Završeni radovi konzervacije u podgrađu tvrđave


Piše: mr. Katarina Gugo, viša kustosica, Kninski muzej

Na podgrađu Kninske tvrđave u razdoblju od 9. do 22. listopada  ove godine proveli su se završni radovi konzervacije na položaju Vojarne konjice u podgrađu tvrđave. Dosadašnjim radovima konzervacije koji u kontinuitetu traju od 2015. godine zaštićeno je ukupno svih osam zidova Vojarne konjice.

Podsjetit ćemo, položaj ima mjesto kontinuiteta iz kraja 13. ili početka 14. stoljeća  pa sve do 17. stoljeća. Istraživanjem je  pronađeno 59 metalnih i 158 kuhinjskih nalaza te 116 nalaza glazirane keramike. Svi nalazi su konzervirani i izloženi u prostoru Arheološke zbirke na najmlađem Kaštelu Belvederu Kninske tvrđave.

Položaj je prvi put zabilježen na karti iz 18. stoljeća autora Saveria Avesana gdje se uz  gradsko naselje  nalaze Loredanova vrata, Postaja zvana Pijevac, Vrata Cornera, Vrata Molina, Crkva sv. Duha ili crkva zvana Od duša, a neposredno uz Prebivalište Providura nalazi se i ovaj objekt zabilježen kao Vojarna konjice.

Ovogodišnje radove konzervacije proveo je Kninski muzej, a ispred muzeja mr. sc. Katarina Gugo, viša kustosica i zidar Stjepan Elkaz. U radovima konzervacije sudjelovali su radnici Kninskog starinarskog društva i njegov predsjednik, arheolog Miloš Biserko. Isto društvo je sredstva osiguralo preko EU fondova i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Radove konzervacije financira Ministarstvo kulture, a nadzor je obavio dr. sc. Marko Sinobad ispred Konzervatorskog odjela iz Šibenika.

Izbornik