• Naslovna
  • Društvo
  • Problemi odvojenog prikupljanja otpada na području grada Knina

Problemi odvojenog prikupljanja otpada na području grada Knina


Piše: Ivana Jelić, direktorica Čistoće i zelenila

Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Čistoća i zelenilo d.o.o. Knin kao davatelj javne usluge prikupljanja i odvoza komunalnog otpada za područje grada Knina postavilo  je 13 kompleta spremnika za odvojeno prikupljanje otpada („zeleni otoci“), a koji se nalaze na javnim površinama te su namijenjeni za odvojeno odlaganje papira/kartona, stakla i plastike.

Navedeni spremnici su postavljeni u neposrednoj blizini spremnika za miješani komunalni otpad (MKO), a na lokacijama gdje su korisnici zadužili kante za MKO, korisnicima su osigurane vrećice za sve frakcije reciklabinog otpada.

Tijekom 2018. godine, kao i početkom 2019. godine svi građani grada Knina koji koriste naše usluge dobili su obavijesti i letke u kojima je navedeno na koji način se odlaže pojedina vrsta otpada i gdje, a na poseban način obaviješteni su o izgledima spremnika koji su namijenjeni za odvojeno prikupljanje otpada.

U posljednjih nekoliko tjedana uočili smo nepropisno odlaganje komunalnog otpada i to na krajnje neprimjeren način i to tako da se u spremnike namijenjene isključivo za odlaganje odvojeno prikupljenog otpada redovito odlaže komunalni otpad iako na svim mjestima gdje su postavljeni spremnici za odvojeno prikupljeni otpad postoje i spremnici za MKO.

Na taj način se stvara komunalni nered jer mi, kao ovlašteni skupljači komunalnog otpada praznimo spremnike s MKO-om po ustaljenom rasporedu, a ukoliko je komunalni otpad odložen u spremnike za odvojeno prikupljeni otpad, ili pokraj spremnika, iste spremnike nemamo obvezu prazniti, nego redovito obavještavamo Službu komunalnog redarstva grada Knina o počinjenom komunalnom neredu.

Navedeno nepropisno i krajnje bezobrazno odlaganje otpada u posljednje vrijeme stvara probleme, kako komunalnom redarstvu grada Knina, tako i građanima koji pravilno i redovito vrše odvajanje pojedinih vrsta otpada koji zbog ponašanja nekolicine neodgovornih pojedinaca moraju ispaštati.

U ovakvim slučajevima, reciklabilni otpad pomiješan u istom spremniku sa miješanim komunalnim otpadom opet postaje komunalni otpad, te ga praznimo istim vozilom, kao i da praznimo samo komunalni otpad, a na odlagalištu djelatnici ručno moraju razvrstavati odvojeno prikupljeni otpada nakon istovara kamiona, što iziskuje dodatne i neplanirane troškove, kojih očito građani nisu svjesni.

U narednom periodu NEĆEMO više od jednom mjesečno prazniti spremnike koji na sebi imaju oznaku za odvojeno prikupljeni otpad, što je u skladu sa Odlukom o načinu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada Grada Knina, ako je u takvom spremniku bilo koja vrsta otpada, osim one za koju je spremnik namijenjen (papir-staklo-plastika), nego ćemo neprimjereno odloženi otpad, koji je ostavljen u spremnik ili pokraj spremnika, ostaviti na javnoj površini, jer nismo nadležni za otpad ostavljen izvan spremnika.

Osim toga, takve pretrpane spremnike, redovito ćemo fotografirati i proslijeđivati Službi komunalnog redarstva grada Knina, koja ima nadležnost za izdavanje prekršajnih naloga i za kažnjavanje neodgovornih pojedinaca.

Prigovori o nedovoljnom broju pražnjenja pojedinih spremnika nisu osnovani, a građane koji uzročnike problema traže u ovlaštenom sakupljaču, pozivamo da dobro razmisle koliko svaki pojedinac svojim ponašanjem šteti cjelokupnoj slici društva.

Na kraju, nećemo dopustiti da se za glavne krivce ovakvog bahatog ponašanja dijela građana okrivljuju djelatnici tvrtke jer ti isti građani koji uzrokuju stvaranje komunalnog nereda i otpad odlažu na neprimjeren, neprihvatljiv i krajnje neekološki način su isključivi krivci za navedeno stanje te ovim putem i mi pozivamo da građani redovito prijavljuju uzročnike ovakvih nečasnih radnji u prostorijama Čistoće i zelenila d.o.o. te komunalnom redarstvu Grada Knina.

U nastavku donosimo fotografije s nekih od lokacija na kojima se redovito odlaže komunalni i ostali otpad u spremnike koji su namijenjeni za odvojeno prikupljanje otpada:

  1. Zeleni otok – Tomislavova 92, Knin:

  1. Zeleni otok – Imotska 1, Knin:

  1. Zeleni otok – Jovićeva 2, Knin:

 

Izbornik