Otužna maškarana povorka


Koliko god je jučerašnja Mala maškarana povorka bila veličanstvena, toliko je današnja Velika povorka bila otužna. Tek 20-ak odraslih maskiranih Kninjana i Kninjanki…. Više bi se našlo u povorci zaseoka nekog malog sela.

Zašto su odrasli (a ovdje mislim i na mlade ljude) toliko pasivni, pitanje je za jednu ozbiljniju sociološku studiju. Je li u pitanju stalna egzistencijalna briga i pritisak ili su nam pametni telefoni i virtualne društvene mreže izmuzle životnu energiju ili je u pitanju nešto treće, teško je ad hoc zaključiti.

I nije ta pasivnost prisutna samo kad se treba za zajednicu nešto učiniti i u nečemu aktivno sudjelovati, nego čak i kad se samo treba pojaviti na nekom događaju koji za nas organizira netko drugi. Pa tako na Noć muzeja dođe 20-ak ljudi, a tek nešto više na koncerte odličnih bendova. Slabo su – iako raznovrsna i kvalitetna – bila posjećena i kulturna događanja na Adventu.

Jedino što ljude izgleda može izvući iz kuće je kada se organizira koncert jako popularnog izvođača (S,A,R.S.  na tvrđavi i Vigor na trgu) ili kad se izvodi jako popularna predstava (“Dame biraju”) – i to valjda iz razloga – da se bude viđen.

Naravno, odaziv je velik i kad nastupaju Rada, Dara, Stoja i ostale cajke. No to je već tema za neku drugu sociološku studiju. O stanja duha u vremenu u kojem živimo.

I. Š.

Izbornik