• Naslovna
  • Društvo
  • Započeli radovi na sanaciji Male Promine vrijedni 11,7 milijuna kuna

Započeli radovi na sanaciji Male Promine vrijedni 11,7 milijuna kuna


Danas su uvođenjem izvođača u posao započeli radovi na prvoj fazi sanacije odlagališta komunalnog otpada Mala Promina.

Vrijednost svih ugovorenih radova i usluga stručnog i projektantskog nadzora te koordinatora zaštite na radu iznosi 11,7 milijuna kuna.

Temeljem ugovora o sufinanciranju projekta potpisanog između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grada Knina Fond sufinancira 85% vrijednosti radova i usluga nadzora odnosno (9.954.553,99 kn), a preostalih 15% (1.756.686,00 kn) sufinancira Grad Knin.

Izvođač predmetnih radova je zajednica ponuditelja: Kostak dd iz Krškog (Slovenija) kao glavni partner te Kom eko doo iz Zagreba i Intergeo iz Salzburga (Austria).

Poslove stručnog nadzora (građevinskog, geodetskog, elektrotehničkog i strojarskog) i koordinatora zaštite na radu obavlja tvrtka Meritum-inženjering d.o.o. iz Splita, a poslove projektantskog nadzora tvrtka PanGeo Projekt d.o.o iz Zagreba.

Predviđeno trajanje radova je šest mjeseci, odnosno do listopada ove godine.

U okviru prve faze sanacije odlagališta komunalnog otpada Mala Promina predviđeni su slijedeći radovi: preslagivanje i pokrivanje postojećeg otpada (80.000 m3), izrada nove plohe-kazete za odlaganje novog otpada po EU standardima (kapaciteta 66.000 m3) sa svim brtvenim slojevima, translacija elemenata i asfaltiranje ulazno/izlazne zone, izgradnja obodne prometnice, izgradnja sustava oborinske odvodnje i otplinjavanja, postavljanje kontejnera za zaposlenike, spremnika za vodu i diesel agregata te izgradnja hidrantske mreže i ograde oko cijelog odlagališta.

Uspostavom sustava gospodarenja otpadom na razini cijele županije, odnosno uspostavom Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Bikarac i stavljanjem u funkciju Pretovarne stanice Biskupija prestat će odlaganje otpada na odlagalištu Mala Promina. Tek nakon toga može se pristupit izradi projektne dokumentacije, ishođenju građevinske dozvole i izvođenju radova na drugoj fazi sanacije odnosno kompletnom zatvaranju odlagališta komunalnog otpada Mala Promina.

izvor: knin.hr

Izbornik