Znate li da su kninske platane stare 150 godina i da ih je zasadila Engleskinja?


Svi ste sigurno vidjeli čuvene kninske platane i uživali u njihovoj ljepoti. Najviše ih je, oko 20-ak, uz nasip uz Krku, ali ima ih i u starom dijelu grada. Plijene svojom visinom i velikim krošnjama.

No znate li tko ih je i kada zasadio?

Bila je to Adeline Pauline Irby, poznatija kao Miss Irby, spisateljica i dobrotvorka rođena 1833. godine u Engleskoj.

Prilikom boravka u Kninu 1870-ih godina pomagala je sirotinju, a posebno izbjeglice iz Bosne za čiju djecu je osnovala i posebnu školu.

Osim humanitarnog rada brinula se i za kninski okoliš i zasadila platane koje su i danas, nakon 150 godina, žive i uljepšavaju naš grad.

I. Š.

Izbornik