Javne rasprave o izmjenama GUP-a te Prostornog plana


grbUpravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša Grada Knina organizira dvije javne rasprave.

Javna rasprava o Prijedlogu ciljanih izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Knina trajat će od 17. prosinca 2013. godine do 10. siječnja 2014. godine, a javno izlaganje o prijedlogu održat će se 19. prosinca 2013. godine u 12:00 sati u Gradskoj vijećnici. Više o toj javnoj raspravi pročitajte ovdje

Javna rasprava o Prijedlogu ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Knina trajat će od 17. prosinca 2013. godine do 10. siječnja 2014. godine, a javno izlaganje o prijedlogu održat će se 19. prosinca 2013. godine u 11:00 sati u Gradskoj vijećnici. Više o toj javnoj raspravi pročitajte ovdje

Izbornik