Scientia populo kreće s Klubom za mlade


Piše: Nadana Jelić

Klub za mlade Scientia populo

Pod općim ciljem povećavanja socijalne uključenosti mladih udruga „Scientia populo“ u partnerstvu s jedinicama lokalne samouprave Knin i Biskupija, te udrugom roditelja „Korak po korak“ razvila je projekt otvaranja kluba za mlade kako bi se potaknulo kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih od 15 do 29 godina.

Uz potporu stručnjaka koji rade s mladima projektne aktivnosti će se provoditi kako bi se unaprijedile socijalne vještine i kompetencije na tržištu rada, a tako i socijalna uključenost mladih.

Postoji velika potreba za aktivnijim i kreativnijim provođenjem slobodnog vremena, ali i nedostatak osnovnih preduvjeta: osiguranog prostora gdje bi se mladi mogli organizirati odnosno samoorganizirati i uz odgovarajuću potrebu kreirati sadržaje koji bi bili usmjereni na njihov angažman u društvu i razvoju zajednice, na učenje i/ili usavršavanje znanja i vještina koje im mogu olakšati zapošljavanje, kreiranje vlastitog posla od kuće, pokretanje malog biznisa.

Navedeni problemi zahtijevaju veliku angažiranost dionika na lokalnoj razini i osmišljavanje sustava potpore mladima kako bi se smanjio broj mladih u riziku od socijalne isključenosti i kako bi se unaprijedio sustav preventive mladih u rizičnom ponašanju.

U okviru ovog projekta organizacija civilnog društva Scientia populo u partnerstvu s jedinicama lokalne samouprave osnovat će klub za mlade u Kninu, a program i sadržaje kluba za mlade koristit će i mladi susjednih projektnih općina. U Kninu i okolnim općinama ne postoji udruga mladih već nekoliko udruga koje rade s mladima i za mlade ali na specifičnim područjima poput ekologije, sporta i alternativne kulture.

Izravni korisnici projektnih aktivnosti su mlade osobe od 15 do 29 godina. Planirno je uključiti najmanje 120 mladih osoba kao izravnih korisnika projekta (korisnici programa kluba za mlade, polaznici programa neformalnog obrazovanja – tečajevi stranih jezika, IT obuke – programerske, dizajn, marketing, menadžment, projektne, administrativne, financijske).

Identifikacija korisnika provodit će se kroz promociju projekta među učenicima srednjih škola u Kninu, studentima Veleučilišta u Kninu, nezaposlenim mladim osobama, te svim ostalim potencijalnim korisnicima projekta iz gore navedene dobne skupine.

Što se tiče druge ciljane skupine, a to su stručnjaci koji rade s mladima, projektom je predviđeno da se uključe u provedbu već kod izrade programa rada kluba mladih, a kasnije tijekom edukacija koje će doprinositi jačanju znanja i vještina voditelja aktivnosti u klubu mladih. Planirano je da najmanje 5 stručnjaka koji rade s mladima bude uključeno u projekt na plaćenoj ili volonterskoj osnovi.

O udruzi Scientia populo

Udruga za znanost „Scientia populo“ Knin (u daljem tekstu “S(p)”) osnovana je 22. kolovoza 2014. godine kao Udruga koja se bavi problemom nedovoljnog obrazovanja kao i negativnog stava prema obrazovanju i znanosti u svim dobnim skupinama. Udruga djeluje od 1. listopada 2014. i od tada provodi neformalne programe obrazovanja iz njemačkog jezika za predškolski i školski uzrast, studente i odrasle.

Od studenog 2014. godine “S(p)” provodi i program pomoć u učenju u vidu dodatne poduke za učenike i studente kao i učenje u grupama djece istih interesa dodatne su aktivnosti koje je udruga razvila prateći i analizirajući potrebe mladih u Kninu. Provodi Malu školu njemačkog jezika za polaznike od 4 do 7 godina pod nazivom „Magische Kiste“ . Tečajevi njemačkog jezika organiziraju se za studente i odrasle u grupama od 7 do 10 polaznika.

U učenju i savladavanju školskog gradiva pomažu im volonteri ili stariji sudionici projekta. Učenje u grupama konceptirano je tako da se članovi grupe podržavaju u učenju i zajedno rješavaju probleme. Tijekom 2017 godine program pomoći u učenju proširen na susjednu Općinu Biskupija, a namjera je programe provoditi i u drugim susjednim općinama.

Tijekom proteklih godina suradnici angažirani na provedbi projekata u udruzi unaprijedili su znanja i vještine organiziranja obuka i edukacija, komunikacijske i prezentacijske vještine te upravljanje projektom. Veliki izazov u nadolazećem razdoblju je izrada sistematizacije radnih mjesta kako bi se definirala potrebna količina i profil zaposlenika, volontera i suradnika te utvrditi potreba za daljnjim zapošljavanjem i povećanjem ukupnog broja stalno zaposlenih.

S obzirom da Udruge „S(p)“ Knin već ima spontano uključen znatan broj volontera u provedbu svojih aktivnosti trenutno je u izradi ima potrebu plan uključivanja građana/ki kao i sustav motiviranja, nagrađivanja i razvoja zaposlenika i volontera.

Izbornik