Prelistajte online novu turističku brošuru grada Knina


Kninska Turistička zajednica nakladnik je nove turističke brošure grada Knina koju možete online pogledati i prelistati OVDJE

Autor tekstova je Ivica Šimić, a dizajna i grafičke pripreme Paško Ivanović.

Svi tekstovi prevedeni su na engleski jezik za što su bili zaduženi Marijana Drinovac i Obrt za konzultantske usluge M&M.

Brošura će se tiskati u nakladi od dvije tisuće primjeraka.

I. Š.

Izbornik