• Naslovna
  • Politika
  • Lokalni izbori 2013: Nezavisna lista Loza zalagat će se za navodnjavanje obradivog zemljišta oko Knina

Lokalni izbori 2013: Nezavisna lista Loza zalagat će se za navodnjavanje obradivog zemljišta oko Knina


Nezavisna lista Loza zalagat će se za navodnjavanje obradivog zemljišta oko Knina i to retgulacijom vodotokova kninskih rijeka.

– Kninsko područje je bogato vodotocima koji se ne iskorištavaju tako da milijuni litara vode samo otiječu u Jadransko more, a Knin i njegovi stanovnici samo imaju problema s poplavama. Iako su oko tih vodotokova velike obradive površine na području Kninskog i Kosovog polja voda se ne iskorištava za navodnjavanje – upozorava predsjednik kninske Loze i kandidat za kninskog gradonačelnika Tomislav Čolak i nudi riješenje problema.

– Loza će se zalagati za regulaciju tokova rijeka Krke, Butižnice i Kosovčice što treba napraviti uz pomoć Hrvatskih voda i fondova EU i to što prije kako bi se u operativnu funkciju stavile velike površine obradivog i nezagađenog zemljišta oko tih rijeka te tako povezao vodosustav i agrosustav u jednu cjelinu. Kako bi napravili upravljive vodotokove, najprije je potrebno regulirati tok rijeke Krke kako bi se spriječilo njezino plavljenje okolnog područja na način da je potrebno spustiti dio razine Krke do utoka Butižnice u Krku, a time bi priveli svrsi i okolno močvarno područje, dok bi se jezera sačuvala za rekreativne i turističke svrhe – predlaže Čolak i daje riješenje i za drugu najveću kninsku rijeku.

– U toku rijeke Butižnice potrebno je napraviti poprečne kanale za navodnjavanje i parcelizaciju okolnog zemljišta čime bi se u jednu cjelinu povezao vodosustav i agrosustav te omogućila optimalna proizvodnja raznih poljoprivrednih kultura – referira Čolak i predlaže otvaranje Državnog ureda za voide u Kninu.

– Nakon svega što predlažemo uslijedila bi intenzivna poljoprivreda na obradivim površinama uporabom raznih zaštitnih sredstava, a s obzirom da 80 posto vode dolazi s područja BiH koje je nezaštićeno od raznih utjecaja na okoliš, Loza će se zalagati za otvaranje Državnog ureda za vode u Kninu koji će uz ostalo imati potpuno opremljen laboratorij, konstantno uzimati uzorke vode i provoditi sve potrebne analize u laboratoriju i po potrebi odmah djelovati. Budući da je kninsko područje kraško područje na taj način će se moći utvrditi utjecaj intenzivne poljoprivrede na vodosustav u kraškom području te tako stečena iskustva prenijeti sličnim kraškim područjima u Europskoj uniji – završava Čolak i dodaje da ne sumnja u to da će se za navedene projekte moći dobiti potreban novac iz EU, samo treba što prije napraviti projekte i prijaviti ih fondovima Europske unije.

Izbornik