• Naslovna
  • Politika
  • Gradonačelnik Marko Jelić predložio 11 točaka dnevnog reda sjednice Vlade u Kninu

Gradonačelnik Marko Jelić predložio 11 točaka dnevnog reda sjednice Vlade u Kninu


Kninski gradonačelnik Marko Jelić predložio je 11 točaka dnevnog reda sjednice Vlade RH koja će se u petak, 4. kolovoza održati u Kninu.

Tportal dobio je kompletan prijedlog dnevnog reda, a mi ga ovdje prenosimo:

Proglašenje Dinare parkom prirode

‘Smatramo da bi proglašenje Dinare parkom prirode bio najbolji poklon za 22. obljetnicu VRO ‘Oluja’. Predlažemo Vladi da izradi prijedlog zakona o proglašenju Parka prirode Dinara. Prva studija na tu temu je izrađena 2007. godine. Proglašenje Dinare parkom prirode je tada tražila općina Kijevo. Izrađena studija je poslana je u proceduru’.

Vojarna ‘Krka’

‘Vojarna Krka je od strane MORH-a proglašena neperspektivnim objektom i ista trenutno propada zbog neodržavanja. Nalazi se uz lijevu obalu rijeke Krke, sjevernozapadno od Knina. Traži se darovanje ili drugi način prijenosa vojarne Krka u vlasništvo Grada Knina. NP Krka i Grad Knin su angažirali ovlaštenu tvrtku za izradu geodetske podloge predmetnih nekretnina. Planovi Grada Knina i JU NP Krka su da otvore ulaz a u NP Krka neposredno nakon predmetne vojarne. Time će se stvoriti pretpostavke za razvoj turizma kao okosnica razvoja Knina i okolice. Vlasnički listovi u privitku’.

Poslovni prostor u prizemlju zgrade na adresi Krešimirova 8 u Kninu

‘Predmetni poslovni prostor na k.č.z. 4873 i 4870 k.o. Knin (odgovara z.k.č. 111/1 k.o. Knin) je u vlasništvu RH i trenutno je neiskorišten. U ovom poslovnom prostoru je planirano proširenje kapaciteta dječjeg vrtića Cvrčak, pa se stoga traži darovanje ili sklapanje ugovora o dugoročnom najmu poslovnog prostora i sredstva za adaptaciju istoga. Prema odredbama važećeg GUP-a nema zapreka za uređenje prostorija predškolske dobi u predmetnoj zgradi. Zgrada nije evidentirana (ucrtana) u katastru i zemljišniku. Vlasnički list u privitku. Poslovni prostor u prizemlju zgrade bi se adaptirao za potrebe dječjeg vrtića, jer je u školskoj godini 2016/2017. ostalo neupisano 64 djece predškolske dobi. Darovanje poslovnog prostora u vlasništvu RH u Krešimirovoj 8 u riješio bi se dijelom i problem iseljavanja naših sugrađana koji zbog nemogućnosti upisa djece u vrtić odlaze u druge sredine’.

Ubrzanje procesa stambenog zbrinjavanja u gradu Kninu

‘U gradu Kninu postoji 310 ljudi na popisu za stambeno zbrinjavanje koji ostvaruju pravo na isto, a nisu stambeno zbrinuti. Gorući problem grada Knina je iseljavanja koje je velikim djelom uvjetovano stambenim zbrinjavanjem. Tražiti da Vlada naloži SDUOSZ reviziju svih postupaka stambenog zbrinjavanja i ubrzanje procedure rješavanja predmeta. Ističemo da su brojne stambene jedinice prazne, sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju za područja od posebne državne skrbi njihovi korisnici su bili dužni boraviti u navedenim stambenim jedinicama minimalno deset godina, a iste nisu i ne ispunjavaju. Sukladno tome, traži se revizija i povrat stambenih jedinica, stanova i kuća, u vlasništvo RH s ciljem daljnje dodjele.

Zgrada anagrafske oznake Tuđmanova 22

‘Zgrada se nalazi na k.č.4903 i 4904 k.o. Knin (odgovara č.zgr. 271 i č.zgr. 356 k.o. Knin), vlasništvo je RH i traži se darovanje iste. Trenutno dio prizemlja i prvog kata je u najmu, ostatak zgrade je prazan i neodržavan, te opasan za prolaznike. Vlasnički list u privitku. Smatramo da bi na toj lokaciji bilo idealno sjedište Parka prirode i sjedište Nacionalnog parka Krka. Sama zgrada je u derutnom stanju te narušava sigurnost građana. Vlasnički listovi u privitku’.

Financiranje izrade projektne dokumentacije za PZ Oćestovo

‘Traži se od Vlade financiranje izrade projektne dokumentacije (idejnih, glavnih i izvedbenih projekta) za infrastrukturno opremanje poslovne zone Oćestovo. Poslovna zona je odlukom Vlade predana Gradu Kninu, međutim nedostaje joj vodovodna, električna te prometna infrastruktura. Stavljanjem u funkciju poslovne zone Oćestovo za Grad Knin znači otvaranje novih radnih mjesta, a s obzirom na situaciju u gradu to nam je od iznimne važnosti. Minimalna procijenjena vrijednost izrade sveobuhvatne projektne dokumentacije za kojom bi se planiralo dovođenje vode, struje i odvodnje do predmetne zone iznosi cca. milijun kuna’.

Parking HŽ-a u Tuđmanovoj ulici

‘Obzirom da željeznički kolosjek prolazi centrom grada i zauzima veliku površinu te onemogućuje širenje urbanih sadržaja u užem centru grada… ideja je da Vlada preporuči HŽ-u da ovaj prostor daruje Gradu Kninu, kako bi se uredilo jedino parkiralište većih dimenzija u centru grada jer Grad Knin nema uređeno parkiralište u ovom dijelu grada’.

Prenoćište HŽ-a u Tuđmanovoj ulici

‘Prenoćište HŽ-a se nalazi na k.č. 4790 k.o. Knin (koja odgovara zkč 333 i 125/4 k.o. Knin). Trenutno se ne koristi. Kroz projekt Integralne regeneracije ratom pogođenih područja zamišljeno je da bi se darovanjem takvog objekta Gradu Kninu u vrlo kratkom roku moglo riješiti pitanje smještajnih kapaciteta s obzirom da Kninu istih kronično nedostaje. Vlasnički list u privitku. Od Vlade se traži da preporuči HŽ-u da daruje Gradu Kninu predmetnu nekretninu, koja bio se kroz spomenuti program obnovila i prenamijenila u hostel’.

Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Knina

‘U okviru IPA projekta u Kninu je izgrađen uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na kojemu se od samog početka građenja teren sliježe. S obzirom da nitko od stručnih osoba koje su angažirale Hrvatske vode ne može utvrditi kada će se slijeganje zaustaviti niti potvrditi da će uređaj biti u ispravnom i funkcionalnom stanju za vrijeme projektiranog trajanja građevine, Grad Knin i Komunalno poduzeće d.o.o. Knin kao krajnji korisnik ovakav uređaj ne mogu prihvatiti. Stoga je potrebno pronaći drugo rješenje. Grad Knin ima prijedlog izgradnje biljnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, a od Vlade se traži financiranje izrade studije opravdanosti i potrebne projektne dokumentacije za izgradnju biopročistača na novoj lokaciji’.

Otpis obaveza Grada Knina prema RH u iznosu od 903.669,78 kn

‘Navedeno se odnosi na otpis obveza nastalih temeljem Zakona o prodaji stanova na koje postoji stanarsko pravo. Obzirom na postojanje dugovanja, od Vlade se traži otpis obveza Grada Knina i izmjena zakona na način da svi prihodi od prodaje stanova idu u proračun JLS’.

Postupak obnove zemljišnih knjiga

‘Postupak započinje 1. kolovoza 2017. godine ali Općinsku sud u Šibeniku, ispostava Knin nema dovoljno ljudskih resursa za kvalitetno obavljanje posla pa se traži pomoć Vlade u osiguranju sredstava za minimalno jednog dostavljača i jednog referenta na određeno vrijeme od dvije godine’.

Izvor: Tportal

Izbornik