Podmiruju se troškovi ogrjeva socijalno ugroženima


Temeljem Odluke Skupštine Šibensko-kninske županije određeno je da se samcu ili kućanstvu koji udovoljavaju zakonske uvjete, a griju se na drva, može odobriti jednom godišnji iznos od 950,00 kuna za podmirenje troškova ogrjeva.

Stoga se pozivaju se svi korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva da od 1. rujna zaključno do 30. rujna Gradu Kninu podnesu pisani zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva.

Zahtjev se može preuzeti sa službene internetske stranice Grada Knina www.knin.hr ili u zgradi gradske uprave Dr. Franje Tuđmana br. 2, prizemlje (na porti), svakim radnim danom u vremenu od 08:00 do 13:00 sati.

Uz zahtjev je obvezno priložiti izjavu korisnika da se grije na drva (izvornik i 1 preslika) te presliku broja tekućeg, žiro ili zaštićenog računa.

Nepotpuni zahtjevi se neće uvažiti od strane Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Šibensko-kninske županije koji osigurava financijska sredstva za isplatu navedene pomoći.

Popunjeni zahtjevi zajedno s pripadajućom dokumentacijom predaju se u zgradi gradske uprave Grada Knina, na II. katu, u uredu broj 98 službeniku koji će u gore navedenom vremenu biti zadužen za njihovo zaprimanje.

I. Š.

Izbornik