Odluka gradonačelnika: Korisnici socijalne pomoći morat će bez naknade raditi za opće dobro


Gradonačelnik Knina Marko Jelić donio je Odluku o provođenju radova za opće dobro bez naknade po kojoj će radno sposobni i djelomično radno sposobni korisnici socijalne naknade javnim radovima ili radovima za opće dobre odrađivati svoje socijalne naknade.

Ukoliko se netko od korisnika bez opravdanog razloga ne odazove pozivu, Grad će obavijestiti Centar za socijalnu skrb i tim bi korisnicima, prema Zakonu, trebalo biti ukinuto pravo na socijalnu naknadu.

Odluka se odnosi na listopad, studeni i prosinac ove godine, a korisnici socijalne naknade u radovima mogu sudjelovati najmanje 30, a najviše 90 sati mjesečno. Radovi će se provoditi prema utvrđenom rasporedu, sukladno potrebama utvrđenim od strane Grada Knina.

Na području Grada Knina je, prema podacima iz mjeseca rujna 2019. godine, koje je Gradu dostavio Centar za socijalnu skrb Knin, ukupno 339 radno i djelomično radno sposobnih korisnika zajamčene minimalne naknade.

Grad Knin će, dakle, uputiti poziv korisnicima koji se nalaze na popisu Centra za socijalnu skrb Knin kad se ukaže potreba za radovima za opće dobro. Sa izabranim korisnicima koji se odazovu pozivu, sklopit će se ugovori o radu za opće dobro bez naknade.

Izbornik