• Naslovna
  • Društvo
  • Grad predstavio 1,9 milijuna kuna vrijedan projekt razvoja turizma

Grad predstavio 1,9 milijuna kuna vrijedan projekt razvoja turizma


U kninskoj Gradskoj vijećnici danas je predstavljen 1,9 milijuna kuna vrijedan projekt “Kulturna i prirodna baština – resurs za razvoj turizma” . Projekt je s 1,6 milijuna kuna financiran od strane EU u okviru Intervencijskog plana, nositelj je Grad Knin, a partner kninska Turistička zajednica.

Projekt je predstavila je kninska dogradonačelnica Kristina Perić naglasivši da je osnovna svrha pretvoriti neiskorištene turističke resurse u turističke atrakcije kroz razvoj inovativnih turističkih proizvoda.

Doznali smo da će se projekt provoditi kroz četiri aktivnosti, a to su mapiranje potencijala kulturne i prirodne baštine za razvoj turizma, razvoj vizualnog identiteta grada,  unapređenje kapaciteta turističkih dionika i promocija.

Izrada Studije o potencijalima, osmišljavanje inovativnih proizvoda, edukacije za turističke djelatnike, medijska kampanja 

Konkretno, pripremit će se Studija o potencijalu kulturne i prirodne baštine i osmislit će se minimalno pet turističkih proizvoda te suvenir grada Knina.

Održat će se certificirana obuka deset osoba za turističkog vodiča, dvije osobe za voditelja turističke poslovnice i četiri osobe za turističkog pratitelja. Također, planirana je i obuka za deset osoba za dizajn i izradu suvenira kao i seminar za 25 osoba za iznajmljivače privatnog smještaja.

Izrađivat će se promotivni materijal, radit će se interaktivne karte s lokalitetima prirodne i kulturne baštine, napravit će se promotivni spot i ići će se u medijsku kampanju.

Bit će provedena i dva petodnevna studijska putovanja te će se organizirati sudjelovanje na četiri turistička sajma.

Kreće se u postupak javne nabave 

Odmah se kreće u otvoreni postupak javne nabave za nabavu usluga dizajna i izrade promotivnog materijala projekta, izrade Studije o potencijalu kulturne i prirodne baštine, izrade marketinške strategije i razvoja vizualnog identiteta grada Knina.

Poziv svima da se uključe!

Poziv za uključenje u projekt dobili su “svi kreativci, zaljubljenici u Knin, sve osobe uključene u razvoj turizma i pružanje turističkih usluga i svi zainteresirani stanovnici Knina i to kako bi svojom kreativnošću, iskustvom i znanjem doprinijeli razvoju što boljeg, otkačenijeg i prepoznatljivijeg identiteta grada”.

Pričanje o tome da imamo potencijale ne donosi posjetitelje

O projektu koji će se provoditi do svibnja 2020. godine je govorila i voditeljica Projektnog tima Intervencijskog plana, Zdenka Gugo.

– Mi se hvalimo potencijalima te prirodnom i kulturnom baštinom Knina, a zapravo je jako malo toga iskorišteno u turističke svrhe. Sama činjenica da mi pričamo o tome kako imamo potencijale ne donosi nam velik broj posjetitelja. Prvo što želimo napraviti je da neki nepristrani stručnjak, zajedno s nama koji smo ovdje, objektivno utvrdi koje su to stvari u Kninu koje bi se mogle iskoristiti za pretvaranje Knina u atraktivnu turističku destinaciju. Zatim ćemo angažirati vrhunske marketinške stručnjake koji će osmisliti inovativan, kreativan i zabavan način na koji će se Knin reklamirati, jer reklama je sve – kazala je Zdenka Gugo.

Iznosom najmanji, ali ključan

Doznali smo još da je ovaj projekt turističkog brendiranja Knina iznosom najmanji kad se gledaju projekti Intervencijskog plana, ali da je ključan i da u sinergiji s ostalim projektima doista ima šansu razviti kninski turizam. No, kao i kod svega ostaloga, ključni su i ljudi pa je izražena nada da će se što više građana i ustanova uključiti u provedbu.

Od 20 projekata Intervencijskog plana do sada je prijavljeno osam, a do kraja godine bit će prijavljeni još jedan do dva projekta, saznali smo danas.

I. Š.

 

Izbornik