Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/hrhuknet/public_html/wp-content/themes/vienna/header.php:2) in /home/hrhuknet/public_html/wp-content/themes/vienna/inc/functions/scripts.php on line 66
 
  • Naslovna
  • Kultura
  • Završeni ovogodišnji radovi konzervacije na položaju mletačke vojarne konjice u podgrađu kninske tvrđave

Završeni ovogodišnji radovi konzervacije na položaju mletačke vojarne konjice u podgrađu kninske tvrđave


Piše: mr. sc. Katarina Gugo

Kninski muzej je u razdoblju od 18. rujna do 9. listopada proveo radove konzervacije na zidu oznake SJ 5 u dužini od 23,61 metar. Radovi konzervacije su samo nastavak istih radova na objektu koji je na mletačkim kartama označen kao vojarna konjice. Tijekom ovogodišnjih radova konzervacije zamijećeno je proširenje temeljne stope na istočnoj strani zida u dužini od dva metra.

Prilikom radova konzervacije, građevinske i konstruktivne sanacije, poštivala se zatečena visina zida. Zid je ostao u istim gabaritima u kakvima je zatečen po pitanju broja sačuvanih redova zida, a kamen koji je nedostajao na zidu je nadomješten, a na tom mjestu je stavljena fuga razdijelnica, koja dijeli zatečeni dio zida od onog novog recentno dodanog kamena.

Prilikom korištenja žbuke koristio se omjer 1:1:3 pržine, cementa i vapna prilikom postupka vraćanja kamena na zid, dok se za postupak fugiranja i stavljanja završnog sloja koristio omjer 1:2 pržine i hidrauličnog vapna Calx Romana.

U radovima su sudjelovali voditeljica radova konzervacije ispred Kninskog muzeja, mr.sc. Katarina Gugo, zidar Stjepan Elkaz i pomoćni radnik Marko Petrović. Radovi su financirani novčanim sredstvima Ministarstva kulture, nadzor radova obavio je Konzervatorski odjel u Šibenikuje, a za zaštitu arheološke baštine bio je zadužen dr. sc. Marko Sinobad.

Foto: Katarina Gugo

Izbornik