Sortiraj po:
Pogledaj:
  • Naslovna
  • Arhiva za kategoriju "Rad gradske uprave"
  • (  »   Page 13)

Kategorija: Rad gradske uprave

Izrađuje se kalendar kulturnih i drugih događanja u gradu; Upućen javni poziv svima koji organiziraju događanja da dostave svoj plan


Zvonimirovi_dani_3S ciljem oformljivanja jedinstvenog “Kalendara događaja”, Grad Knin, kao pokretač inicijative objedinjavanja informacija o svim događanjima na području grada na jednom mjestu, poziva sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, a posebno udruge, ustanove, trgovačka društava, sportska društava, obrtnike i nositelje samostalnih djelatnosti koje svojim djelovanjem doprinose kulturnom, edukativnom, umjetničkom, društvenom i sportskom segmentu života zajednice da dostave popis svih događanja koja će organizirati tijekom ove godine.

– Jedinstveni “Kalendar događanja” bit će objavljen na službenim internetskim stranicama Grada Knina i na drugi prikladan i široj javnosti lako dostupan način, a sve s ciljem kako bi sve brojniji posjetitelji našeg kraljevskog Grada Knina i njegove okolice, ali i sami građani, na vrijeme imali pravodobne informacije o događanjima u gradu i kako bi ista bila dobro posjećena – izvijestili su iz gradske uprave.

Kako neslužbeno doznajemo, ovaj kalendar poslužit će i za osmišljavanje Kninskog kulturnog ljeta s kojim se planira započeti ove godine.

Javni poziv s tablicom koju treba popuniti i dostaviti u gradsku upravu možete preuzeti ovdje

Popunjenu tablicu potrebno je dostaviti najkasnije do 10. ožujka ove godine!

Skuplji zakup gradskih poslovnih prostora; Računi uvećani za 25 posto


posudivanje_novca_news_picGrad Knin je od 1. siječnja u sustavu PDV-a pa će svi zakupnici poslovnih prostora u vlasništvu Grada ubuduće plaćati veću zakupninu. Naime, riječ je o zakonskoj odredbi koju moraju ispoštovati sve jedince lokalne samouprave s godišnjim prihodima iznad 230 000 kuna. To, naime, propisuje Zakon o porezu na dodanu vrijednost koji je stupio na snagu 1. siječnja ove godine.

Tako će svi oni, koji s Gradom imaju sklopljen ugovor o zakupu poslovnog prostora, dobiti uvećan račun za iznos PDV-a, tj za 25%.

Ovo će poskupljenje najviše osjetiti oni obrtnici koji nisu u sustavu PDV-a.

Izvor: Radio Knin

Gradsko vijeće donijelo odluku o koeficijentima za obračun plaće; Blažević: Nikakva inspekcija niti nadzor nisu u gradu


gradsko-vijece-kninKninsko Gradsko vijeće donijelo je na današnjoj sjednici odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Knina.

Tako će, što se tiče radnih mjesta I. kategorije, glavni rukovoditelj (troje pročelnika) imati koeficijent 3,60, a rukovoditelj (voditelji Odsjeka) imati 2,85.

Radna mjesta II. kategorije su viši savjetnik koji će imati koeficijent 2,80 te viši stručni suradnik s koeficijentom 2,40.

Radna mjesta III. kategorije su stručni suradnik koji će imati koeficijent 2,05, viši referent koji će imati 1,90 te referent čiji koeficijent će iznositi 1,70 (osim referenta – komunalnog redara koji će imati 1,60).

Što se tiče radnih mjesta IV. kategorije, vozač će imati koeficijent 1,70, dostavljač 1,30, domar-dostavljač 1,25, a portir, domaćica i spremačica po 1,15.

Plaću službenika, odnosno namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne samouprave čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće, uvećan za o,5 posto za svaku navršenu godinu radnog staža.

Odluka o koeficijentima pravno je temeljena na Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi, Zakonu o plaćama  u lokalnoj i područnoj samoupravi, Uredbi o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj samoupravi, Odluci o ustroju upravnih tijela Grada Knina te Statuta Grada Knina.

Dok je SDP-ov vijećnik Mirko Antunović tražio da se ova točka skine s dnevnog reda sjednice, budući da je Sindikat zaposlenika tražio isto upozorivši na niz nepravilnosti, čelnici Grada poručuju da za tim nema potrebe jer je sve bilo po zakonu. “Mišljenje sindikata uvažavamo, no ono nije obvezujuće”, rekao je zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević i  pojasnio kako je sistematizacija radnih mjesta u upravnim tijelima provedena u skladu s već prije donesenom Odlukom o ustrojstvu grada i Pravilnikom o unutarnjem redu. “Odluku o koeficijentima za obračun plaća moramo donijeti kako bi smo kroz naredno razdoblje donijeli rješenja o rasporedu službenika i namještenika”, kazao je Blažević.

Prijedlog odluke dan je na uvid Sindikatu državnih i lokalnih namještenih Grada Knina. U očitovanju Sindikata između ostalog stoji kako ovakva sistematizacija radnih mjesta, opis poslova, nazivi kao i preraspodjela radnih mjesta, ne samo da nije u skladu sa zakonom, nego čini i direktnu diskriminaciju pojedinih zaposlenika čija se prava krše.

Vijećnik Mirko Antunović  otkrio je kako ima saznanja da zbog svega navedenog gradsku upravu češlja Upravna inspekcija. “Zašto o tome nitko ništa ne govori?”, pitao je Antunović Blaževića koji pak tu tvrdnju demantira. “Nikakva inspekcija ili nadzor nisu u gradu, postoje samo predstavke nekolicine zaposlenika na koje će se Grad očitovati na način da nikakvih nezakonitih radnji nije bilo, a hoće li to rezultirati nadzorom ili Upravnom inspekcijom, vidjet će se “, odgovorio je Blažević.

A u Sindikatu  još uvijek ne žele ništa komentirati, sve dok traju pregovaračke aktivnosti o novom kolektivnom ugovoru.  “To ne bi bilo pošteno prema suprotnoj strani, no mogu samo poručiti: i poslodavac i sindikat mogu raditi što hoće, ali samo po zakonu”, kazao je predsjednik Sindikata Ivo Jozinović.

U obrazloženju Odluke o koeficijentima za obračun plaća stoji kako se koeficijenti određuju za radna mjesta, a ne za konkretne službenike i namještenike. U Sindikatu pak kažu da čelnici grada  nisu u pravu, no ipak  pričekat će konačna rješenja za svako radno mjesto.

Izvor: Radio Knin

Udrugama iz kulture 140 tisuća, udrugama civilnog društva 45 tisuća, a braniteljskim udrugama 60 tisuća kuna


preuzmiGrad Knin izdvojit će u 2014. godini ukupno 140 tisuća kuna za udruge u kulturi. Novac će se raspodijeliti na ukupno šest udruga i to na KUD ”Kralj Zvonimir”, HKD Napredak, SKD Prosvjetu, Karnevalsku udrugu, Udrugu Kninfest i KUU Strmica.

Pripadajući iznos sredstava za svaku udrugu utvrdit će gradonačelnica Grada Knina svojim zaključkom početkom 2014. godine, na prijedlog Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti, uz prethodnu koordinaciju sa Kulturnim vijećem Grada Knina.

Udruge civilnog društva neprofitnog karaktera iz raznih oblasti djelovanja dobit će 45 tisuća kuna, a novac će se raspodijeliti na ukupno deset udruga i to na Udrugu invalida Sv. Bartolomej, Ekološku udrugu Krka, Kinološku udrugu, Udrugu Grabarje, Udrugu civilnih invalida rata, Udrugu pčelara Drača, Udrugu matice umirovljenika, Udrugu ZvoniMir, Udrugu Žene kosovske doline te Udrugu za djecu i mlade “Čarobni svijet”.

Braniteljske udruge dobit će u 2014. godini 60 tisuća kuna, a novac će podijeliti šest udruga i to HVIDRA, Udruga bivših zatočenika logora od 1991-95, Udruga Kninska bojna, Udruga pripadnika HVO, Udruga Prvi hrvatski redarstvenik i Udruga Hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata.

Pripadajući iznos sredstava za svaku od braniteljskih udruga te udruga civilnog društva neprofitnog karaktera utvrdit će gradonačelnica Grada Knina svojom odlukom početkom proračunske 2014. godine na prijedlog Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti. uz prethodni radno-konzultativni  dogovor s Koordinacijom braniteljskih udruga Grada Knina, Kulturnim vijećem Grada Knina i Vijećem  za komunalnu prevenciju.

Do 19. prosinca zaprimaju se zahtjevi za zakup lokacije za štandove i šank u šatoru na trgu u povodu božićnih i novogodišnjih događanja


2014_m_BBB_1Grad Knin uputio je javni poziv zainteresiranima za zakup lokacije za postavljanje štandova i šanka u šatoru na Trgu Ante Starčevića na dane 26., 29. i 31. prosinca kada će biti upriličena božićna događanja, odnosno doček nove godine. Početna cijena zakupa iznosit će 20 kuna po metru četvornom.

Zahtjevi se mogu dostaviti do 19. prosinca u 12 sati.

Cjeloviti tekst poziva možete preuzeti i pročitati ovdje

Grad oslobodio tvrtku C.E.M.P. od obveze plaćanja komunalnog doprinosa; Stotinjak Kninjana dobit će posao na izgradnji vjetroelektrane


vjetroelektrane_vGrad Knin oslobodio je tvrku C.E.M.P. iz Zagreba od obveze plaćanja komunalnog doprinosa u iznosu od 370 tisuća kuna .

Razlozi su poticanje investitora proizvođača, osiguran dugoročni veliki proračunski prihod iz naknade za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora te, na kraju, zapošljavanje, a očekuje se da će se na radovima koje investira zagrebačka tvrtka zaposliti stotinjak ljudi s kninskog područja.

Tvrtka C.E.M.P. investitor je složene građevine – Vjetroelektrane Krš Pađene ukupne snage 100 megavata i priključnog dalekovoda od Pađena do Knina. U okviru tog projekta izgradit će se i novi makadamski pristupni putovi duljine 2,2 kilometra i operativni platoi te će se rekonstruirati postojeći putovi u Mokrom polju, Pađenima, Radučiću i Oćestovu. Za mrežu novih pristupnih prometnica ukupan iznos komunalnog doprinosa je 264 tisuće kuna, a za operativne platoe 106 tisuća kuna.

Pravni temelj oslobađanja plaćanja komunalnog doprinosa je Odluka o komunalnom doprinosu grada Knina kojom je propisana mogućnost oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa investitorima koji grade objekte namijenjene isključivo za obavljanje proizvodne djelatnosti.

“Stvaranjem pozitivne poduzetničke klime stvorene su pretpostavke za razvoj godpodarstva odnosno za investiranje poduzetnika proizvođača uz uvjet da isti budu oslobođeni od plaćanja komunalnog doprinosa, a da Grad Knin na drugi način pribavi sredstva za financiranje komunalnog doprinosa”, navodi se u toj odluci.

“Iznos od 370 tisuća kuna koliko iznosi obračunati komunalni doprinos za tvrtku C.E.M.P. ostvaruje pogodnost oslobađanja jer je od posebnog interesa za šire područje te će Gradu Kninu dugoročno osigurati veliki proračunski prihod iz naknade za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora”, pojašnjava se u Odluci o oslobađanju od obveze plaćanja komunalnog doprinosa za tvrtku C.E.M.P.

Iz gradske uprave su dodatno pojasnili da će na radovima koje investira C.E.M.P. posao naći stotinjak ljudi s područja Knina.

Javne rasprave o izmjenama GUP-a te Prostornog plana


grbUpravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša Grada Knina organizira dvije javne rasprave.

Javna rasprava o Prijedlogu ciljanih izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Knina trajat će od 17. prosinca 2013. godine do 10. siječnja 2014. godine, a javno izlaganje o prijedlogu održat će se 19. prosinca 2013. godine u 12:00 sati u Gradskoj vijećnici. Više o toj javnoj raspravi pročitajte ovdje

Javna rasprava o Prijedlogu ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Knina trajat će od 17. prosinca 2013. godine do 10. siječnja 2014. godine, a javno izlaganje o prijedlogu održat će se 19. prosinca 2013. godine u 11:00 sati u Gradskoj vijećnici. Više o toj javnoj raspravi pročitajte ovdje

U 2014. godini Grad će izdvojiti milijun i pol kuna za socijalna davanja


grbZa pomoć socijalno ugroženim osobama, kroz razne oblike davanja, Grad Knin je u proračunu za 2014. godinu osigurao milijun i pol kuna.

No, najveća stavka od 1.050.000 kuna, odnosi se na decentralizirana sredstva koja Šibensko-kninska županija transferira Gradu Kninu za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima socijalne skrbi. 950 kuna pomoći za ogrjev u 2014. dobit će više od 1100 korisnika.

Osobe na socijali kao i one koje primaju zaštitni dodatak uz mirovinu ili im je mirovina manja od trostrukog novčanog iznosa za samce, pod uvjetom da ostali članovi domaćinstva ne ostvaruju dodatne prihode, oslobođene su plaćanja komunalne naknade. Korisnicima pomoći za uzdržavanje Grad će podmiriti djelomični trošak stanovanja koji se odnosi na vodu, odvodnju i druge komunalne usluge iz djelatnosti Komunalnog poduzeća. Grad će i iduće godine samohranim roditeljima i roditeljima s troje i više djece sufinancirati troškove boravka djece u vrtiću na način da će im cijenu usluga umanjiti za 1/3. Isto tako , u cilju pronatalitetne politike, za svako novorođeno dijete izdvojit će po tisuću kuna.

Dobra vijest stiže za kninske studente. Nakon tri godine stanke, Grad će početkom iduće godine, raspisati natječaj za dodjelu devet studentskih stipendija.

Izvor: Radio Knin

Usvojen gradski proračun za 2014. godinu težak 43,3 milijuna kuna


kune-kuna_novac_shutterKninsko Gradsko vijeće usvojilo je danas proračun Grada Knina za 2014. godinu u visini od 43,3 milijuna kuna.

Najviše prihoda u gradski budžet i to 19,1 milijun kuna trebali bi donijeti porezi i prirezi na dohodak.

Što se socijalne komponente proračuna tiče, treba izdvojiti da će Grad iduće godine ponovno isplaćivati stipendije studentima, a što se razvojne komponente tiče,  treba istaknuti projekt vodoopskrbe i kanalizacijskog sustava za prigradska naselja i rekonstrukciju Tomislavove ulice.

– Proračun je realan i održiv – kazala je kninska gradonačelnica Josipa Rimac dodavši da nema značajnijeg rezanja novca za gradske ustanove, ali i naglasivši kako se Grad iduće godine neće zaduživati.

Na pitanja vijećnika o stanju gradske blagajne, Rimac je naglasila kako Grad niti jedan dan nije bio u blokadi i kako se niti jedan mjesec nije dogodilo da zaposlenici Grada i gradskih ustanova ne dobiju plaću.

Na današnjoj sjednici Gradskoga vijeća usvojen je i treći rebalans proračuna za 2013. godinu koji je zapravo tehničke naravi. Tako treći rebalans iznosi 36 milijuna i 841 tisuću kuna što je za 33,5 tisuća kuna manje od drugoga rebalansa.

Novi projekti Grada u 2014. godini: Tomislavova dobiva novi nogostup, prigradska naselja vodu, a grad novu rasvjetu


grbIz Grada Knina najavljuju nove projekte u 2014. godini.

Najveći je projekt vodoopskrbe i kanalizacijskog sustava koji će stanovnicima prigradskih naselja, koja nisu bila obuhvaćena IPA-om, omogućiti priključak na gradsku vodovodnu mrežu. Riječ je o naseljima Potkonje, Ljubač, Žagrović. Oćestovo, Golubić, Kovačić, Medići i Krčić. I ovaj će se projekt financirati sredstvima europskih fondova.

Najavljena je i rekonstrukcija Tomislavove ulice koja će obuhvatiti uređenje kompletnog nogostupa s obje strane u duljini od oko pet kilometara kao i  parkirališta kod crvenih zgrada. Hrvatske ceste bi idućega tjedna trebale raspisati natječaj, a izvođač radova znat će se  početkom iduće godine.

Grad Knin je uz to od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dobio milijun i 325 tisuća kuna za modernizaciju javne rasvjete i postavljanje štednih žarulja. Iduće godine sanirat će se i oštećeni dijelovi javne rasvjete, te postaviti nova tamo gdje je nije bilo. Brigu o javnoj rasvjeti ubuduće više neće voditi HEP, već koncesionar.

Izvor: Radio Knin

Grad Knin od sada s tri Upravna odjela; Na čelu odjela trenutno v.d. pročelnici


grbKninska gradska uprava  ubuduće će  imati  tri Upravna odjela, a ne šest koliko ih je bilo do sada. Cilj je što učinkovitije odgovoriti na zahtjeve i potrebe građana, jer se do  sada događalo  da se poslovi odjela preklapaju, ustvrdila je za Radio Knin gradonačelnica Josipa Rimac.

Tako će ubuduće djelovati  Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti na čijem je čelu v.d. pročelnica Sanja Lozančić, Upravni odjel za prostorno uređenje i imovinsko-pravne poslove, koji vodi v.d. pročelnica Josipa Leontić, te Upravni odjel za financije, gospodarstvo i EU fondove, na čijem je čelu v.d. pročelnica Danijela Merša.

Izvor: Radio Knin

Grad isplatio 82000 kuna jednokratnih pomoći socijalno ugroženim obiteljima


030722_2a3b8a401ba8acfcaf6aNovčanu pomoć za uzdržavanje i njegu u Kninu i okolnim općinama prima oko 1900 obitelji, odnosno 5700 osoba. Riječ je dakle o pomoći koju mogu ostvariti svi oni koji nemaju sredstava za podmirenja osnovnih životnih potreba, a među njima je i sve veći broj mladih nezaposlenih. Mnogima pomoć Centra za socijalnu skrb nije dostatna, pa dodatnu traže od gradske uprave.

Zbog sve većeg pritiska korisnika socijalne pomoći Grad Knin je drugi put ove godine morao izmijeniti,tj povećati neke stavke Programa socijalnih davanja. Na početku godine Grad je za isplatu jednokratne pomoći obiteljima planirao 50 000 kuna. Prvim rebalansom stavka je povećana za još 20 tisuća. No, kako je iz mjeseca u mjeseca , pomoć tražilo sve veći broj obitelji , Grad je ponovno morao rebalansirati Program i za ovu namjenu izdvojiti dodatnih 12 000 kuna, pa je u konačnici u ovoj godini, socijalno ugroženim obiteljima, isplatio ukupno 82 000 kuna.

Povećan je i iznos za isplatu jednokratne pomoći za rođenje djeteta i to s predviđenih 100 000 na 130 000, što govori da je broj novorođene djece ipak veći od planiranog. Grad za svaku bebu isplaćuje 1000 kuna.

Izvor. Radio Knin

Izbornik