Foto: Promocija 65 diplomanata kninskog Veleučilišta


U dvorani Studentskog doma fra Luje Maruna danas je održana 12. promocija stručnih preddiplomskih prvostupnika i 5. promocija stručnih diplomskih specijalista Veleučilišta Marka Marulića u Kninu.

Promovirano je ukupno 65 diplomanata, a čestitali su im dekanica Lovorka Blažević, gradonačelnik Marko Jelić i dožupan Nikola Blažević.

Najbolji studenti svakoga smjera dobili su nagrade – prijenosna računala.

I. Š.

Izbornik