Od ponedjeljka podjela kompostera


Od ponedjeljka u Čistoći i zelenilu započinje podjela kompostera (spremnika za bio-otpad) koje će moći preuzeti svi korisnici javne usluge miješanog komunalnog otpada koji žive u obiteljskim kućama.

Komposteri će se moći preuzeti radnim danima od 8 do 13 sati, a prethodno se treba prijaviti u sobu br. 9 kod djelatnika Ivana Slavića.

Komposteri su namjenjeni za korisnike koji žive u kućama kako bi se iz miješanog komunalnog otpada izdvojio biorazgradivi otpad te kako isti ne bi završio na odlagalištu.

Kako kompostirati pogledajte u pdf-u na linku ispod

Izbornik