Križni put Prominom 2019.


Piše: Marko Perić, Udruga Čuvara Kristova groba Promina

Ulaskom u korizmu kršćani se pokornički pripremaju za blagdan Uskrsa. Župljani Promine i oni kojima je Promina pri srcu na poseban se način pripremaju za blagdan Uskrsa. Čuvari Isusova groba za sebe, sve župljane i goste organiziraju Križni put Prominom.

Odlukom organizatora, križonoše mogu biti samo oni koji će biti ove godine Čuvari Isusova groba u Promini.

Križni put u dužini od 27 km održava se u nedjelju, 07. travnja 2019. godine (5. korizmena nedjelja – Gluha) i počinje, kao i do sada, u 7:00 sati od crkve Sv. Duha u Matasima te se, uz stajanja na postajama Križnog puta, kojeg u ovom slučaju simboliziraju crkve i crkvene znamenitosti na području Općine Promina, završava u u crkvi Sv. Roka u naselju Čitluk.

Više informacija o postajama Križnog puta i okvirnim dolascima na pojedinu postaju možete vidjeti na slici-letku.

Izbornik