Sortiraj po:
Pogledaj:
  • Naslovna
  • Arhiva za kategoriju "Sponzorirani članak"
  • (  »   Page 8)

Kategorija: Sponzorirani članak

Projekt Eko regija: do 2022. potrebno odvajati 60% komunalnog otpada


Grad Knin, u suradnji s Gradom Vrgorcem te općinama Pirovac, Biskupija, Tribunj i Kijevo, provodi projekt „Eko regija (K-V-P-B-T-K): Provedba izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području Knina, Vrgorca, Pirovca, Biskupije, Tribunja i Kijeva“. O cilju ovoga hvalevrijednoga projekta i njegovu tijeku razgovarali smo s voditeljicom projekta i zamjenicom gradonačelnika Grada Knina, Kristinom Perić.

Koji je cilj projekta Eko regija?

Projekt EKO Regija nastoji informirati građane o održivom gospodarenju otpadom te specifičnim ciljevima Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom:

  • sprječavanje nastanka otpada;
  • odvojeno prikupljanje otpada;
  • kućno kompostiranje;
  • ponovna uporaba predmeta.

S obzirom na to da je do 2022. potrebno odvajati 60% komunalnog otpada, a stope odvajanja komunalnog otpada su izrazito niske, u iduće dvije godine potrebno je drastično povećati stope odvajanja komunalnog otpada u Kninu, Vrgorcu, Tribunju, Pirovcu, Biskupiji i Kijevu. Projektom Eko regija želi se postići upravo to – viša razina osviještenosti o gospodarenju otpadom svih dobnih skupina kako bi se smanjila količina otpada po glavi stanovnika te kako bi se zacrtani cilj 1.2. PGO RH 2017.-2022. godine uistinu i ostvario.

U trenutku pisanja prijave projekta, dobili smo podatak da je u čak četiri od šest područja (Knin, Pirovac, Biskupija, Kijevo) zabilježen trend povećanja količine otpada po glavi stanovnika. Kako je istaknuto u Programu informativno-izobraznih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, stanovnicima i dalje nedostaju osnovne informacije o gospodarenju otpadom i „pri tom imaju nejasnu sliku o svojoj ulozi u cjelovitom sustavu gospodarenju otpadom“. Zato su kao dio projekta Eko regija osmišljene informativno-izobrazne aktivnosti koje će građane senzibilizirati i motivirati ih na održivo gospodarenje otpadom.

Uzevši u obzir prethodno spominjane trendove povećanja količine otpada u jedinicama lokalne samouprave, zabilježene prije početka provedbe izobrazno-informativnih aktivnosti, nadamo se da će rezultati provedbe ovog projekta pokazati promjenu na bolje.

Koliko je aktivnosti do sada realizirano projektom?

Uskoro očekujemo podjelu zadnje vrste letaka čime završavamo aktivnost izrade informativno-edukativnih letaka za sve ciljne skupine. Izrađeni su plakati koje ćemo pozicionirati na frekventne lokacije na području koje projekt obuhvaća, podijeljeni su letci i brošure za slijepe, održane su javne tribine, dječje predstave u vrtićima, kao i događanja za djecu povodom ekološki relevantnih datuma. U tijeku je medijska kampanja, a pred nama su i eko radionice za djecu u vrtićima i školama na kojima će se podijeliti vodiči, edukativni materijali i bojanke, a vrtićima će biti isporučene i didaktičke igračke s ekološkim temama.

Spomenuli ste medijsku kampanju. Koji je njezin cilj?

Medijska kampanja usmjerena je na podizanje osviještenosti stanovnika Knina, Vrgorca, Pirovca, Biskupije, Tribunja i Kijeva o važnosti odvajanja otpada. Stanovnicima Eko regije nastoji se skrenuti pozornost na web stranicu projekta www.ekoregija.hr kao izvora informacija za sve ono što ih zanima o gospodarenju otpadom na području njihove jedinice lokalne samouprave. Stanovništvu su na web stranici www.ekoregija.hr za pregled i preuzimanje dostupne sve izdane publikacije, što uključuje i letke koji su već otisnuti i podijeljeni kućanstvima na području Eko regije. Letci sadržavaju podatke o odvajanju, kompostiranju i sprječavanju nastanka otpada za svaku jedinicu lokalne samouprave. Mogu se pronaći i letci za turiste kojima ćemo uskoro pridružiti i letak o ponovnom korištenju predmeta i savjetima za smanjenje količine otpada.

Kakve su reakcije građana na projekt? Jeste li zadovoljni tijekom projekta, odnosno do sad polučenim rezultatima?

Reakcije su većinom pozitivne, a građani se velikodušno odazivaju na događaje, pogotovo one sa sadržajima za djecu. Odrasli su iskazali želju za češćim održavanjem zabavno-edukativnih aktivnosti, dok su djeca pokazala poseban entuzijazam za izradu novih predmeta i rekvizita za igru od otpada. Također, pojedine jedinice lokalne samouprave primijetile su porast broja poziva za odvoz glomaznog otpada.

Kakve rezultate očekujete do kraja provedbe projekta?

Do kraja provedbe projekta očekujemo jaču suradnju s gradovima partnerima, realizaciju svih 15 izobrazno-informativnih aktivnosti projekta, ali i informiranost svih građana na području Knina, Vrgorca, Pirovca, Biskupije, Tribunja i Kijeva o održivom gospodarenju otpadom. Nadamo se da će ove aktivnosti udariti temelje daljnjem razvoju ekološke svijesti stanovnika Eko regije te da će se  uspješna provedba svih informativno-izobraznih aktivnosti preslikati i na statistike o količini otpada po glavi stanovnika unutar područja zahvaćenog projektom.

O projektu Eko regija

Projekt se financira sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda, i to kroz Program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a završetak provedbe svih projektnih aktivnosti predviđen je za 31. siječanj 2020.

Ukupna vrijednost projekta EKO Regija iznosi 487.808,50 kuna, dok bespovratna sredstva Europske unije čine 84,9999969% ukupno prihvatljivih troškova projekta, odnosno 414.637,21 kuna.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Grada Knina.

Huknet/sponzorirani članak

Poziv nezaposlenima iz Knina: Još se možete prijaviti na edukacije za rad na uzgoju, branju i preradi ljekovitog i aromatičnog bilja


Razvojna agencija Šibensko-kninske županije provodi projekt ‘Ja želim raditi’ vrijedan 860.000 kuna u sklopu kojeg će programom osposobljavanja 45 nezaposlenih osoba sa šireg područja Knina osposobiti za rad na uzgoju, branju i preradi ljekovitog i aromatičnog bilja. Dobra vijest za sve zainteresirane je da mjesta još uvijek ima, a mogu se prijaviti svi nezaposleni sa šireg područja Knina.

Uvodni sat programa osposobljavanja održan je 30. rujna uz odličan odaziv. Edukacijase nastavlja 4. studenoga, a kako mjesta još uvijek ima, svi zainteresirani mogu se prijaviti. Za moguća pitanja slobodno se možete obratiti voditelju projekta putem e-maila miro.slavica@rra-sibenik.hr

– Kako je istraživanje tržišta pokazalo da će se poduzeća sve više i više baviti preradom bilja, projektom će biti osposobljena potrebna i kvalificirana radna snaga za taj posao. Polaznicima osposobljavanja za vrijeme trajanja edukacija bit će osiguran besplatan prijevoz do mjesta održavanja edukacija i prakse, a imat će i osiguran obrok. Svi zainteresirani mogu se prijaviti putem e-maila voditelja projekta miro.slavica@rra-sibenik.hr ili na broj mobitela 099 202 8800 – poručuju iz Razvojne agencije Šibensko-kninske županije koja provodi projekt ‘Ja želim raditi’.

Nastava će se održavati u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Knin, koje je ujedno i jedan od partnera na projektu. Institut za jadranske kulture i melioraciju krša iz Splita izradio je nastavne materijale, a stručnjaci s Instituta držat će predavanja. Kao priprema za osposobljavanje na širem području Knina zasađena su polja ljekovitog bilja gdje će se provoditi praktični dio programa osposobljavanja.

Edukacije za rad na uzgoju, branju i preradi ljekovitog i aromatičnog bilja namijenjene su nezaposlenim osobama sa šireg područja grada Knina.

Projekt ‘Ja želim raditi’ vrijedan 860.000 kuna provodi Razvojna agencija Šibensko-kninske županije, a partneri na projektu su Pučko otvoreno učilište Knin, Srednja škola Lovre Montija i Ured HGK za područja posebne državne skrbi Knin.

Projekt ‘Ja želim raditi’ sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Huknet/sponzorirani članak

Otvaranje reciklažnog dvorišta Knin


Završena je provedba projekta izgradnje reciklažnog dvorišta Knin koje će započeti s radom 21.10.2019 godine. Ukupna vrijednost projekta bila je 2.838.483,24 kn. Projekt u iznosu od 1.690.788,97 kn sufinancirala je Europska unija bespovratnim sredstvima iz Kohezijskog fonda, MRRFEU iz fonda za sufinanciranje EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u iznosu od 238.699,62 kn i Grad Knin u iznosu od 908.994,65 kn. Korisnik bespovratnih sredstava projekta je bio Grad Knin.

Reciklažno dvorište se nalazi na ulazu u poduzetničku zonu Preparandija na adresi Sinjska cesta 2B. u Kninu te će raditi svaki radni dan (ponedjeljak – petak) od 7 do 14 sati i subotom od 8 do 13 sati.

Usluge reciklažnog dvorišta namijenjene su građanima grada Knina (Golubić, Knin, Kninsko Polje, Kovačić, Ljubač, Oćestovo, Plavno, Polača, Potkonje, Radljevac, Strmica, Vrpolje i Žagrović).

Usluge zaprimanja i privremenog skladištenja otpada su bez naknade (besplatno)  za korisnike javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i domaćinstva (fizičke osobe) uz predočenje osobne iskaznice. Reciklažno dvorište omogućit će osobama s invaliditetom korištenje bez ograničenja, a tijekom radnog vremena bit će dostupna pomoć zaposlenika svima po potrebi.

U reciklažnom dvorištu se zaprima otpad sukladno DODATKU IV. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17):

OTPADNI PAPIR – Papirna i kartonska ambalaža te papir i karton

OTPADNI METAL – Metalna ambalaža i ostali metali

OTPADNO STAKLO – Staklena ambalaža i ostalo staklo

OTPADNA PLASTIKA – Plastična ambalaža i ostala plastika

OTPADNI TEKSTIL I ODJEĆA

KRUPNI (GLOMAZNI OTPAD)

JESTIVA ULJA I MASTI

BOJE – Boje, tinte, ljepila i smole

DETERDŽENTI

LIJEKOVI

BATERIJE I AKUMULATORI

ELEKTRIČNA I ELEKTRONIČKA OPREMA

GRAĐEVNI OTPAD IZ KUĆANSTVA*

*odnosi se samo na građevni otpad koji nastaje održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik u količini ne većoj od 200 kg u šest uzastopnih mjeseci.

Beton/cigla/crijep/pločice i keramika/kabelski vodiči izolacijski materijale/izolacijski materijali koji sadrže azbest/ ostali izolacijski materijali koji se sastoje ili sadrže opasne tvari/građevinski materijal koji sadrži azbest/građevinski materijal na bazi gipsa i građevinski materijali na bazi gipsa onečišćen opasnim tvarima

PROBLEMATIČNI OTPAD – Opasni otpad

Otapala/kiseline/lužine/fotografske kemikalije/ pesticidi fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu/ oprema koja sadrži klorofluorougljike/ ulja i masti/ boje, tinte, ljepila i smole koje sadrže opasne tvari/ deterdženti koji sadrže opasne tvari/ citotoksici i citostatici/ baterije, akumulatori, nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže te baterije/ električna i elektronička oprema koja sadrži opasne komponente/ drvo koje sadrži opasne tvari/ plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari/ ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima/ metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom

OSTALO

Otpadni tiskarski toneri i otpadni tiskarski toneri koji sadrže opasne tvari/ otpadne gume/ oštre predmete.

Huknet/sponzorirani članak

Gusari će ove subote uploviti u Dalmare centar


Prva vesela subota u Dalmare centru ugostiti će najzloglasnije morske putnike – gusare.

Zapovjednik je broda, more i morske nepredvidivosti su mu u malom prstu, preko očiju ima povoj, a lukavost mu je drugo ime, pogađate radi se o gusaru. On i njegova posada poznati su kao najzloglasniji morski putnici, a ove subote uplovit će na glavni trg Dalmare centra. Kako žele pokazati da oni nisu tako strašni i opasni, za one najmlađe odlučili su posvetiti cijelo subotnje poslije podne, od 17 do 20 sati u maštovitom programu Gusari i Čarobna škrinja.

Ova vesela subota idealna je za sve male kreativne gusare koji se žele zabaviti, jer veseli morski putnici su za njih pripremili posebne gusarske igre pune intriga, a samo oni najhrabriji otkrit će što se krije u čarobnoj škrinji. Očekuje ih i tajnovita potraga za blagom. Hoće li ih u tome spriječiti Crnobradi ili će ga ipak uspjeti pronaći, ne znamo. Ali znamo, da će uslijediti velika gusarska zabava i super nagrade za one koji su se odvažili postati gusari na jedan dan.

Uz ludu ekipu uživajte i vi u Dalmare shopping centru do kojeg možete doći besplatnom autobusnom linijom koja polazi u 15:30 iz Knina, a vraća se iz Dalmare centra, ispred McDonald’s restorana, u 20:30 sati.

Huknet/Sponzorirani članak

Dalmare shopping centar ponovno uvodi besplatne autobusne linije iz Knina


Kako biste na dohvat ruke imali “it” komade sezone, pogledali najnovije filmove, uživali na ručku, kavi i palačinkama s obitelji ili prijateljima te sudjelovali u edukativnim i kreativnim dječjim programima, pobrinuo se shopping centar Dalmare. Od subote, 12. 10. ponovno se uvodi besplatna autobusna linija iz Knina sa stajalištima u Oklaju, Drnišu, Pokovom selu, Konjevratu i Tromilju.

Svake subote polazak iz Knina će biti u 15:30 sati, a povratak iz Dalmare centra u 20:30 sa stanice pokraj McDonald’s restorana.

Važno je napomenuti, kako vozni red ne uključuje gradske stanice, već samo one od Knina do Dalmare centra.

Ne zaboravite da vas svake subote u listopadu na glavnom trgu centara očekuju Vesele subote, od 17 do 20 sati vladat će maštovitost, kreativnost i zaigranost. Igre s Gusarima i Čarobnom škrinjom, otkrivanje znanstvenih otkrića s Malim znanstvenicima i najveseliji Halloween party u godini, samo su dio onoga što vas očekuje.

Postanite i vi dio veselih subotnjih priča sad još jednostavnije uz besplatni vozni red Dalmare centra!

Huknet/Sponzorirani članak

Proizvodnjom prirodne kozmetike ekipa iz ‘Sapunoteke’ živi svoj san!


U okviru projekta Razvojne agencije Šibensko-kninske županije ‘Ja želim raditi’ dosad je odrađeno niz aktivnosti, poput izrade nastavnih materijala za program osposobljavanja i nabave opreme za osposobljavanje polaznika za uzgoj, branje i preradu ljekovitog bilja. Projekt u vrijednosti od 860.000 kuna, financiran iz Europskog socijalnog fonda, provodi Razvojna agencija Šibensko-kninske županije, a njime će 45 nezaposlenih osoba, pripadnika ranjivih skupina sa šireg područja Knina biti osposobljeno za rad na uzgoju, branju i preradi ljekovitog i aromatičnog bilja. Uoči osposobljavanja koje započinje 30 rujna u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Knin, popričali smo s poznatom šibenskom tvrtkom ‘Sapunoteka’, koja se bavi proizvodnjom prirodne kozmetike.

Koliko dugo radite ovaj posao? Kako ste došli do ideje o brandu ‘Sapunoteka’?

‘Sapunoteka’ postoji desetak godina, a krenula je iz hobija, razvijala se polako i spontano, uz podršku prijatelja i obitelji.

Vlasnici i idejni začetnici, Ivan i Marija Milišić, ne rade samo posao snova, već kroz posao žive svoj san. Ispričajte nam kako kroz svoj brand prirodne kozmetike zapravo ostvarujete neke svoje životne vizije.

Našim proizvodima ‘nametnuli’ smo visoke standarde kako bi bili u skladu s našim životnim nazorima. Osim što biramo prirodne sastojke, pazimo da je i ambalaža ekološki prihvatljiva. Također, ne koristimo sastojke životinjskog porijekla, niti sastojke testirane na životinjama.

Kakvi su vaši proizvodi? Uzgajate li svoje vlastito aromatično bilje? Kako izgleda proizvodnja vaših proizvoda? Koje sastojke najviše koristite u vašoj kozmetici?

Naši proizvodi se mogu grubo podijeliti u dvije skupine proizvoda – sapune na bazi maslinovog ulja i prirodnu kozmetiku. Proizvodnja je trenutno na granici između laboratorijske i industrijske. Nismo još dovoljno veliki za automatizirane pogone pa se dosta toga obavlja ručno, no radimo na automatizaciji proizvodnje. Koristimo stotinjak biljnih sirovina pa je teško izdvojiti neku posebno. Za uzgoj se trenutno pripremamo i to nam je trenutno novi veliki izazov!

Odakle crpite inspiraciju za svojim proizvodima?

Pratimo potrebe naših kupaca, naš tim također donosi svježe ideje. Lako je za ideje, imamo ih i previše, no put od ideje do kvalitetnog proizvoda je dug i iscrpljujući.

Gdje plasirate svoje proizvode? Kakav je profil vaših kupaca? Prodajete li izvan Hrvatske? Imate i online trgovinu… Jeste li zadovoljni sveukupnom prodajom?

Naše proizvode plasiramo u dm trgovinama, ali i u mnogo malih nezavisnih trgovina. Prodajemo i izvan Hrvatske, ali zasad nam je još uvijek domaće tržište najvažnije. Web trgovina je tu više da udovoljimo potrebama naših kupaca kojima je draži taj oblik kupovanja ili nemaju fizičku trgovinu u blizini.

Koliki je vaš tim, kako izgleda jedan vaš radni dan?

Trenutno naš tim broji desetak zaposlenih, s tim da nam se tijekom ljeta pridruže i studenti radnici. Svatko ima svoj dio posla, a osobno nam je najdraži dio izrade i formulacije proizvoda, što je prilično nalik radu u kuhinji uz nešto više opreza i mjerkanja, ali uz jednako mnogo suđa kojeg treba oprati nakon rada.

Za kraj, svim budućim uzgajivačima i prerađivačima aromatičnog i ljekovitog bilja poručuju da ne prate samo trendove već da računa vode prvenstveno o kvaliteti!

Program osposobljavanja započinje u ponedjeljak, 30. rujna u 10 sati, u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Knin, koje je ujedno i jedan od partnera na projektu. Glavni benefiti za polaznike su teorijska i praktična znanja vezana za uzgajanje, sakupljanje i preradu ljekovitog i aromatičnog bilja.

Polaznicima osposobljavanja za vrijeme trajanja edukacija bit će osiguran besplatan prijevoz do mjesta održavanja edukacija i prakse, a imat će i osiguran obrok. Svi zainteresirani mogu se prijaviti putem e-maila miro.slavica@rra-sibenik.hr ili broja mobitela 099 202 8800 voditelju projekta.

Nositelj projekta ‘Ja želim raditi’ je Razvojna agencija Šibensko-kninske županije, a partneri na projektu su Pučko otvoreno učilište Knin, Srednja škola Lovre Montija i Ured HGK za područja posebne državne skrbi Knin.

Projekt ‘Ja želim raditi’ sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Huknet/Sponzorirani članak

U sklopu projekta ‘Ja želim raditi’ izrađena zanimljiva brošura o ljekovitom i aromatičnom bilju


Razvojna agencija Šibensko-kninske županije uskoro kreće s edukacijama koje organizira u sklopu projekta ‘Ja želim raditi’, a cilj je osposobiti 45 nezaposlenih osoba, pripadnika ranjivih skupina, invalida i starijih od 50 godina sa šireg područja Knina za rad na uzgoju, branju i preradi ljekovitog i aromatičnog bilja. Prijave za edukacije su u tijeku, a svi zainteresirani koji zadovoljavaju uvjete su dobrodošli. U sklopu projekta izrađena je i brošura o ljekovitom i aromatičnom bilju koju je, na zahtjev Javne ustanove Razvojna agencija ŠKŽ izradio Institut za jadranske kulture i melioraciju krša iz Splita.

Kao priprema za osposobljavanje u sklopu projekta ‘Ja želim raditi’ kojeg provodi Razvojna agencija Šibensko-kninske županije, na širem području Knina zasađena su polja ljekovitog bilja, a kako je istraživanje tržišta pokazalo da će se poduzeća sve više i više baviti preradom bilja, ovim projektom je cilj osposobiti potrebnu i kvalificiranu radnu snagu.

Tako je u okviru projekta dosad odrađeno niz aktivnosti, poput izrade nastavnih materijala za program osposobljavanja i nabave opreme za osposobljavanje polaznika za uzgoj, branje i preradu ljekovitog bilja.

Nastavni materijal za Program osposobljavanja za uzgajivača, prerađivača i sakupljača ljekovitog i aromatičnog bilja izradio je Institut za jadranske kulture i melioraciju Krša, Split prema narudžbi Javne ustanove Razvojna agencija Šibensko-kninske županije. Autori nastavnog materijala su Tonka Ninčević, mag. ing. agr., dr. sc. Branimimr Urlić, Marko Runjić, mag. ing. agr. te dr. sc. Marin Čagalj iz Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, zatim Mato Milanović iz Pučkog otvorenog učilišta Knin i Mirko Antunović iz Srednje škole Lovre Montija.

U ovoj zanimljivoj i edukativnoj brošuri kandidati će naučiti osnove o ljekovitom i aromatičnom bilju, sistematiku i morfologiju ljekovitog i aromatičnog bilja, svojstva i osnovne sastojke, uvjete uzgoja, postupke uzgoja i njege ljekovitog i aromatičnog bilja. Također, naučit će sve najbitnije i o sakupljanju te preradi ljekovitog i aromatičnog bilja.

Glavni cilj projekta ‘Ja želim raditi’ je učinkovita provedba strategije razvoja ljudskih potencijala Šibensko-kninske županije u području jačanja kompetencija osoba s invaliditetom i starijih osoba sa šireg kninskog područja, dok je projekt podijeljen na tri elementa: ‘Upravljanje projektom’, ‘Vidljivost projekta’ te ‘Intervencija na tržištu rada i klub za zapošljavanje osoba s invaliditetom i starijih osoba.’

Praktična nastava odvijat će se na više lokacija, a tijekom iste polaznici će učiti kako saditi pojedine biljne vrste, kako pravilno koristiti alate i provoditi mjere održavanja nasada na siguran način. Nadalje, učit će o metodama razmnožavanja biljaka iz sjemena i reznica, pohađat će radionice destilacije bilja i ekstrakcije, izrade sapuna, macerata sokova, prerade i skladištenja bilja.

Nakon završetka teorijske i praktične nastave vanjski stručnjaci će sudjelovati u završnoj provjeri znanja, stečenih kompetencija i vještina polaznika.

Program osposobljavanja započinje u ponedjeljak, 30. rujna u 10 sati, u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Knin, koje je ujedno i jedan od partnera na projektu.

Polaznicima osposobljavanja za vrijeme trajanja edukacija bit će osiguran besplatan prijevoz do mjesta održavanja edukacija i prakse, a imat će i osiguran obrok. Svi zainteresirani mogu se prijaviti putem e-maila miro.slavica@rra-sibenik.hr voditelju projekta.

Nositelj projekta ‘Ja želim raditi’ je Razvojna agencija Šibensko-kninske županije, a partneri na projektu su Pučko otvoreno učilište Knin, Srednja škola Lovre Montija i Ured HGK za područja posebne državne skrbi Knin.

Projekt ‘Ja želim raditi’ sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sponzorirani članak/Huknet

U Kninu kreću edukacije za uzgoj ljekovitog bilja u organizaciji Razvojne agencije ŠKŽ


Razvojna agencija Šibensko-kninske županije će edukacijama koje organizira u sklopu projekta ‘Ja želim raditi’ i koje počinju 30.rujna u Kninu,  osposobiti 45 nezaposlenih osoba, pripadnika ranjivih skupina, invalida i starijih od 50 godina sa šireg područja Knina za rad na uzgoju, branju i preradi ljekovitog i aromatičnog bilja. Prijave za edukacije su u tijeku, javite se Razvojnoj agenciji ŠKŽ, a o programu i prednostima besplatnog osposobljavanja porazgovarali smo s Tonkom Ninčević, jednom od predavačica sa splitskog Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša.

 Institut za jadranske kulture i melioraciju krša iz Splita izradio je nastavne materijale, a vi ćete držati predavanja programa osposobljavanja za rad na uzgoju, branju i preradi ljekovitog i aromatičnog bilja u Kninu.  Kakav ste program pripremili za polaznike i na što će biti fokus predavanja?

Program je osmišljen tako da obuhvati osnovna teorijska i praktična znanja o uzgoju, sakupljanju i preradi ljekovitog i aromatičnog bilja kako bi polaznici savladali vještine i znanja za obavljanje navedene djelatnosti. Održat ćemo kratak uvod u povijest uzgoja i upotrebe ljekovitog bilja od drevnih civilizacija do danas. Poučavat ćemo o sistematizaciji biljaka, njihovom raspoznavanju po „botaničkom ključu“ te osnovnoj građi biljaka.  Prikazat ćemo svojstva i osnovne sastojke ljekovitog i aromatičnog bilja tj. sadržaj mnogih aktivnih tvari u biljkama koje mogu imati različito djelovanje na zdravlje ljudi. Najveći naglasak bit će na uzgoju ljekovitog i aromatičnog bilja. Tako će se posebna pažnja posvetiti agroekološkim uvjetima uzgoja kao što su klima, tlo , voda, razmnožavanju biljaka, obradi tla te zaštiti biljaka od bolesti i štetnika. Programom je predviđena i posebna cjelina o sakupljanju ljekovitog i aromatičnog bilja gdje će saznati kako sakupljati bilje na način da se osigura opstanak vrste za buduće generacije te kako razlikovati ljekovito od otrovnog bilja. Prerada bilja obuhvatit će znanja o sušenju, izdvajanju eteričnih ulja, čuvanju i pakiranju bilja. Također bit će riječi i o ekonomici uzgoja i marketingu.

Osim predavanja, polaznike očekuje i praktična nastava. Za tu svrhu zasađena su polja ljekovitog bilja u okolici Knina. Recite nam malo više o tome što će sve polaznici učiti na terenu i kako će izgledati praktična nastava?

Praktična nastava odvijat će se na više lokacija. Jedan dio odvijat će se u polju gdje će polaznici saditi pojedine biljne vrste, žeti, učiti kako pravilno koristiti alate i provoditi mjere održavanja nasada na siguran način. U rasadniku će imati priliku učiti o metodama razmnožavanja biljaka iz sjemena i reznica. U prostorijama Pučkog učilišta održavat će se radionice destilacije bilja i ekstrakcije, izrade sapuna, macerata sokova i slično.  Jedan dio sati provest će kod ugovorenog poslovnog subjekta gdje će imati prilike čuti više o postupcima prerade i skladištenja bilja. Sakupljanje ljekovitog i aromatičnog bilja odvijat će se na terenima u okolici Knina gdje će polaznici moći saznati koje sve biljne vrste su korisne i na koji način ih je dozvoljeno sakupljati.

Obzirom da u područjima uzgoja, branja i prerade ljekovitog bilja fali kvalificirane radne snage, a Hrvatska ima uvjete da postane jedna od vodećih zemalja u ovoj vrsti proizvodnje. Recite nam više o tome koje mogućnosti nosi uzgoj ljekovitog bilja i zašto smatrate da bi se polaznici trebali prijaviti na ovo osposobljavanje?

U današnje vrijeme sve je veća osviještenost kupaca o kvaliteti i sadržaju proizvoda koje kupuju. Vlada trend kupovine domaćih i organskih proizvoda te se ljudi ponovno okreću prirodi i njenim darovima. Biljna kozmetika, čajevi, eterična ulja, macerati, razni sirupi, likeri i ostali proizvodi od ljekovitog i aromatičnog bilja traženi su kako od domaćeg  stanovništva tako i od turista. Na području Šibensko- kninske županije postoji velika biološka raznolikost vrsta te tradicija uzgoja i prikupljanja bilja iz prirode, a također u blizini postoje i destilerije koje otkupljuju bilje. Ljekovito i aromatično bilje je rastuća grana poljoprivrede i na globalnoj razini. Sve veći broj stanovništva živi od te djelatnosti kao primarne ili kao dodatnog prihoda kućanstvu. Programom osposobljavanja polaznicima se pruža prilika stjecanja novih saznanja i vještina. Osposobljeni polaznici ovog programa imat će veću šansu zaposlenja i samozaposlenja u području ljekovitog i aromatičnog bilja za kojim postoji potreba u farmaceutskoj, prehrambenoj i kozmetičkoj industriji.

Poznato je da su za uzgoj određenih vrsta ljekovitog bilja bitni čimbenici kao što su ekološki uvjeti, tlo, voda, količina svjetla i temperatura, nadmorska visina i slično. Za koje je vrste ljekovitog bilja pogodno tlo u okolici Knina ?

Prije sadnje potrebno je uvijek osigurati da su svi uvjeti za rast određene vrste zadovoljeni. Na primjer biljke koje ne podnose previše vode trebaju se saditi na ocjeditim tlima, isto tako treba voditi računa o svjetlu i sjeni i nizu drugih uvjeta. Široko gledajući, vrste koje bi se mogle uzgajati u okolici Knina su: kadulja, smilje, lavandin, ružmarin, vrisak, neven, metvica, matičnjak, majčina dušica, origano, miloduh, kamilica, bijeli sljez, crni sljez. Prije odabira vrste za sadnju potrebno je istražiti mogućnost plasmana na tržište.

Projekt ‘Ja želim raditi’ u sklopu kojega će se provoditi edukacije vrijedan je 860.000 kuna, a provodi  ga Razvojna agencija Šibensko-kninske županije, dok su partneri na projektu Pučko otvoreno učilište Knin, Srednja škola Lovre Montija i Ured HGK za područja posebne državne skrbi Knin.

Edukacije kreću 30. rujna u Kninu, teorijski dio nastave provodit će se u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Knin, a svi zainteresirani prijaviti se mogu putem maila voditelja projekta miro.slavica@rra-sibenik.hr

 Projekt ‘Ja želim raditi’ sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Prijavite se: U Kninu kreću edukacije za rad na uzgoju, branju i preradi ljekovitog i aromatičnog bilja


Edukacije u sklopu projekta ‘Ja želim raditi’ kojim će 45 nezaposlenih osoba, pripadnika ranjivih skupina sa šireg područja Knina biti osposobljeno za rad na uzgoju, branju i preradi ljekovitog i aromatičnog bilja, kreću 30. rujna u Kninu. Prijave su otvorene, a više detalja pročitajte u nastavku.

Program osposobljavanja u sklopu projekta ‘Ja želim raditi’ kreće u ponedjeljak, 30. rujna u 10 sati, a edukacije će se provoditi u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Knin, koji je ujedno i jedan od partnera na projektu.

Edukacije za rad na uzgoju, branju i preradi ljekovitog i aromatičnog bilja namijenjene su nezaposlenim osobama pripadnicima ranjivih skupina, odnosno nezaposlenim osobama s invaliditetom i nezaposlenim osobama starijim od 50 godina sa šireg područja grada Knina.

Kao priprema za osposobljavanje na širem području Knina zasađena su polja ljekovitog bilja gdje će se provoditi praktični dio programa osposobljavanja. Kako je istraživanje tržišta pokazalo da će se poduzeća sve više i više baviti preradom bilja, projektom će biti osposobljena potrebna i kvalificirana radna snaga za taj posao.

Polaznicima osposobljavanja za vrijeme trajanja edukacija bit će osiguran besplatan prijevoz do mjesta održavanja edukacija i prakse, a imat će i osiguran obrok. Svi zainteresirani mogu se prijaviti putem maila voditelja projekta miro.slavica@rra-sibenik.hr

Kako bi sudjelovali na edukaciji polaznici trebaju dostaviti sljedeće dokumente:

a) Ako su u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a – potvrda o vođenju u evidenciji HZZ-a;

b) Ako nisu u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a – izjava osobe da nema posao, raspoloživa je za posao i aktivno traži posao;

c) Osobe od 50 godina i starije – osobna iskaznica

d) Osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja koje dokazuje vrstu ili stupanj ili postotak oštećenja

Za moguća pitanja slobodno se možete obratiti voditelju projekta putem maila miro.slavica@rra-sibenik.hr

Inače, projekt ‘Ja želim raditi’ vrijedan 860.000 kuna, provodi Razvojna agencija Šibensko-kninske županije, a partneri na projektu su Pučko otvoreno učilište Knin, Srednja škola Lovre Montija i Ured HGK za područja posebne državne skrbi Knin.

Projekt ‘Ja želim raditi’ sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Huknet/Sponzorirani članak

Knin, Vrgorac, Pirovac, Tribunj, Biskupija i Kijevo dobili web stranicu s informacijama o razvrstavanju otpada


Stanovnici  Knina, Vrgorca, Pirovca, Biskupije, Tribunja i Kijeva odsad mogu pronaći sve informacije vezane za razvrstavanje otpada na web stranici ekoregija.hr. Nova, pregledna stranica donosi upute o zbrinjavanju otpada: recikliranju, kompostiranju i odvojenom prikupljanju otpada, kao i načine za sprječavanje njegova nastanka. Web stranica je nastala u sklopu istoimenog projekta Eko Regija (K-V-P-B-T-K): Provedba izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području Knina, Vrgorca, Pirovca, Biskupije, Tribunja i Kijeva.

Budući da mnogi još uvijek imaju nedoumice u vezi razvrstavanja otpada, ova stranica će građanima spomenutih predjela omogućiti da u bilo koje doba dana ili noći saznaju sve što ih zanima. Unutar izbornika gdje s otpadom stanovnici mogu pronaći informacije o lokacijama zelenih otoka i spremnika na željenom području te pronaći raspored odvoza otpada za svaku jedinicu lokalne samouprave. Izbornik publikacije omogućuje pregled i preuzimanje letaka o odvajanju otpada i kompostiranju, letke za turiste, plakate, ali i ostale publikacije nastale u sklopu projekta. Za one koji nisu sigurni gdje i kako odložiti otpad, na web stranici je dostupna i tražilica otpada za stanovnike Knina, Vrgorca, Pirovca, Biskupije, Tribunja i Kijeva. Uz sve navedeno, web stranica ekoregija.hr redovito će obavještavati svoje čitatelje o novostima vezanima uz aktivnosti projekta.

Projekt Eko Regija: Provedba izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području Knina, Vrgorca, Pirovca, Biskupije, Tribunja i Kijeva financira se iz Kohezijskog fonda Europske unije putem Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 487.808,50 kuna, a bespovratna sredstva odobrena su u iznosu od 414.637,21 kuna, što je gotovo 85% ukupno prihvatljivih troškova. Nositelj projekta Eko regija je Grad Knin, a projekt obuhvaća sljedeće jedinice lokalne samouprave: Grad Knin, Grad Vrgorac, Općina Pirovac, Općina Biskupija, Općina Tribunj i Općina Kijevo.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Grada Knina.

Sponzorirani članak/Huknet

Voditelj projekta ‘Ja želim raditi’ otkriva sve detalje o osposobljavanju za uzgoj i preradu ljekovitog bilja koje u Kninu kreće u rujnu


Razvojna agencija Šibensko-kninske županije provodi 860.000 kuna vrijedan  projekt ‘Ja želim raditi’, financiran iz Europskog socijalnog fonda kojim će 45 nezaposlenih osoba, pripadnika ranjivih skupina sa šireg područja Knina biti osposobljeno za rad na uzgoju, branju i preradi ljekovitog i aromatičnog bilja. Besplatno osposobljavanje kreće u rujnu, prijave su otvorene, a tim povodom porazgovarali smo sa voditeljem projekta Mirom Slavicom.

Voditelj ste projekta Razvojne agencije Šibensko-kninske županije ‘Ja želim raditi’ financiranog iz Europskog socijalnog fonda koji se provodi na širem području Knina. Recite nam ukratko koji su glavni ciljevi projekta?

Glavni cilj projekta „Ja želim raditi“ je učinkovita provedba strategije razvoja ljudskih potencijala Šibensko-kninske županije u području jačanja kompetencija osoba sa invaliditetom i starijih osoba sa šireg kninskog područja, dok je projekt podijeljen na tri elementa: „upravljanje projektom“, „vidljivost projekta“ i „Intervencija na tržištu rada i klub za zapošljavanje osoba s invaliditetom i starijih osoba“, gdje je zadnji element podijeljen na manje ciljeve, ili kako ih mi u struci nazivamo aktivnosti:

Izrađen i proveden program osposobljavanja za minimalno 45 osoba iz ciljane skupine u području uzgoja, branja i prerade ljekovitog bilja, zatim izrađen i proveden program za motiviranje ciljane skupine za ulazak u svijet rada od strane 2 motivacijska stručnjaka, zatim razvijen i proveden prilagođen program usluga zapošljavanja ciljane skupine, nabavljena oprema i uredski materijal za potrebe rada kluba za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i starijih osoba i razvijen i osnovan klub za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i starijih osoba te provedba usluga kluba.

Koje su glavne aktivnosti koje su poduzete kroz godinu dana koliko je projekt u provedbi?

Održana je početna konferencija projekta te su obavljene sve pripremne radnje koje prethode održavanju osposobljavanja, kao što su ugovaranja: usluge prijevoza polaznika od kuće do mjesta održavanja osposobljavanja, cateringa za vrijeme trajanja samih predavanja, usluga stručnjaka za izradu programa i održavanje motivacijskih predavanja, stručnjaka za izradu programa i održavanje osposobljavanja za poslove uzgajivača, sakupljača i prerađivača ljekovitog i aromatičnog bilja, usluga stručnjaka za razvoj prilagođenih usluga zapošljavanja i uspostave kluba za zapošljavanje osoba s invaliditetom i osoba starijih od 50 godina, usluge tiska letaka, skripti, brošure, ažuriranja web stranica i izrade videa, nabave uredskog namještaja i informatičke opreme za potrebe rada kluba za zapošljavanje, nabave opreme, sirovina i materijala potrebnih za provođenje praktične nastave osposobljavanja za poslove uzgajivača, sakupljača i prerađivača ljekovitog i aromatičnog bilja. Nastavno na navedeno treba naglasiti kako je početak osposobljavanja zakazan za mjesec rujan te da se nadamo da ćemo do tada privući svih 45 planiranih polaznika osposobljavanja.

Ustanovljeno je da za proces uzgoja, branja i prerade ljekovitog bilja fali kvalificirane radne snage. Upravo zato u okviru projekta u rujnu će krenuti besplatno osposobljavanje 45 pripadnika ranjivih skupina sa šireg područja Knina za područje uzgoja, branja i prerade ljekovitog bilja. Tko se sve može prijaviti na osposobljavanje i na koji način?

Projekt “Ja želim raditi” je namijenjen osposobljavanju dugotrajno (12 mjeseci i više) nezaposlenih osoba starijih od 50 godina i dugotrajno nezaposlenih osoba s invaliditetom svih dobnih skupina u području uzgoja, branja i prerade ljekovitog i aromatičnog bilja. Polaznici se mogu prijaviti na mail voditelja projekta miro.slavica@rra-sibenik.hr

Gdje će se provoditi program osposobljavanja i koji su glavni benefiti koji očekuju polaznike?

Program osposobljavanja provodit će se u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Knin, koje je ujedno i jedan od partnera na projektu. Glavni benefiti za polaznike su teorijska i praktična znanja vezana za uzgajanje, sakupljanje i preradu ljekovitog i aromatičnog bilja, kao što su sistematika i morfologija ljekovitog i aromatičnog bilja, svojstva i osnovni sastojci ljekovitog i aromatičnog bilja, uvjeti uzgoja ljekovitog i aromatičnog bilja, postupci uzgoja i njege ljekovitog i aromatičnog bilja, sakupljanje ljekovitog i aromatičnog bilja, prerada ljekovitog i aromatičnog bilja i ekonomika uzgoja i prerade ljekovitog i aromatičnog bilja.

Uz navedeno treba dodati i sljedeće kompetencije koje će polaznici osposobljavanja steći: stručno i sigurno obavljanje zadaća u pripremi zemljišta za podizanje plantaže ljekovitog bilja, obradi i uzgajanju raznih vrsta ljekovitog bilja koje uspijeva u širem okruženju mjesta gdje se osposobljavanje provodi, primjenjivanje suvremenih metoda rada u uzgajanju ljekovitog bilja te  primjena zaštitnih i higijenskih mjera pri radu, znati provoditi mjere  zaštite na radu, znati provoditi mjere  zaštite od požara i znati pružiti neophodnu prvu pomoć u slučaju ozljede na radu s ciljem zaštite života do dolaska stručnih osoba.

Nakon završetka teorijske i praktične nastave vanjski stručnjaci će sudjelovati u završnoj provjeri znanja, stečenih kompetencija i vještina polaznika. Završna provjera obuhvaća pismenu provjeru stručnih sadržaja i praktičnu provjeru stečenih kompetencija i vještina.

Nakon pozitivne evaluacije polaznika prilikom završne provjere, Pučko otvoreno učilište u Kninu polazniku izdaje Uvjerenje o osposobljavanju.

Projektom ‘Ja želim raditi’ predviđeno je i uspostavljanje kluba za zapošljavanje osoba s invaliditetom i osoba starije životne dobi koji će nastaviti djelovati i nakon završetka projekta. Koji su glavni ciljevi kluba i kako će on pomoći ugroženim ranjivim skupinama s područja Knina?

Klub za zapošljavanje osoba s invaliditetom i osoba starije životne dobi nalaziti će se u prostorijama Ureda HGK za područja posebne državne skrbi Knin, gdje će nastaviti sa radom i nakon završetka projekta pod vodstvom Ureda HGK za područja posebne državne skrbi Knin.

Glavni cilj kluba za zapošljavanje je pružiti usluge koje će pomoći korisnicima da  što lakše i uspješnije pronađu svoje buduće zaposlenje. Navedeno će se ostvariti kroz osmišljavanje i izradu priručnika „kako tražiti posao“ koji će sadržavati teme: selekcija, izrada profila, profesionalno usmjeravanje, posredovanje, grupno i individualno savjetovanje koji je namijenjen nezaposlenim osobama starije životne dobi i osobama sa invaliditetom. Polaznicima će se pružiti usluge kombiniranih metoda grupnog i individualnog savjetovanja,  metode razvoja vještina (komunikacijskih, prezentacijskih, postavljanje ciljeva, upravljanje vremenom, upravljanje stresom ) i kompetencija (plan traženja posla, izrada profila, izrada molbe za posao, izrada životopisa, priprema za razgovor za posao i slično), te metode informiranja (stanje na tržištu rada u RH/Šibensko-kninskoj županiji, mogućnosti za (samo)zapošljavanje, mjere HZZ-a i slično).

Projekt ”Ja želim raditi” sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Huknet/Sponzorirani članak

Otvoren Aloha Online – pozivni centar za partner tvrtku Optima Telekom s pet zaposlenih; Plan je daljnje zapošljavanje, a zainteresirani se već sada mogu javiti


Sponzorirani članak

Danas je u Kninu službeno otvoren pozivni centar Aloha Online, partner
tvrtke Optima Telekom, u kojem je posao našlo petoro ljudi.

Aloha Online telekomunikacije je ICT tvrtka koju su osnovali povratnica iz Kanade Suzana Ćaćić i njen partner Miro Stolić, a pozivni centar nalazi se u modernom, lijepo uređenom prostoru u ulici Filipa Grabovca broj 2 (bivša Planika) u kojemu ova mala ICT tvrtka sa svojim timom mladih i ambicioznih ljudi već sada ima  planove poslovnog širenja.

– Želimo kao prvi Kninjani koji su otvorili tvrtku u ovom sektoru poticati  i druge ljude da otvaraju firme u Kninu. Cilj nam je da Aloha Online telekomunikacije u Kninu do kraja iduće godine povećaju broj zaposlenih na 20. Imamo se u planu proširiti i povezati s drugim tvrtkama kako bi pružili tehničku podršku te usluge poput službe za korisnike, istraživanja tržišta i primanja narudžbi, jer danas rijetko koja firma ne traži usluge pozivnih centara – kazala je vlasnica ove kninske ICT tvrtke, Suzana Ćaćić.

Pohvalila se kako su u samo dva mjeseca poslovanja pokrili sve plaće zaposlenih i posluju u plusu. Svi koji su ikad vodili biznis, znaju da je riječ o jako brzom rastu, rekla je i istaknula dobre uvjete rada i međuljudske odnose na poslu.

– U pozivnom centru svaki je dan drukčiji, svaki dan se smijemo i stalno se nešto novo događa. Ponosna sam kada zaposleni govore da jedva čekaju doći na posao. Tvrtki je najbitnije ostvariti pozitivne rezultate, a ako se cijeli dan možemo smijati i uživati u poslu, onda nam je sto puta bolje – naglasila je Suzana Ćaćić.

Na službenom otvorenju bili su i gradonačelnik Marko Jelić i njegov zamjenik Marijo Ćaćić, a gradonačelnik je pohvalio ovu novu kninsku tvrtku i nazvao je predvodnikom u stvaranju jakog ICT sektora u Kninu kojega će Grad još više osnažiti otvaranjem informacijsko inovacijskog inkubatora za koji je novac, a riječ je o 10 milijuna kuna, već osiguran te se samo čeka odobrenje resornog ministarstva.

Na današnjem otvaranju bili su i predstavnici tvrtke Optima Telekom i istaknuli  da ih veseli suradnja s ovim mladim ambicioznim timom koji je za sjedište poslovanja odabrao baš svoj grad Knin.

– Vjerujemo da ćemo u tvrtki Aloha Online imati pouzdanog partnera u prodaji naših usluga interneta, televizije i  telefona koje pružamo privatnim i poslovnim korisnicima – istaknuli su.

Svi zainteresirani za posao agenta u tvrtki Aloha Online već sada se mogu javiti na e-mail knin@alohaonline.hr

Huknet/Sponzorirani članak

Vrhunska kvaliteta opet u Kninu: Sutra se otvara Mesnica Grcić


Sponzorirani članak

Mesnica koja je bila i ostala simbol kvalitete na ovom području, Mesnica Grcić ponovno se, sutra, nakon šest godina, otvara u Kninu.

Tridesetpetogodišnja tradicija, usluga na najvišoj razini i kvalitetno, domaće meso uzgojeno u vlastitom Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu razlog su da Mesnica Grcić (opet) postane vaša mesnica.

Nekad ju je u Kninu vodio otac, a sada je tradiciju nastavio sin, no ono što je ostalo isto kod obitelji Grcić su vrhunski proizvod i usluga.

Potraga za zdravom hranom trend je u Hrvatskoj, ali i u cijelome svijetu. Vaša potraga za zdravim i kvalitetnim mesom neka završi u Mesnici Grcić u Tomislavovoj 20.

Mesnica svoja vrata kupcima otvara sutra, u četvrtak 25. srpnja u 6:30 sati ujutro.

I. Š.

NP Krka: Vidikovac Visovac


Piše: Katia Župan, NP Krka

Uz 22 poučno-pješačke staze i 470 kilometara biciklističkih ruta u Nacionalnom parku „Krka“ nalazi se pet samostalnih vidikovaca koje će Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ predstaviti tijekom srpnja i kolovoza kako bi nadahnula posjetitelje na otkrivanje iznimnih prirodnih i kulturnopovijesnih vrijednosti.

 Uhvatite osebujnu (ljetnu) raskoš Krke pogledom s vidikovaca: Visovac

 Otok Visovac, što se, okružen prepoznatljivom vizurom jablanova, odmara na mirnom, ujezerenom dijelu rijeke, prizor je u kojem možete uživati s nekoliko mjesta na obalama Krke. Na njemu, pogleda uprtog u taj „Gospin otok“, stoji i Petar Svačić, posljednji narodni hrvatski kralj, držeći u jednoj ruci mač, u drugoj štit.

 Prema legendi, u gradu Kamičku, podignutom iznad klisure nad Krkom, na području Miljevaca, uz rub sela Brištane, rođen je Petar Svačić, posljednji kralj hrvatske krvi. Godine 2002., u povodu proslave 900. obljetnice njegove pogibije, podignut mu je spomenik na vrhu Visovačke brine, rad akademskog kipara Kažimira Hraste.

Od ovog vidikovca spuštaju se serpentine koje vode do Stinica, gdje se nalazi pristanište brodova koji putnike i hodočasnike prevoze do Visovca. Tu neslužbeno počinje mistični srednji tok rijeke Krke. Taj dojam prvi nagovješćuje „Gospin otok“ Visovac, „bijela stijena“ usred jezera na kojoj od 15. stoljeća žive i mole franjevci.

 Zato je ovaj vidikovac idealan da malo zastanete i divite se otvorenosti prostora, prije negoli se zaputite do samog otoka ili kroz stoljetnu šumu hrasta medunca i bijeloga graba u kojoj počinje poučno-pješačka staza Stinice – Roški slap – Oziđana pećina i u kojoj se nalazi posjetiteljski centar Visovačka kuća „Kuželj“.

Igana uvodi prvi i jedini pametni sustav upravljanja zgradama


Sponzorirani članak

Tvrtka Igana d.o.o. uvodi prvi i jedini pametni sustav uprljavljanja zgradama u Hrvatskoj.

Do ideje i same realizacije došlo je tijekom dužeg razdoblja osluškivanja potreba naših korisnika.

Ovakav sustav uvodimo radi poboljšanja učinkovitosti, mobilnosti, komunikacije i uštede, prvenstveno za naše korisnike, ali jednako tako i za poslovanje naše tvrtke.

Pametni sustav osmišljen je na način da našim korisnicima omogući uvid u sve troškove i uplate, kao i troškove same zgrade. Ovakav način poslovanja dat će priliku našim korisnicima da i iz udobnosti svoga doma imaju priliku vidjeti stanje utrošenosti njihovih sredstava, trenutnu raspoloživost sredstava i sve nužne informacije. Također, predstavnici stanara će na ovaj način imati isti uvid, uz još dodatna prava koja će im putem pametne web aplikacije dati mogućnost prijave problema, narudžbe usluge iz ponuđene liste, praćenje tijeka otklanjanja kvara ili pružanja usluge.

Naš pametni sustav je umrežen tako da u trenutku kada korisnik prijavi određeni kvar prijava automatski dolazi u naš Poslovno informacijski sustav (ERP), a operater prosljeđuje i otvara nalog za rješavanjem upita korisnika.

Bitno je napomenuti da se sve odvija u realnom vremenu tako da korisnik koji je poslao upit automatski dobiva povratnu informaciju na web aplikaciji, točnije u vrlo kratkom vremenu će dobiti informaciju gdje je operater uputio nalog i koji je termin za otklanjanja prijavljenog kvara ili termin rješavanja potrebne usluge. Sustav je kreiran tako da bude jednostavan korisniku (User-friendly) te da mu se može pristupiti sa raznih uređaja PC, Tablet, Mobitel …

Želja nam je da se poslovanje unutar naše tvrtke odvija što transparentnije i da u konačnici pružimo što bolju uslugu našim trenutnim i budućim korisnicima.

Tako da svi korisnici koji imaju želju prijeći i uvjeriti se da sustav funkcionira besprijekorno i testirati funkcionalnosti pametnog sustava, omogućit ćemo svim našim novim korisnicima prva 3 mjeseca besplatno bez naknade upravitelju, a kod nas ugovor mogu prekinuti bez ikakve obaveze i roka.

Sve daljnje upute i informacije, dobit ćete posjetom na sljedeći link http://igana.hr/index.php/upravljanje-zgradama

Slušajući primjedbe i prijedloge naših korisnika uveli smo novi pametni sustav radi poboljšanja učinkovitosti, mobilnosti, komunikacije i ušteda za naše korisnike, ali jednako tako i za poslovanje naše tvrtke. Pametni sustav je osmišljen na način da našim korisnicima omogući uvid u sve troškove i uplate, kao i troškove same zgrade. Ovakav način poslovanja dat će priliku našim korisnicima da i iz udobnosti svoga doma imaju priliku vidjeti stanje utrošenosti njihovih sredstava, trenutnu raspoloživost sredstava i sve nužne informacije.

Također, predstavnici stanara će na ovaj način imati isti uvid, uz još dodatna prava koja će im putem pametne web aplikacije dati mogućnost prijave problema, narudžbe usluge iz ponuđene liste, praćenje tijeka otklanjanja kvara ili pružanja usluge.

Naš pametni sustav je umrežen tako da u trenutku kada korisnik prijavi određeni kvar prijava automatski dolazi u naš Poslovno informacijski sustav (ERP), a operater prosljeđuje i otvara nalog za rješavanjem upita korisnika.
Bitno je napomenuti da se sve odvija u realnom vremenu tako da korisnik koji je poslao upit automatski dobiva povratnu informaciju na web aplikaciji, točnije u vrlo kratkom vremenu će dobiti informaciju gdje je operater uputio nalog i koji je termin za otklanjanja prijavljenog kvara ili termin rješavanja potrebne usluge. Sustav je kreiran tako da bude jednostavan korisniku (User-friendly) te da mu se može pristupiti sa raznih uređaja PC, Tablet, Mobitel…

Kako pristupiti web pametnoj aplikaciji?
U par koraka ćemo objasniti proces kako pristupiti pametnom web sustavu.

1.       Korisnik će na osnovu mjeseca dobiti od naše tvrtke račun za pričuvu
2.       Uzima bilo koji primjer računa koji je dobio od nas i pristupa web sustavu
3.       Pojavit će se sučelje za prvu registraciju
4.      Polja će tražiti da unesete proizvoljno Vaše KORISNIČKO IME I LOZINKU te da unesete vaše podatke IME I PREZIME, ADRESA te da sa bilo kojeg računa unesete poziv na broj.

Nakon klika REGISTRIRAJ pristupit ćete našem Poslovno informacijskom sustavu (ERP) gdje će vidjeti da li se podaci podudaraju tj. da li Vas imamo u bazi podataka. Onog trenutka kad Vas se u sustavu prepozna automatski pristupate svom sučelju gdje su kategorizirane Vaše uplate i naša zaduženja te posebno troškovi plaćanja i usluge koje su izvršene iz sredstava pričuve.

Uočit ćete i sučelje u kojem možete prijaviti eventualni problem/kvar u zgradi, a predstavnik će, kako je ranije navedeno dobiti i veći nivo ovlaštenja sukladno kojem će moći zatražiti određene usluge i radove.

Prednosti za korisnika:

1.       Otvoren uvid u svoja zaduženja i uplate
2.       Otvoren uvid u potrošnju zajedničkih sredstava
3.       Mogućnost zahtjeva za objašnjenjem ili pomoći u svezi nekog problema
4.       Omogućen pristup svom sučelju (pretincu) gdje kod se nalazio
5.       Ušteda vremena nepotrebnim dolaženjem do upravitelja zahvaljujući pristupu web sučelju

Prednosti za predstavnika stanara:

1.       Otvoren uvid u vlastita zaduženja i uplate
2.       Otvoren uvid u potrošnju zajedničkih sredstava
3.       Mogućnost zahtjeva za objašnjenjem ili pomoći u svezi nekog problema
4.       Omogućen pristup svom sučelju (pretincu) gdje kod se nalazio
5.       Zahtjev za određenu uslugu
6.       Prijava kvara
7.       Praćenje realizacije usluge ili kvara u realnom vremenu (uz povratnu informaciju o stanju
zahtjeva i vremenskog perioda realizacije)
8.      Ušteda vremena nepotrebnim dolaženjem do upravitelja zahvaljujući pristupu web sučelju

Izbornik