U sklopu projekta ‘Ja želim raditi’ izrađena zanimljiva brošura o ljekovitom i aromatičnom bilju


Razvojna agencija Šibensko-kninske županije uskoro kreće s edukacijama koje organizira u sklopu projekta ‘Ja želim raditi’, a cilj je osposobiti 45 nezaposlenih osoba, pripadnika ranjivih skupina, invalida i starijih od 50 godina sa šireg područja Knina za rad na uzgoju, branju i preradi ljekovitog i aromatičnog bilja. Prijave za edukacije su u tijeku, a svi zainteresirani koji zadovoljavaju uvjete su dobrodošli. U sklopu projekta izrađena je i brošura o ljekovitom i aromatičnom bilju koju je, na zahtjev Javne ustanove Razvojna agencija ŠKŽ izradio Institut za jadranske kulture i melioraciju krša iz Splita.

Kao priprema za osposobljavanje u sklopu projekta ‘Ja želim raditi’ kojeg provodi Razvojna agencija Šibensko-kninske županije, na širem području Knina zasađena su polja ljekovitog bilja, a kako je istraživanje tržišta pokazalo da će se poduzeća sve više i više baviti preradom bilja, ovim projektom je cilj osposobiti potrebnu i kvalificiranu radnu snagu.

Tako je u okviru projekta dosad odrađeno niz aktivnosti, poput izrade nastavnih materijala za program osposobljavanja i nabave opreme za osposobljavanje polaznika za uzgoj, branje i preradu ljekovitog bilja.

Nastavni materijal za Program osposobljavanja za uzgajivača, prerađivača i sakupljača ljekovitog i aromatičnog bilja izradio je Institut za jadranske kulture i melioraciju Krša, Split prema narudžbi Javne ustanove Razvojna agencija Šibensko-kninske županije. Autori nastavnog materijala su Tonka Ninčević, mag. ing. agr., dr. sc. Branimimr Urlić, Marko Runjić, mag. ing. agr. te dr. sc. Marin Čagalj iz Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, zatim Mato Milanović iz Pučkog otvorenog učilišta Knin i Mirko Antunović iz Srednje škole Lovre Montija.

U ovoj zanimljivoj i edukativnoj brošuri kandidati će naučiti osnove o ljekovitom i aromatičnom bilju, sistematiku i morfologiju ljekovitog i aromatičnog bilja, svojstva i osnovne sastojke, uvjete uzgoja, postupke uzgoja i njege ljekovitog i aromatičnog bilja. Također, naučit će sve najbitnije i o sakupljanju te preradi ljekovitog i aromatičnog bilja.

Glavni cilj projekta ‘Ja želim raditi’ je učinkovita provedba strategije razvoja ljudskih potencijala Šibensko-kninske županije u području jačanja kompetencija osoba s invaliditetom i starijih osoba sa šireg kninskog područja, dok je projekt podijeljen na tri elementa: ‘Upravljanje projektom’, ‘Vidljivost projekta’ te ‘Intervencija na tržištu rada i klub za zapošljavanje osoba s invaliditetom i starijih osoba.’

Praktična nastava odvijat će se na više lokacija, a tijekom iste polaznici će učiti kako saditi pojedine biljne vrste, kako pravilno koristiti alate i provoditi mjere održavanja nasada na siguran način. Nadalje, učit će o metodama razmnožavanja biljaka iz sjemena i reznica, pohađat će radionice destilacije bilja i ekstrakcije, izrade sapuna, macerata sokova, prerade i skladištenja bilja.

Nakon završetka teorijske i praktične nastave vanjski stručnjaci će sudjelovati u završnoj provjeri znanja, stečenih kompetencija i vještina polaznika.

Program osposobljavanja započinje u ponedjeljak, 30. rujna u 10 sati, u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Knin, koje je ujedno i jedan od partnera na projektu.

Polaznicima osposobljavanja za vrijeme trajanja edukacija bit će osiguran besplatan prijevoz do mjesta održavanja edukacija i prakse, a imat će i osiguran obrok. Svi zainteresirani mogu se prijaviti putem e-maila miro.slavica@rra-sibenik.hr voditelju projekta.

Nositelj projekta ‘Ja želim raditi’ je Razvojna agencija Šibensko-kninske županije, a partneri na projektu su Pučko otvoreno učilište Knin, Srednja škola Lovre Montija i Ured HGK za područja posebne državne skrbi Knin.

Projekt ‘Ja želim raditi’ sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sponzorirani članak/Huknet

Izbornik