• Naslovna
  • Društvo
  • Ministarstvo okoliša o proglašenju Dinare Parkom prirode: Otvorit će se pitanje izmještanja vojnog poligona “Crvena zemlja”

Ministarstvo okoliša o proglašenju Dinare Parkom prirode: Otvorit će se pitanje izmještanja vojnog poligona “Crvena zemlja”


Pomoćnik ministra zaštite okoliša i energetike Igor Kreitmeyer odgovorio je u ime ovoga Ministarstva na dopis Ekološke udruge Krka koja je zatražila očitovanje u vezi proglašenja Dinare Parkom prirode.

Evo odgovora:

“Kao što vjerojatno znate već dugi niz godina postoji inicijativa za proglašene masiva Dinare u jednoj od kategorija zaštite. Prve radnje oko proglašenja započete su još 2010. godine, a u prosincu 2013. godine, tadašnji Državni zavod za zaštitu prirode (sada: Hrvatska agencija za okoliš i prirodu – HAOP) izradio je Stručnu podlogu za zaštitu Dinarskog masiva u kategoriji parka prirode čime su valorizirane prirodne vrijednosti tog područja.

Na inicijativu župana Šibensko-kninske županije i gradonačelnika Grada Knina 21. kolovoza 2018. godine održan je sastanak s ministrom zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislavom Ćorićem, gdje je između ostalog, diskutirana problematika procesa proglašenja masiva Dinare zaštićenim područjem.

Početkom rujna ove godine, zatraženo je i očitovanje Splitsko-dalmatinske županije o pokretanju postupka zaštite Dinare na način da se u komunikaciji s predstavnicima lokalne samouprave identificiraju eventualni problemi i trenutni planovi razvoja s ograničenjima zaštite prirode prema predloženim granicama iz Stručne podloge.

Trenutno smo u fazi prikupljanja povratnih informacija iz Splitsko-dalmatinske županije.

Napominjemo kako je masiv Dinare, Uredbom o ekološkoj mreži (Narodne novine, br. 124/13 i 105/15) uvršten u europsku ekološku mrežu Natura 2000, čiji je cilj očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja divljih vrsta ptica i drugih vrsta i stanišnih tipova od interesa za Europsku uniju tako da izjava da Dinara nije zaštićena ni u kojem obliku ne stoji.

Jedan od razloga zbog kojeg do sada Dinara nije zaštićena u kategoriji „Parka prirode“ vezuje se i uz razlog postojanja vojnog poligona „Crvena zemlja“ jer na temelju Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13 i 15/18) nije moguće proglasiti zaštićeno područje koje uključuje vojni poligon. Eventualno smanjenje ili izmještanje vojnog poligona nije pod ingerencijom ovoga Ministarstva, ali će se u procesu konzultacija i to pitanje otvoriti.”, stoji u dopisu kojega potpisuje pomoćnik ministra  Igor Kreitmeyer.

Donosimo ovdje i prethodni dopis Ekološke udruge Krka:

“Poštovani!

Jedna smo od rijetkih zemalja, koja nije ni u kojem obliku zaštitila svoj najviši vrh i čitavu Dinaru.

Potaknuti člankom (link članka na Huknetu) i brojnim upitima građana Knina i okolice, najljepše Vas molimo da nam javite do koje je faze došla procedura oko proglašenja Dinare parkom prirode.

Dio iz članka:

Umjesto da se Dinara zajedno sa širim područjem i svim pristupnim putevima proglasi Parkom prirode i umjesto da imamo vijesti o sve većem broju turista i o novim sadržajima i uslugama za njih na ovome – od Boga danom mjestu nesvakidašnje i predivne prirode, mi na žalost svakoga mjeseca moramo trubiti o ograničenju i zabrani kretanja na Crvenoj zemlji. Hoćemo li ikad mi Kninjani i svi oni koji vole Knin uspjeti izlobirati u Zagrebu da se vojska makne na prikladniji poligon – negdje drugdje u Hrvatskoj – i ustupi mjesto Parku prirode?

U iščekivanju Vašeg odgovora, srdačno Vas pozdravljamo”., stoji u dopisu Ekološke udruge kojega je potpisala tajnica udruge Inga Kukolj.

I. Š.

Foto: Mićo Samardžija

Izbornik