Gradsko vijeće usvojilo proračun za 2019. godinu


Kninsko Gradsko vijeće usvojilo je danas na petoipolsatnoj sjednici gradski proračun za 2019. godinu. Prihodi iznose 91.777.709 kuna, a rashodi 93.513.285 kuna.

Podjednaki prihodi od poreza i projekata

Što se prihodovne strane proračuna tiče, od poreza se planira uprihodovati 37 milijuna, a od državnog proračuna i EU 38 milijuna kuna (najviše se odnosi na projekte Intervencijskog plana).

U prihode spada i zaduženje Grada za modernizaciju javne rasvjete kod HBOR-a od 5,9 milijuna kuna na deset godina uz godišnju kamatu od 0,01 posto.

Milijun kuna za udžbenike, 700 tisuća za rođenje djeteta, 196 tisuća za stipendije

Što se rashoda tiče, za javne potrebe u kulturi planirano je 1,2 milijuna kuna (novina je 150 tisuća kuna za istraživanje Kapitula), za sport 950 tisuća, za predškolski odgoj i školstvo 1,6 milijuna (milijun kuna za udžbenike za osnovnoškolce), a za socijalna davanja 1,9 milijuna (700 tisuća za rođenje djeteta te 196 tisuća za studentske stipendije).

Za kapelicu s mrtvačnicom 2,4 milijuna kuna

Za udruge civilnog društva planirano je 545 tisuća kuna, za održavanje infrastrukture 4,6 milijuna kuna, a za gradnju komunalne infrastrukture 13,1 milijun (u ovoj stavci je i 2,4 milijuna kuna za izgradnju kapelice s mrtvačnicom te za uređenje staze na groblju).

Za realizaciju projekata iz Intervencijskog plana u proračunu predviđeno 31,7 milijun kuna

Kao što kaže podnaslov, u proračunu je za realizaciju projekata iz Intervencijskog plana predviđeno nešto manje od 32 milijuna kuna.

Za urbanu revitalizaciju stare gradske jezgre u 2019. godini planirano je dva milijuna kuna (projekcijom je za 2020. planirano dodatnih 6,8 milijuna, a u 2021. još 23,8 milijuna kuna).

Za aktiviranje rijeke Krke kao resusra za održivi razvoj u 2019. godini planirano je 12,3 milijuna kuna (u 2020. još 9,7 milijuna).

Za razvoj turističke ponude grada Knina u 2019. je predviđeno 2,4 milijuna kuna. (u 2020. još 23,7 milijuna, a u 2021. 16 milijuna)

Za razvoj poduzetništva grada Knina je u 2019. planirano 10 milijuna kuna (u 2020. još 20 milijuna, a u 21. još 2,6 milijuna).

Za projektnu dokumentaciju je u narednoj godini u planu pet milijuna kuna.

Usvojeni amandmani Nenada Tisaja, Josipa Bebeka i Maje Deronje iz HDZ-a

Gradsko vijeće usvojilo je amandmane Nenada Tisaja, Josipa Bebeka i Maje Deronje iz HDZ-a.

U potpunosti su usvojeni amandmani Nenada Tisaja (50 tisuća kuna za amatersku kazališnu skupinu pri Samostanu sv. Ante za izvođenje “Muke Gospodina našeg Isusa Krista”) i Josipa Bebeka (165 tisuća kuna za uređenje tribina igrališta OŠ Dr. Franje Tuđmana).

Amandman Maje Deronje koja je tražila 150 tisuća kuna za HKD Napredak za izradu narodnih nošnji Knina i okolice – djelomično je usvojen tako da će se polovica dobiti 2019., a onda će se druga polovica moći tražiti za 2020. godinu.

Gradonačelnik: Proračun odražava stvarne potrebe grada; Dobro stojimo i nema potrebe za svađu 

Par riječi o proračunu kazao je gradonačelnik Marko Jelić istaknuvši da je dobro složen.

– Ovaj proračun je višemjesečni trud upravnih odjela i zamjenice Kristine Perić. Posao nas ostalih bio je strateške prirode. Proračun je jako dobro složen jer odražava stvarne potrebe grada. Nastojali smo uključiti sve socijalne, društvene i gospodarske potrebe grada. Sad dobro stojimo, a kad dobro stojimo, nema se potrebe svađati. Umjesto toga, treba predlagati i svaki razuman prijedlog će proći – kazao je gradonačelnik.

Komentari na proračun

Vijećnik HDZ-a Marinko Tokmakčija je komentirao proračunska sredstva za besplatne udžbenike, podržavši to, ali uz primjedbu da sva djeca i roditelji nisu u istoj situaciji i da bi bio sretniji da je više sredstava otišlo socijalno ugroženima.

– Vaše razmišljanje je racionalno, ali mišljenja smo da sva djeca trebaju dobiti besplatne knjige – odgovorio je gradonačelnik.

Nenada Tisaja iz HDZ-a je zanimalo zašto se sredstva za izgradnju atletske staze, uz narednu godinu, projiciraju i za 2020. i 2021.

Odgovorio mu je pročelnik za komunalne poslove Ivica Brčina kazavši da će iduće godine staza biti napravljena, a da će sredstva u narednim godinama biti trošena na dodatne sadržaje.

– Ovaj proračun mi izgleda kao politički, nerealan, nestvaran. Prioritet bi trebalo dati zapošljavanju mladih ljudi te povećanju plaće onima koji rade. Neću podržati proračun iako nije loš. Ne vidi se pokušaj da se mlade ljude zadrži – kritična je bila Marija Ćurić iz MOST-a.

– Vidim da niste nezadovoljni proračunom nego određenim stavkama. Zato sam i rekao da svi dajete prijedloge. No, privatne potpore Grad ne smije davati – odgovorio je Jelić.

Vijećnik Dragan Miličević s Nezavisne liste se zahvalio na potpori školstvu i dodao kako nas čeka reforma školstva zbog čega će potrebe biti velike.

Usvojen i četvrti rebalans proračuna za 2018.

Gradsko vijeće usvojilo je i 4. ovosezonski rebalans proračuna po kojemu je proračun za 12,7 milijuna kuna manji od planiranoga i iznosi 76 milijuna kuna.

Izmjene se uglavnom odnose na stavke koje su prebačene u narednu godinu. Najbitnije izmjene odnose se na modernizaciju javne rasvjete (5,9 milijuna kuna), provedbu Intervencijskog plana (3,1 milijun), projektnu dokumentaciju (3 milijuna) i gradnju atletske staze (1,3 milijuna).

Sponzori  klizališta 

U vijećničkim pitanjima Marinko Tokmakčija se zanimao je li bilo sponzora kod financiranja klizališta i hoće li im se Grad zahvaliti.

Odgovorila mu je dogradonačelnica Kristina Perić izvijestivši da je od sponzora dobiveno 70 tisuća kuna te da će im se svima javno uputiti zahvala.

Parkiralište u Tomislavovoj na kojem se oštećuju vozila

Nenad Tisaj je iznio problem parkirališta u Tomislavovoj na kojem se oštećuju vozila. Pitao je može li se stanarima dozvoliti postavljanje metalnih čunjeva.

Pročelnik za komunalne poslove Ivica Brčina mu je odgovorio da jedino što Grad može učiniti je obilježavanje parkirališnih mjesta.

Sanacija krovišta dvorane 

Robert Marić iz HDZ-a se zanimao u vezi potrebne sanacije krovišta dvorane.

Gradonačelnik Jelić mu je odgovorio kako je županu predložio da će Grad dati milijun kuna za energetsku obnovu škole no da je dobio odgovor kako županija nema novca. Drugo rješenje je da se dvorana prepiše Gradu, kazao je.

Prilazni put u Čenićima

Vijećnik Josip Bebek iz HDZ-a pitao je dpgradonačelnika Željka Džepinu je li kontaktirao svoje stranačke kolege iz SDSS-a koji su na vlasti u Biskupiji kako bi se asfaltirao pristupni put do kuće člana HVIDRE u Čenićima.

Dobio je odgovor kako je to u planu za 2019. godinu.

O porastu prihoda Grada

Nikolina Grizelj iz HDZ-a pitala je koliki je porast izvornih prihoda Grada.

– Porast prihoda je razvidan po svakoj stavci. Dobit ćete pismeni odgovor – odgovorila je pročelnica za financije Danijela Merša.

O privatnim investicijama; Što je s Nijemcom?

Goran Mrnjavac iz HDZ-a pitao je koliko je novih privatnih investicija bilo u 2018. godini i što je s Nijemcem koji je u Kninu kanio otvoriti turističku agenciju.

Dogradonačelnik Marijo Ćaćić je odgovorio kako Grad ne evidentira investicije jer poduzetnici ne daju takve informacije.

– Grad ne vodi evidenciju, to je poslovna tajna poduzetnika – dodao je gradonačelnik Jelić.

Što je s Nijemcom koji je na Huknetu najavio otvaranje turističke agencije, nitko nije znao odgovor, pa ni novinar Hukneta.

O prihodima od poreza

Vijećnik Marko Šešo iz HDZ-a pitao je koliki je očekivani prihod od poreza u 2018. godini i koliki je taj prihod bio u 2016. i 2017.

Pročelnica Merša mu je odgovorila da pogleda na četvrtoj stranici proračuna.

Što je s pročišćivačem?

Vijećnica Marija Ćurić iz MOST-a pitala je što je s pročišćivačem.

Pročišćivač je u pokusnom radu i trenutačno radi s 30 posto kapaciteta , odgovorio joj je gradonačelnik.

Rampa za invalide začepila odvode

Vijećnica Ćurić je upozorila da su se gradnjom rampe za invalide kod HZZO-a u Šimunovićevoj 6 začepila dva odvoda.

Pročelnik Brčina joj je odgovorio da je Grad spreman uložiti sredstva da se to popravi.

Prijava Uredu državne uprave zbog nepoštivanja poslovnika

Vijećnica Marina Krvavica iz HDS-a je pitala je li istina da je netko podnio prijavu Uredu državne uprave u Šibeniku zbog nepoštivanja poslovnika na predzadnjoj sjednici Gradskog vijeća.

Pročelnica Sanda Brnić Petrović joj je rekla kako su i do nje došle neslužbene informacije no da službenih nema.

Grad podnio dvije prijave protiv Nikole Blaževića za financijske malverzacije

Vijećnica Marina Krvavica pitala je i je li istina da je Grad Knin podnio prijavu protiv bivšeg obnašatelja dužnosti gradonačelnika, Nikole Blaževića za financijske malverzacije.

– Jesmo! Podnijeli smo dvije prijave. To smo napravili nakon dugotrajnog provjeravanja. Ne mogu više komentirati jer su te prijave sada službene – izvijestio je gradonačelnik Jelić.

Stipendiranje postdiplomanata

Vijećnik Dragan Miličević je pitao postoji li mogućnost stipendiranja postdiplomanata.

Gradonačelnik mu je odgovorio kako bi Grad to mogao u budućnosti predvidjeti.

Stimuliranje dobrih direktora

Vijećnik Davor Ilić iz Nezavisne lista Marka Jelića pitao je postoji li mogućnost da se stimuliraju direktori gradskih tvrtki koji postignu izvanredne rezultate.

Gradonačelnik je odgovorio kako je njegov osobni stav da ih treba nagraditi.

Još nije gotovo za ovu godinu

Predsjednica Gradskog vijeća Vedrana Požar i gradonačelnik Marko Jelić zaželjeli su na kraju svima sretne božićne blagdane, ali su i najavili da još nije gotovo za ovu godinu.

Naime, očekuje nas još sjednica Gradskog vijeća na kojoj će se usvajati Strategija razvoja grada Knina.

I. Š.

Izbornik