensko-kninske županije provodi 860.000 kuna vrijedan  projekt ‘Ja želim raditi’, financiran iz Europskog socijalnog fonda kojim će 45 nezaposlenih osoba, pripadnika ranjivih skupina sa šireg područja Knina biti osposobljeno za rad na uzgoju, branju i preradi ljekovitog i aromatičnog bilja. Besplatno osposobljavanje kreće u rujnu, prijave su otvorene, a tim povodom porazgovarali smo sa voditeljem projekta Mirom Slavicom.

Voditelj ste projekta Razvojne agencije Šibensko-kninske županije ‘Ja želim raditi’ financiranog iz Europskog socijalnog fonda koji se provodi na širem području Knina. Recite nam ukratko koji su glavni ciljevi projekta?

Glavni cilj projekta „Ja želim raditi“ je učinkovita provedba strategije razvoja ljudskih potencijala Šibensko-kninske županije u području jačanja kompetencija osoba sa invaliditetom i starijih osoba sa šireg kninskog područja, dok je projekt podijeljen na tri elementa: „upravljanje projektom“, „vidljivost projekta“ i „Intervencija na tržištu rada i klub za zapošljavanje osoba s invaliditetom i starijih osoba“, gdje je zadnji element podijeljen na manje ciljeve, ili kako ih mi u struci nazivamo aktivnosti:

Izrađen i proveden program osposobljavanja za minimalno 45 osoba iz ciljane skupine u području uzgoja, branja i prerade ljekovitog bilja, zatim izrađen i proveden program za motiviranje ciljane skupine za ulazak u svijet rada od strane 2 motivacijska stručnjaka, zatim razvijen i proveden prilagođen program usluga zapošljavanja ciljane skupine, nabavljena oprema i uredski materijal za potrebe rada kluba za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i starijih osoba i razvijen i osnovan klub za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i starijih osoba te provedba usluga kluba.

Koje su glavne aktivnosti koje su poduzete kroz godinu dana koliko je projekt u provedbi?

Održana je početna konferencija projekta te su obavljene sve pripremne radnje koje prethode održavanju osposobljavanja, kao što su ugovaranja: usluge prijevoza polaznika od kuće do mjesta održavanja osposobljavanja, cateringa za vrijeme trajanja samih predavanja, usluga stručnjaka za izradu programa i održavanje motivacijskih predavanja, stručnjaka za izradu programa i održavanje osposobljavanja za poslove uzgajivača, sakupljača i prerađivača ljekovitog i aromatičnog bilja, usluga stručnjaka za razvoj prilagođenih usluga zapošljavanja i uspostave kluba za zapošljavanje osoba s invaliditetom i osoba starijih od 50 godina, usluge tiska letaka, skripti, brošure, ažuriranja web stranica i izrade videa, nabave uredskog namještaja i informatičke opreme za potrebe rada kluba za zapošljavanje, nabave opreme, sirovina i materijala potrebnih za provođenje praktične nastave osposobljavanja za poslove uzgajivača, sakupljača i prerađivača ljekovitog i aromatičnog bilja. Nastavno na navedeno treba naglasiti kako je početak osposobljavanja zakazan za mjesec rujan te da se nadamo da ćemo do tada privući svih 45 planiranih polaznika osposobljavanja.

Ustanovljeno je da za proces uzgoja, branja i prerade ljekovitog bilja fali kvalificirane radne snage. Upravo zato u okviru projekta u rujnu će krenuti besplatno osposobljavanje 45 pripadnika ranjivih skupina sa šireg područja Knina za područje uzgoja, branja i prerade ljekovitog bilja. Tko se sve može prijaviti na osposobljavanje i na koji način?

Projekt “Ja želim raditi” je namijenjen osposobljavanju dugotrajno (12 mjeseci i više) nezaposlenih osoba starijih od 50 godina i dugotrajno nezaposlenih osoba s invaliditetom svih dobnih skupina u području uzgoja, branja i prerade ljekovitog i aromatičnog bilja. Polaznici se mogu prijaviti na mail voditelja projekta miro.slavica@rra-sibenik.hr

Gdje će se provoditi program osposobljavanja i koji su glavni benefiti koji očekuju polaznike?

Program osposobljavanja provodit će se u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Knin, koje je ujedno i jedan od partnera na projektu. Glavni benefiti za polaznike su teorijska i praktična znanja vezana za uzgajanje, sakupljanje i preradu ljekovitog i aromatičnog bilja, kao što su sistematika i morfologija ljekovitog i aromatičnog bilja, svojstva i osnovni sastojci ljekovitog i aromatičnog bilja, uvjeti uzgoja ljekovitog i aromatičnog bilja, postupci uzgoja i njege ljekovitog i aromatičnog bilja, sakupljanje ljekovitog i aromatičnog bilja, prerada ljekovitog i aromatičnog bilja i ekonomika uzgoja i prerade ljekovitog i aromatičnog bilja.

Uz navedeno treba dodati i sljedeće kompetencije koje će polaznici osposobljavanja steći: stručno i sigurno obavljanje zadaća u pripremi zemljišta za podizanje plantaže ljekovitog bilja, obradi i uzgajanju raznih vrsta ljekovitog bilja koje uspijeva u širem okruženju mjesta gdje se osposobljavanje provodi, primjenjivanje suvremenih metoda rada u uzgajanju ljekovitog bilja te  primjena zaštitnih i higijenskih mjera pri radu, znati provoditi mjere  zaštite na radu, znati provoditi mjere  zaštite od požara i znati pružiti neophodnu prvu pomoć u slučaju ozljede na radu s ciljem zaštite života do dolaska stručnih osoba.

Nakon završetka teorijske i praktične nastave vanjski stručnjaci će sudjelovati u završnoj provjeri znanja, stečenih kompetencija i vještina polaznika. Završna provjera obuhvaća pismenu provjeru stručnih sadržaja i praktičnu provjeru stečenih kompetencija i vještina.

Nakon pozitivne evaluacije polaznika prilikom završne provjere, Pučko otvoreno učilište u Kninu polazniku izdaje Uvjerenje o osposobljavanju.

Projektom ‘Ja želim raditi’ predviđeno je i uspostavljanje kluba za zapošljavanje osoba s invaliditetom i osoba starije životne dobi koji će nastaviti djelovati i nakon završetka projekta. Koji su glavni ciljevi kluba i kako će on pomoći ugroženim ranjivim skupinama s područja Knina?

Klub za zapošljavanje osoba s invaliditetom i osoba starije životne dobi nalaziti će se u prostorijama Ureda HGK za područja posebne državne skrbi Knin, gdje će nastaviti sa radom i nakon završetka projekta pod vodstvom Ureda HGK za područja posebne državne skrbi Knin.

Glavni cilj kluba za zapošljavanje je pružiti usluge koje će pomoći korisnicima da  što lakše i uspješnije pronađu svoje buduće zaposlenje. Navedeno će se ostvariti kroz osmišljavanje i izradu priručnika „kako tražiti posao“ koji će sadržavati teme: selekcija, izrada profila, profesionalno usmjeravanje, posredovanje, grupno i individualno savjetovanje koji je namijenjen nezaposlenim osobama starije životne dobi i osobama sa invaliditetom. Polaznicima će se pružiti usluge kombiniranih metoda grupnog i individualnog savjetovanja,  metode razvoja vještina (komunikacijskih, prezentacijskih, postavljanje ciljeva, upravljanje vremenom, upravljanje stresom ) i kompetencija (plan traženja posla, izrada profila, izrada molbe za posao, izrada životopisa, priprema za razgovor za posao i slično), te metode informiranja (stanje na tržištu rada u RH/Šibensko-kninskoj županiji, mogućnosti za (samo)zapošljavanje, mjere HZZ-a i slično).

Projekt ”Ja želim raditi” sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Huknet/Sponzorirani članak

Izbornik