Nakon sudske presude Grad vraća na posao Nikolu Lončara


Nakon pravomoćne sudske presude, Grad Knin će vratiti na posao Nikolu Lončara koji je “dobio” radni spor s Gradom.

Upravo zbog te presude danas je održana hitna sjednica Gradskog vijeća na kojoj je donesena odluka koja će stvoriti pretpostavke za vraćanje na posao Nikole Lončara.

Tako je Gradsko vijeće donijelo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika. Tom odlukom naziv radnog mjesta “viši stručni suradnik za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom” mijenja se u “viši stručni suradnik za zaštitu okoliša”, a dodaje se i novo radno mjesto naziva “viši stručni suradnik za gospodarenje otpadom” s koeficijentom 2,40. Odluku Gradskog vijeća detaljnije nam je nakon sjednice pojasnio kninski gradonačelnik Nikola Blažević.

– To je jedan od koraka koje smo morali poduzeti kako bismo proveli pravomoćnu sudsku presudu u radnom sporu  kojeg je bivši djelatnik kninske Gradske uprave Nikola Lončar vodio protiv Grada Knina. Ovo je jedna od odluka koje moraju biti donijete zajedno s Pravilnikom o unutarnjem redu, odnosno aktom o sistematizaciji. Naravno, mi ćemo kao odgovorna Gradska uprava provesti sve odluke nadležnih pravosudnih tijela – izvijestio je Blažević upoznavši nas sa tijekom problematike vezane za Lončara.

– Nikoli Lončaru prestao je radni odnos početkom 2015. godine nakon što smo donijeli Pravilnik o unutarnjem redu, odnosno akt o sistematizaciji po kojemu nije bilo predviđenog radnog mjesta za stručnu spremu koju on ima. Po donošenju akta bio je “na raspolaganju”, a istjekom roka “raspolaganja”, sukladno zakonu, prestao mu i je i radni odnos – objasnio je Blažević.

Nakon pravomoćne sudske presude i današnje odluke Gradskog vijeća, potrebno je donijeti još samo akt o sistematizaciji kako bi se Lončar vratio na posao, referirao nam je Blažević.

– Ovom današnjom odlukom stvaraju se pretpostavke da bi već sutra pravomoćna sudska presuda mogla biti izvršena, odnosno da se Nikola Lončar rasporedi na radno mjesto sukladno njegovoj stručnoj spremi, kojeg moramo predvidjeti novim aktom o sistematizaciji – pojasnio je Blažević i potvrdio da će to biti jedno od dva radna mjesta koja su obuhvaćena današnjom Odlukom Gradskog vijeća.

Nikola Lončar javnosti je poznat kao zamjenik kandidata za kninskog gradonačelnika Darija Šimića na lokalnim izborima 2013. godine.

Autorska prava su vlasništvo portala Huknet

Izbornik