Otvorene prijave za program “Na crti kulture”


Piše: Spomenka Martić

Program „Na crti kulture“ osmišljen je i organiziran od strane Udruge Porta.

Obuhvaća ciklus edukativnih aktivnosti koji uključuje module interkulturalnog učenja kroz dramski proces, vježbanje nastupa i kreativno pisanje.

Program je namijenjen gotovo svim dobnim skupinama i to skupini djece od 7 do 12 godina, zatim skupini mladih od 13 do 19 godina te odraslima.

Cilj programa je osposobljavanje dionika za kreativno izražavanje, javni nastup te inicijativu u kulturnim aktivnostima. Sve aktivnosti se temelje na suvremenom pristupu razumijevanja dramskih metoda i isticanjem značaja njihove edukativne uloge.

Svrha programa je, u širem smislu, poticanje aktivnog odnosa u kulturi te povećanje razmjene kulturnih sadržaja među građanima.

Broj telefona za prijavu i za sve detaljne informacije je 095/754-0328.

Izbornik