Prijedlog iz Šibenika: Knin glavni grad regije Dalmacije


regijaAko se već spominje regionalni ustroj Hrvatske, a svatko gura svoj grad za centar buduće regije, iz Šibenika je danas stigao prijedlog da regionalni centar Dalmacije bude Knin, rekao je šibensko-kninski župan Goran Pauk nakon sastanka s gradonačelnicima i načelnicima svoje županije, koji su raspravljali o prijedlogu zakona o regionalnom razvoju Hrvatske.

Da se razumijemo, rekao je Pauk, ideja da Knin bude centar dalmatinske regije politička je poruka onima koji guraju svoje gradove, a poruka im je to da odstupe od uobičajenih okvira i klasičnih razmišljanja gdje bi centar jedne takve regije trebao biti. O regijama zasad ionako možemo samo nagađati, jer nitko ne zna kako bi one funkcionirale, no ako bude regije dalmatinske, mi biramo Knin jer taj grad ima povijesni i simbolični značaj, a i zemljopisno se nalazi u središtu Dalmacije i Jadrana, rekao je Pauk. Time ne umanjujemo značaj Splita, Dubrovnika, Zadra, a posebno ne Šibenika, naglašava župan.

Glede nacrta prijedloga zakona o regionalnom razvoju, gradonačelnica Knina Josipa Rimac rekla je da je nejasan, da nije precizirano što dobivamo, a što gubimo, te da su nejasni kriteriji tko u koju kategoriju spada. U niti jednom dijelu tog prijedloga ne osjeća se decentralizacija Hrvatske, smatra kninska gradonačelnica.

Ostale načelnike i gradonačelnike koji su bili jutros na sastanku kod župana, nismo čuli i ostalo je nejasno kakva su njihova razmišljanja o tome. U svakom slučaju, nekim gradovima poput Drniša, koji će ako takav zakon stupi na snagu ostati bez statusa područja od posebne državne skrbi, u startu u proračunu izgubiti čak 7 milijuna kuna, čulo se jutros na sastanku, a to znači daljnju depopulaciju Drniša i sličnih lokalnih samouprava koje će izgubiti takav status.

Izvor: Šibenik. In

Izbornik