NP Krka: Krkin stenoendem, striga Eupolybothrus cavernicolus


Nacionalni park „Krka“ dom je brojnih endemičnih i rijetkih životinjskih vrsta

U povodu 4. listopada, Svjetskog dana zaštite životinja predstavljamo vam Krkin stenoendem, strigu Eupolybothrus cavernicolus, koja ne živi nigdje drugdje na svijetu

Piše: Katia Župan, NP Krka

Kao što svaka zemlja treba poznavati svoju povijest i kulturu, isto tako valja poznavati i bioraznolikost. Bio je to i jedan od preduvjeta za ulazak u Europsku uniju. Danas znamo da je Hrvatska jedna od najbogatijih zemalja Europe po bioraznolikosti. Svaka spoznaja o organizmima, od najvećih i javnosti najpristupačnijih biljaka i životinja do najmanjih mikroorganizama iznimno je važna za našu zemlju. Prema procjenama znanstvenika, najmanje 10 000 vrsta izumire svake godine. Sadašnje doba smatra se šestim masovnim izumiranjem u povijesti planeta.

Zato je od neprocjenjive vrijednosti svaka pronađena nova vrsta, a pogotovo kada je riječ o stenoendemu, kao što je slučaj troglofilne špiljske velekamenjarke Eupolybothrus cavernicolus Komerički & Stoev, koja je 2013. otkrivena u Nacionalnom parku „Krka“. Špilja Miljacka II i Špilja iza mlina (Miljacka IV) jedini su zasad poznati lokaliteti za ovu vrstu. Strige pripadaju najvećim beskralježnjacima u špiljama. Troglofilne špiljska velekamenjarka Eupolybothrus cavernicolus je žućkastosmeđeg do kestenjastog obojenja, duga oko 30 mm, sa zadnjim nogama i ticalima dužim od 20 mm.

Ono što je jednako fascinantno kao i samo otkriće nove vrste je njen opis, za koji je prvi put u povijesti primijenjen „cybertype“ model. Riječ je o digitalnom 3D prikazu cijele životinje, povezanom s originalnim tipskim materijalom, kao virtualnom setu podataka o anatomiji i morfologiji koji omogućuje rekonstrukciju i interaktivnu manipulaciju tipskim materijalom. Rad međunarodnog tima biologa, u kojem je i Hrvatica Ana Komerički, članica Hrvatskog biospeleološkog društva, objavljen je u prvom izdanju međunarodnog online časopisa Biodiversity Data Journal i sadrži digitalni paket podataka, koji uključuje i potpuno sekvencioniranje molekule, DNK barkoding i video snimku živog primjerka ex situ. Ovaj inovativni pristup u taksonomiji iznimno je značajan s obzirom da je broj vrsta koje izumiru, nažalost, veći od broja novootkrivenih pa su taksonomi primorani ubrzati proces istraživanja bioraznolikosti.

Bilo da žive u vodi, u zraku, na zemlji ili pod njom, endemične, rijetke i ugrožene životinjske vrste svrstale su rijeku Krku među najvrjednije prirodne cjeline u Hrvatskoj i u Europi. Zato je zaštita vrsta, očuvanje staništa i minimaliziranje ljudskog utjecaja temeljni cilj Javne ustanove „Nacionalni park Krka“ koji se, akcijskih planovima, kontinuirano provodi cijelu godinu. Svjetski dan zaštite životinja prilika je da još jednom naglasimo važnost životinja za opstojnost života na Zemlji. Proglašen je 1931. na konvenciji ekologa u Firenci da bi se istaknuo nepovoljan položaj ugroženih vrsta. Prema podacima svjetskih organizacija svaki dan izumre između 50 i 150 vrsta a glavni uzrok ugroženosti životinjskih vrsta je čovjek. Za obilježavanje Svjetskog dana životinja odabran je 4. listopada, dan sv. Franje Asiškoga, zaštitnika životinja.

Izbornik