Eko udruga Krka: Započela provedba projekta “Natural born volunteer!”


Ekološka udruga Krka započela je s provedbom projekta “Natural born volunteer!” u okviru programa Europskih snaga solidarnosti financiranog od strane Agencije za mobilnost i programe Euopske unije. To je volonterski projekt u sklopu kojeg će dvoje mladih iz Portugala i Litve u udruzi volontirati slijedećih 8 mjeseci.

Volonteri će sudjelovati u brojnim aktivnostima udruge.

Sudjelovat će u svakodnevnom radu u uredu i pomagati zaposlenicima u raznim dnevnim uredskim poslovima. Vodit će raspored ureda, pomagati u organizaciji i provedbi različitih događanja te informirati građane o europskim fondovima, EU politici i programima.

Volonteri će raditi i na društvenim mrežama, izradi bloga i izradi baze podataka, provoditi aktivnosti u Eko knjižnici igračaka, poticati ekološku i kulturnu svijest stanovništva, a posebno mladih i djece.

Na kraju, aktivno će sudjelovati u informativnim kampanjama.

Iz Eko udruge se zahvaljuju Udruzi mladih „Mladi u EU„ iz Šibenika na podršci prilikom prijave projekta te njegove provedbe.

I. Š.

Izbornik