Grad dijeli potpore za gospodarstvo, turizam i poljoprivredu


Grad Knin je raspisao redovne javne pozive za dodjelu potpora poduzetnicima s područja Grada za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam.

Za sve potpore je rezervirano ukupno 800.000 kuna, od čega 500.000 kuna za potpore za gospodarstvo, 200.000 kuna za potpore za turizam i 100.000 kuna za potpore za poljoprivrednike.

– Prema objavljenim Programima potpora, sredstva se mogu dobiti kroz 15 različitih mjera, tako da vjerujemo da će praktično svi subjekti malog gospodarstva sa našeg područja moći pronaći svoj interes u ovim potporama – kažu iz Grada.

Evo i linkova za prijave

Javni poziv za dodjelu potpora u gospodarstvu

Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi

Javni poziv za dodjelu potpora u turizmu

Izbornik