Ministar zdravlja posjetio kninsku bolnicu


027550_345c1f039de5861e8749Svjetski je dan hospicija i palijativne skrbi. Tim je povodom ministar zdravlja Rajko Ostojić posjetio kninsku bolnicu “Hrvatski ponos” gdje je s više od 2 milijuna kuna uređen Odjel za produženo liječenje s palijativnom skrbi.

Sa 116 kreveta, Odjel zadovoljava potrebe bolesnika triju dalmatinskih županija. 80 kreveta je namijenjeno produženom liječenju, a 36 za palijativnu skrb. Odjel je namijenjen za nastavak liječenja internističkih, neuroloških i kirurških bolesnika čije se liječenje, s obzirom na dijagnozu i potrebnu terapiju, ne može odmah nastaviti u kućnoj njezi ili im je zbog zdravstvenog stanja potrebna palijativna skrb.

Do 2016. godine planirano je povećanje palijativnih kreveta u cijeloj zemlji na 300, a cilj je zbrinuti polovicu neizlječivih bolesnika. Procjenjuje se da palijativnu skrb treba najmanje 20 posto pacijenata oboljelih od tumora i 5 posto neonkoloških pacijenata u posljenjih godinu dana života.

Izvor: Radio Knin

Izbornik