• Naslovna
  • Rad gradske uprave
  • Udrugama iz kulture 140 tisuća, udrugama civilnog društva 45 tisuća, a braniteljskim udrugama 60 tisuća kuna

Udrugama iz kulture 140 tisuća, udrugama civilnog društva 45 tisuća, a braniteljskim udrugama 60 tisuća kuna


preuzmiGrad Knin izdvojit će u 2014. godini ukupno 140 tisuća kuna za udruge u kulturi. Novac će se raspodijeliti na ukupno šest udruga i to na KUD ”Kralj Zvonimir”, HKD Napredak, SKD Prosvjetu, Karnevalsku udrugu, Udrugu Kninfest i KUU Strmica.

Pripadajući iznos sredstava za svaku udrugu utvrdit će gradonačelnica Grada Knina svojim zaključkom početkom 2014. godine, na prijedlog Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti, uz prethodnu koordinaciju sa Kulturnim vijećem Grada Knina.

Udruge civilnog društva neprofitnog karaktera iz raznih oblasti djelovanja dobit će 45 tisuća kuna, a novac će se raspodijeliti na ukupno deset udruga i to na Udrugu invalida Sv. Bartolomej, Ekološku udrugu Krka, Kinološku udrugu, Udrugu Grabarje, Udrugu civilnih invalida rata, Udrugu pčelara Drača, Udrugu matice umirovljenika, Udrugu ZvoniMir, Udrugu Žene kosovske doline te Udrugu za djecu i mlade “Čarobni svijet”.

Braniteljske udruge dobit će u 2014. godini 60 tisuća kuna, a novac će podijeliti šest udruga i to HVIDRA, Udruga bivših zatočenika logora od 1991-95, Udruga Kninska bojna, Udruga pripadnika HVO, Udruga Prvi hrvatski redarstvenik i Udruga Hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata.

Pripadajući iznos sredstava za svaku od braniteljskih udruga te udruga civilnog društva neprofitnog karaktera utvrdit će gradonačelnica Grada Knina svojom odlukom početkom proračunske 2014. godine na prijedlog Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti. uz prethodni radno-konzultativni  dogovor s Koordinacijom braniteljskih udruga Grada Knina, Kulturnim vijećem Grada Knina i Vijećem  za komunalnu prevenciju.

Izbornik