• Naslovna
  • Rad gradske uprave
  • Gradsko vijeće donijelo odluku o koeficijentima za obračun plaće; Blažević: Nikakva inspekcija niti nadzor nisu u gradu

Gradsko vijeće donijelo odluku o koeficijentima za obračun plaće; Blažević: Nikakva inspekcija niti nadzor nisu u gradu


gradsko-vijece-kninKninsko Gradsko vijeće donijelo je na današnjoj sjednici odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Knina.

Tako će, što se tiče radnih mjesta I. kategorije, glavni rukovoditelj (troje pročelnika) imati koeficijent 3,60, a rukovoditelj (voditelji Odsjeka) imati 2,85.

Radna mjesta II. kategorije su viši savjetnik koji će imati koeficijent 2,80 te viši stručni suradnik s koeficijentom 2,40.

Radna mjesta III. kategorije su stručni suradnik koji će imati koeficijent 2,05, viši referent koji će imati 1,90 te referent čiji koeficijent će iznositi 1,70 (osim referenta – komunalnog redara koji će imati 1,60).

Što se tiče radnih mjesta IV. kategorije, vozač će imati koeficijent 1,70, dostavljač 1,30, domar-dostavljač 1,25, a portir, domaćica i spremačica po 1,15.

Plaću službenika, odnosno namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne samouprave čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće, uvećan za o,5 posto za svaku navršenu godinu radnog staža.

Odluka o koeficijentima pravno je temeljena na Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi, Zakonu o plaćama  u lokalnoj i područnoj samoupravi, Uredbi o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj samoupravi, Odluci o ustroju upravnih tijela Grada Knina te Statuta Grada Knina.

Dok je SDP-ov vijećnik Mirko Antunović tražio da se ova točka skine s dnevnog reda sjednice, budući da je Sindikat zaposlenika tražio isto upozorivši na niz nepravilnosti, čelnici Grada poručuju da za tim nema potrebe jer je sve bilo po zakonu. “Mišljenje sindikata uvažavamo, no ono nije obvezujuće”, rekao je zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević i  pojasnio kako je sistematizacija radnih mjesta u upravnim tijelima provedena u skladu s već prije donesenom Odlukom o ustrojstvu grada i Pravilnikom o unutarnjem redu. “Odluku o koeficijentima za obračun plaća moramo donijeti kako bi smo kroz naredno razdoblje donijeli rješenja o rasporedu službenika i namještenika”, kazao je Blažević.

Prijedlog odluke dan je na uvid Sindikatu državnih i lokalnih namještenih Grada Knina. U očitovanju Sindikata između ostalog stoji kako ovakva sistematizacija radnih mjesta, opis poslova, nazivi kao i preraspodjela radnih mjesta, ne samo da nije u skladu sa zakonom, nego čini i direktnu diskriminaciju pojedinih zaposlenika čija se prava krše.

Vijećnik Mirko Antunović  otkrio je kako ima saznanja da zbog svega navedenog gradsku upravu češlja Upravna inspekcija. “Zašto o tome nitko ništa ne govori?”, pitao je Antunović Blaževića koji pak tu tvrdnju demantira. “Nikakva inspekcija ili nadzor nisu u gradu, postoje samo predstavke nekolicine zaposlenika na koje će se Grad očitovati na način da nikakvih nezakonitih radnji nije bilo, a hoće li to rezultirati nadzorom ili Upravnom inspekcijom, vidjet će se “, odgovorio je Blažević.

A u Sindikatu  još uvijek ne žele ništa komentirati, sve dok traju pregovaračke aktivnosti o novom kolektivnom ugovoru.  “To ne bi bilo pošteno prema suprotnoj strani, no mogu samo poručiti: i poslodavac i sindikat mogu raditi što hoće, ali samo po zakonu”, kazao je predsjednik Sindikata Ivo Jozinović.

U obrazloženju Odluke o koeficijentima za obračun plaća stoji kako se koeficijenti određuju za radna mjesta, a ne za konkretne službenike i namještenike. U Sindikatu pak kažu da čelnici grada  nisu u pravu, no ipak  pričekat će konačna rješenja za svako radno mjesto.

Izvor: Radio Knin

Izbornik