Poziv korisnicima pomoći za ogrjev


preuzmiSvi korisnici pomoći za podmirenje troškova ogrjeva trebaju do 25. listopada poslati Gradu Kninu pisani zahtjev čiji obrazac mogu preuzeti u zgradi gradske uprave ili OVDJE

Uz zahtjev obvezno trebaju priložiti presliku Rješenja o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu, presliku osobne iskaznice, izjavu korisnika da se grije na drva (izjavu možete preuzeti OVDJE), presliku zadnje poštanske isplatnice Centra za socijalnu skrb Knin te presliku broja tekućeg računa, štedne knjižice ili zaštićenog računa.

Novim Zakonom o socijalnoj skrbi, pravo na troškove ogrjeva u iznosu od 950 kuna ostvaruju isključivo korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva.

Tekst cijeloga poziva možete preuzeti OVDJE

Izbornik