• Naslovna
  • Kultura
  • Godišnjak grada Knina za 2017. godinu dostupan na Hrvatskom arhivu weba NSK

Godišnjak grada Knina za 2017. godinu dostupan na Hrvatskom arhivu weba NSK


Godišnjak grada Knina za 2017. godinu od danas je dostupan na Hrvatskom arhivu weba Nacionalne i sveučilišne knjižnice OVDJE.

Hrvatski arhiv weba zbirka je sadržaja preuzetih s weba, a njegova je svrha preuzimanje i trajno čuvanje publikacija s interneta kao dijela hrvatske kulturne baštine. Publikacije se za arhiviranje odabiru prema zadanim kriterijima Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Godišnjak grada Knina u nakladi Narodne knjižnice Knin je serijska publikacija koja izlazi jednom godišnje kao mrežno izdanje na internet stranici Narodne knjižnice Knin i uvrštena je u međunarodni upisnik serijskih publikacija.

Do sada su objavljeni Godišnjaci za 2014.2015.2016. i 2017. godinu.

I. Š.

Izbornik