Studirajte na Veleučilištu Marka Marulića u Kninu!


Priča o Veleučilištu „Marko Marulić“ u Kninu, priča je o ustanovi prepoznatljivih studijskih programa koji povezuju primarnu proizvodnju, preradu i plasman, nastala na ideji spone znanosti i gospodarstva te razvijanja poduzetničkog duha među mladima.

U gotovo 19 godina postojanja Veleučilišta, ovdašnje studije uspješno je završilo 957 studenata, za koje se nadamo da će nastaviti doprinositi razvitku Veleučilišta kroz aktivnosti Alumni kluba.

Veleučilište obavlja stručni, istraživački i znanstveno-istraživački rad, nositelj je različitih edukacija te sudjeluje u programima cjeloživotnog učenja i obrazovanja. Obavlja i izdavačku, knjižničarsku te informatičku djelatnost vezano za temeljnu djelatnost te je društveno angažirano kroz suradnju s mnogim dionicima javnog i kulturnog života na području grada Knina, Šibensko-kninske županije i šire.

Stručni studiji odvijaju se u tri stručna područja kroz sljedeće odjele:

  • Trgovinsko poslovanje s poduzetništvom – stručni prijediplomski studij Trgovinsko poslovanje s poduzetništvom i stručni diplomski studij Ekonomski i normativni okvir poduzetništva
  • Poljoprivreda krša – stručni prijediplomski studiji: Poljoprivreda krša-Stočarstvo krša i Poljoprivreda krša-Biljna proizvodnja
  • Prehrambena tehnologija – stručni prijediplomski studij Prehrambena tehnologija
  • Inovacijsko središte – za istraživačke i inovativne projekte, studentima služi za eksperimentalni rad.

Ponosni smo na našu ulogu u obrazovanju stručnjaka za budućnost – stručnjaka koji neće biti samo inženjeri, prvostupnici i magistri struke, nego i pravi akademski građani, intelektualci sposobni kritički promišljati i koristiti stečena znanja za boljitak svoga zavičaja i društva u cjelini.

Kontinuirano ulažemo napore u kreiranje novih studijskih programa, poboljšanje sustava kvalitete i podizanje svijesti o kulturi kvalitete u visokom obrazovanju, posebice vodeći računa o stvaranju ugodnog radnog ozračja za naše zaposlenike i studente i poboljšanju studentskog standarda kontinuiranim osuvremenjivanjem  prostora Veleučilišta i Studentskog doma, osiguravanjem kvalitetne studentske prehrane i poticanjem studenata na uključivanje u aktivnosti Veleučilišta kroz nastavu, stručnu praksu, studentsko zapošljavanje i program akademske mobilnosti Erasmus+.

Studiranje na Veleučilištu „Marko Marulić“, uz bezrezervnu podršku svih zaposlenika i prirodne ljepote te povijesnu važnost grada Knina, zasigurno će vam ostati zabilježeno u lijepom sjećanju.

Izbornik