Gradsko vijeće: Usvojen rebalans


Kninsko Gradsko vijeće usvojilo je danas prvi ovogodišnji rebalans. Prihodi su povećani za 4,2 milijuna eura i to uglavnom zbog refundacije potrošenog novca za realizaciju EU projekata te sad iznose 21,5 milijun.

Rashodi su uvećani za 258 tisuća eura i to se odnosi na rashode proračunskih korisnika.

Vijeće je usvojilo i izvršenje proračuna za prošlu godinu. Grad je završio godinu s manjkom od 11,8 milijuna kuna iz razloga što predfinancira rashode za provedbu Intervencijskog plana, a refundacija nije uplaćena do kraja godine.

Gradsko vijeće je usvojilo i izvještaj gradonačelnika za drugu polovicu prošle godine, a usvojeni su i programi potpora za gospodarstvo, turizam i poljoprivredu.

Izbornik