• Naslovna
  • Sport
  • Rang lista sportskih stipendija Grada Knina za 2019. godinu

Rang lista sportskih stipendija Grada Knina za 2019. godinu


Povjerenstvo Grada Knina objavilo je prijedlog Rang liste sportskih stipendija za 2019. godinu. Evo kako lista izgleda:

RED.

BR.

IME I PREZIME SPORTAŠA UKUPNO BODOVA KATERORIZACIJA

SPORTAŠA  OD  HOO

 

KLUB

VAŽENJE RJEŠENJA O KATEGORIZACIJI
 

SPORTAŠI KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA STIPENDIJU

 

 

1.

 

Marko Čeko

 

79

III. kategorija

vrhunski sportaš

Atletski klub

„Sveti Ante“

 

do 29.2.2020.

 

2.

 

Josip Teskera

 

69

IV. kategorija

vrsni sportaš

Taekwondo klub

“DIV Knin“

 

do 31.10.2019.

 

3.

 

Petra Batić

 

49

VI. kategorija

daroviti sportaš

Taekwondo klub

“DIV Knin“

 

do 31.12.2019.

 

4.

 

Kristina Jakovljević

 

49

VI. kategorija

daroviti sportaš

Taekwondo klub

“DIV Knin“

 

do 30.6.2019.

 

5.

 

Matea Jelić

 

49

VI. kategorija

daroviti sportaš

Taekwondo klub“Olympic“  

do 30.6.2019.

 

6.

 

Elizabeta Krišto

 

49

VI. kategorija

daroviti sportaš

Taekwondo klub

“DIV Knin“

 

do 30.6.2019.

 

SPORTAŠ KOJI NIJE OSTVARIO PRAVO NA STIPENDIJU

 

7.

 

Mateo Pratljačić

 

Nepotpuna prijava:  –  nedostaje Rješenje HOO o kategorizaciji

Detalje pogledajte na službenoj stranici Grada:

Rang lista sportskih stipendija Grada Knina za 2019. godinu

Izbornik