Obavljeni radovi konzervacije staze na tvrđavi


Piše: mr. sc. Katarina Gugo

Tijekom 7, 8, i 9. kolovoza obavljena je konzervacija staze na kninskoj tvrđavi ispred današnjeg restorana (stražarnice) u vrijeme Mlečana.

Radovi su obavljeni korištenjem kamene nule bez prisustva žbuke. Uranjanjem kamena u kamenu nulu učinjena je konzervacija.

Kako je trebalo postaviti novu cijev većeg promjera radi odvodnje, bilo je nužno istu uklopiti u stazu ili popločenje. Cijev je trebala zadržati svoju funkciju, a sve je trebalo biti čvrsto i nepomično kako bi izdržalo udarce, što se na kraju i postiglo kapom od hidrauličnog vapna.

Uz navedene radovima konzervacije učinjeno je i vraćanje kanala za odvodnju, koji se nalazi nešto sjevernije od restorana, a koji je po svemu sudeći u vrijeme Mlečana i pridodan samoj stazi.

Radove konzervacije obavio je Kninski muzej, odnosno viša kustosica, mr. sc. Katarina Gugo i zidar Stjepan Elkaz. Radove je financirao Upravitelj d.o.o.

Dozvolu za radove i nadzor obavljenih obavio je Konzervatorski odjel u Šibeniku, odnosno dr .sc. Marko Sinobad.

Izbornik