U Kninu kreću edukacije za uzgoj ljekovitog bilja u organizaciji Razvojne agencije ŠKŽ


Razvojna agencija Šibensko-kninske županije će edukacijama koje organizira u sklopu projekta ‘Ja želim raditi’ i koje počinju 30.rujna u Kninu,  osposobiti 45 nezaposlenih osoba, pripadnika ranjivih skupina, invalida i starijih od 50 godina sa šireg područja Knina za rad na uzgoju, branju i preradi ljekovitog i aromatičnog bilja. Prijave za edukacije su u tijeku, javite se Razvojnoj agenciji ŠKŽ, a o programu i prednostima besplatnog osposobljavanja porazgovarali smo s Tonkom Ninčević, jednom od predavačica sa splitskog Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša.

 Institut za jadranske kulture i melioraciju krša iz Splita izradio je nastavne materijale, a vi ćete držati predavanja programa osposobljavanja za rad na uzgoju, branju i preradi ljekovitog i aromatičnog bilja u Kninu.  Kakav ste program pripremili za polaznike i na što će biti fokus predavanja?

Program je osmišljen tako da obuhvati osnovna teorijska i praktična znanja o uzgoju, sakupljanju i preradi ljekovitog i aromatičnog bilja kako bi polaznici savladali vještine i znanja za obavljanje navedene djelatnosti. Održat ćemo kratak uvod u povijest uzgoja i upotrebe ljekovitog bilja od drevnih civilizacija do danas. Poučavat ćemo o sistematizaciji biljaka, njihovom raspoznavanju po „botaničkom ključu“ te osnovnoj građi biljaka.  Prikazat ćemo svojstva i osnovne sastojke ljekovitog i aromatičnog bilja tj. sadržaj mnogih aktivnih tvari u biljkama koje mogu imati različito djelovanje na zdravlje ljudi. Najveći naglasak bit će na uzgoju ljekovitog i aromatičnog bilja. Tako će se posebna pažnja posvetiti agroekološkim uvjetima uzgoja kao što su klima, tlo , voda, razmnožavanju biljaka, obradi tla te zaštiti biljaka od bolesti i štetnika. Programom je predviđena i posebna cjelina o sakupljanju ljekovitog i aromatičnog bilja gdje će saznati kako sakupljati bilje na način da se osigura opstanak vrste za buduće generacije te kako razlikovati ljekovito od otrovnog bilja. Prerada bilja obuhvatit će znanja o sušenju, izdvajanju eteričnih ulja, čuvanju i pakiranju bilja. Također bit će riječi i o ekonomici uzgoja i marketingu.

Osim predavanja, polaznike očekuje i praktična nastava. Za tu svrhu zasađena su polja ljekovitog bilja u okolici Knina. Recite nam malo više o tome što će sve polaznici učiti na terenu i kako će izgledati praktična nastava?

Praktična nastava odvijat će se na više lokacija. Jedan dio odvijat će se u polju gdje će polaznici saditi pojedine biljne vrste, žeti, učiti kako pravilno koristiti alate i provoditi mjere održavanja nasada na siguran način. U rasadniku će imati priliku učiti o metodama razmnožavanja biljaka iz sjemena i reznica. U prostorijama Pučkog učilišta održavat će se radionice destilacije bilja i ekstrakcije, izrade sapuna, macerata sokova i slično.  Jedan dio sati provest će kod ugovorenog poslovnog subjekta gdje će imati prilike čuti više o postupcima prerade i skladištenja bilja. Sakupljanje ljekovitog i aromatičnog bilja odvijat će se na terenima u okolici Knina gdje će polaznici moći saznati koje sve biljne vrste su korisne i na koji način ih je dozvoljeno sakupljati.

Obzirom da u područjima uzgoja, branja i prerade ljekovitog bilja fali kvalificirane radne snage, a Hrvatska ima uvjete da postane jedna od vodećih zemalja u ovoj vrsti proizvodnje. Recite nam više o tome koje mogućnosti nosi uzgoj ljekovitog bilja i zašto smatrate da bi se polaznici trebali prijaviti na ovo osposobljavanje?

U današnje vrijeme sve je veća osviještenost kupaca o kvaliteti i sadržaju proizvoda koje kupuju. Vlada trend kupovine domaćih i organskih proizvoda te se ljudi ponovno okreću prirodi i njenim darovima. Biljna kozmetika, čajevi, eterična ulja, macerati, razni sirupi, likeri i ostali proizvodi od ljekovitog i aromatičnog bilja traženi su kako od domaćeg  stanovništva tako i od turista. Na području Šibensko- kninske županije postoji velika biološka raznolikost vrsta te tradicija uzgoja i prikupljanja bilja iz prirode, a također u blizini postoje i destilerije koje otkupljuju bilje. Ljekovito i aromatično bilje je rastuća grana poljoprivrede i na globalnoj razini. Sve veći broj stanovništva živi od te djelatnosti kao primarne ili kao dodatnog prihoda kućanstvu. Programom osposobljavanja polaznicima se pruža prilika stjecanja novih saznanja i vještina. Osposobljeni polaznici ovog programa imat će veću šansu zaposlenja i samozaposlenja u području ljekovitog i aromatičnog bilja za kojim postoji potreba u farmaceutskoj, prehrambenoj i kozmetičkoj industriji.

Poznato je da su za uzgoj određenih vrsta ljekovitog bilja bitni čimbenici kao što su ekološki uvjeti, tlo, voda, količina svjetla i temperatura, nadmorska visina i slično. Za koje je vrste ljekovitog bilja pogodno tlo u okolici Knina ?

Prije sadnje potrebno je uvijek osigurati da su svi uvjeti za rast određene vrste zadovoljeni. Na primjer biljke koje ne podnose previše vode trebaju se saditi na ocjeditim tlima, isto tako treba voditi računa o svjetlu i sjeni i nizu drugih uvjeta. Široko gledajući, vrste koje bi se mogle uzgajati u okolici Knina su: kadulja, smilje, lavandin, ružmarin, vrisak, neven, metvica, matičnjak, majčina dušica, origano, miloduh, kamilica, bijeli sljez, crni sljez. Prije odabira vrste za sadnju potrebno je istražiti mogućnost plasmana na tržište.

Projekt ‘Ja želim raditi’ u sklopu kojega će se provoditi edukacije vrijedan je 860.000 kuna, a provodi  ga Razvojna agencija Šibensko-kninske županije, dok su partneri na projektu Pučko otvoreno učilište Knin, Srednja škola Lovre Montija i Ured HGK za područja posebne državne skrbi Knin.

Edukacije kreću 30. rujna u Kninu, teorijski dio nastave provodit će se u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Knin, a svi zainteresirani prijaviti se mogu putem maila voditelja projekta miro.slavica@rra-sibenik.hr

 Projekt ‘Ja želim raditi’ sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Izbornik