Donosimo kartu s granicama Parka prirode Dinara


Hrvatski sabor jednoglasno je 5. veljače donio Zakon o proglašavanju parka prirode Dinara.

U sastav Parka prirode su, što se tiče šireg kninskoga kraja, ušli Kijevo, selo Cetina s izvorom istoimene rijeke, Polača, cijeli tok rijeke Krčić od izvora do Topoljskog buka, Podinarje, vrh Dinara, Brezovac, Surdup i Strmica.

Cijelu kartu s granicama Parka prirode Dinara možete pogledati i preuzeti OVDJE.

Slika 1 – Dinara
Slika 2 – Rijeka Krčić
Slika 3 – Dinara
Slika 4 – Surdup, Crni potok

Tekst i foto: I. Š.

Izbornik