Sortiraj po:
Pogledaj:
  • Naslovna
  • Arhiva za kategoriju "Rad gradske uprave"
  • (  »   Page 13)

Kategorija: Rad gradske uprave

U Gradskom vijeću o nalazu državne revizije: Zašto su otpisani neki dugovi i zašto se nisu naplaćivali neki poslovni prostori?


kune-kuna_novac_shutterNa kninskom Gradskom vijeću raspravljalo se o nalazu Državnog ureda za reviziju o financijskom poslovanju Grada Knina u 2012. godini. Podsjetimo, državna revizija dala je uvjetno mišljenje Gradu Kninu kao i još nekim gradovima u Hrvatskoj poput Rijeke i Zadra.

U nalazu državne revizije između ostalog stoji da Grad nije poduzeo sve raspoložive mjere naplate zastarjelih potraživanja u iznosu od 7 milijuna kuna. Najveći dio tih potraživanja, ukupno 4,9 milijuna kuna je otpisano.

Naime, temeljem odluke gradonačelnice, otpisano je 4,9 milijuna kuna spornih i zastarjelih potraživanja, a riječ je uglavnom o potraživanjima za komunalnu naknadu i naknadu za korištenje voda koju Grad naplaćuje za Hrvatske vode. No, Hrvatske su vode otpisale svoj dio duga i on se nalazi u zbirnom iznosu. Kninsku oporbu je zanimalo po kojim kriterijima je dug otpisan.

– Riječ je o dugovima koji datiraju još iz 1999. godine, dakle iz vremena za koje nisam odgovorna, no po zakonu sam bila dužna napraviti otpis – odgovorila je gradonačelnica Josipa Rimac i objasnila kako je 2011. godine imenovala posebno povjerenstvo kojemu je dala zadaću da utvrdi kriterije na osnovi kojih je u konačnici i sačinila otpis potraživanja i to po zakonu i sukladno odlukama i Statutom Grada Knina.

Nalaz Državnog ureda za reviziju o poslovanju Grada Knina u 2012. godini ukazao je na nekoliko nepravilnosti u radu. Jedna od njih odnosi se na zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada. Naime, za 15 poslovnih prostora gradska uprava nije naplaćivala zakup. Kako pojašnjava gradonačelnica Josipa Rimac, zakupnina nije naplaćivana isključivo civilnim neprofitnim udrugama koje se financiraju uglavnom iz gradskog proračuna ili pak manjim dijelom naplatom članarina.

– Ako bi im naplaćivali najamninu, većina njih morala bi prestati s radom. Primjerice, novim zakonom koji jedinicama lokalne samouprave nalaže da naplaćuju najam poslovnih prostora svim političkim strankama, ali i udrugama, KUD „Kralj Zvonimir“ i HKD „Napredak“ morali bi za korištenje prostorija u Domu kulture na Sinobadovoj glavici izdvajati sedam tisuća kuna, što je gotovo nemoguće. Ukoliko zatvore svoja vrata, pitam se, gdje ćemo onda s tolikim mladima, članovima ovih društava – objasnila je gradonačelnica te je ostala pri stajalištu da se neprofitne civilne udruge moraju osloboditi plaćanja najma pa će takav prijedlog na idućoj sjednici Gradskoga vijeća dati vijećnicima na usvajanje.

Sjednica Gradskog vijeća: Rasprave o bolnici, Orašnici te zaposlenicima Grada koji rade samo kad im se uruči radni nalog


grbNajzanimljivija točka dnevnog reda današnje sjednice kninskog Gradskog vijeća bila su vijećnička pitanja koja su rezultirala zanimljivim odgovorima koji će zasigurno zanimati kninsku javnost.

Tako je vijećnik SDP-a Mirko Antunović prozvao čelnike Grada za mobbing djelatnika gradske uprave.

– Radi se o sudbini većeg broja ljudi koji me gotovo svakodnevno kontaktiraju i svjedoče o neviđenom mobingu i prijetnjama – kazao je Antunović.

Na te je optužbe reagirala gradonačelnica Josipa Rimac ustvrdivši da je zapravo ona žrtva mobbinga.

– Ako itko trpi mobbing i zlostavljanje , onda ga trpimo ja i građani jer neki zaposlenici koji su nezadovoljni koeficijentima i rasporedom ne izvršavaju svoje radne zadatke već za njih traže radne naloge. A kad za svaku sitnicu trebaš izdati radni nalog, gubi se dragocjeno vrijeme. Ukoliko nadzor Upravne inspekcije kaže da pojedine akte moramo ispraviti, to ću učiniti i ukoliko kaže da smo nešto prekršili, ispričat ću se. No, ako se utvrdi da sam sve radila po zakonu, a neki se nezadovoljni zaposlenici i dalje budu ovako ponašali, napravit ću još jednu sistematizaciju radnih mjesta, proglasiti ih viškom i poslati ih na burzu rada – poručila je gradonačelnica.

Vijećnika Roberta Marića iz HDZ-a zanimala je budućnost kninske bolnice.

– Dugo smo se borili za vraćanje samostalne kninske bolnice i u tome uspjeli 2008. godine. No ministarstvo sada donosi odluku o funkcionalnom spajanju sa šibenskom bolnicom. U razgovoru sa zaposlenicima čula sam da će to spajanje naštetiti i liječnicima u Kninu i pacijentima koji će na pretrage opet morati u Šibenik. Kao Grad smo uputili pismo ministru Ostojiću u kojem argumentirano tražimo da kninska bolnica ostane samostalna – kazala je Rimac koja je odgovorila i na pitanje zašto je bolnica išla u sanaciju.

– Bolnica je išla u sanaciju zbog 4 milijuna kuna duga nastalog jer je ministarstvo bolnici stalno smanjivalo limit. Ali nakon što je postavljena sanacijska upraviteljica dug je narastao na 11 milijuna. Pa sad zaključite kako je tko vodio bolnicu – odgovorila je gradonačelnica.

Vijećnika Marka Jelića zanimalo je stanje u vezi zagađenja Orašnice.

– Cilj IPA projekta je zaštita rijeke Krke što će se izgradnjom pročišćivača u potpunosti i realizirati. Na žalost, ovlasti Grada su male, a svim vodotokovima upravljaju Hrvatske vode. Upravo su Hrvatske vode odgovorne što još nemamo uređaj za pročišćavanje, jer još nisu raspisali natječaj za odabir izvođača radova na izgradnji pročišćivača. Dok god uređaj ne bude izgrađen, otpadne vode će istjecati u lagune. Moram dodati i da su tri najveća zagađivača kninskih voda DIV, HŽ-ova Vuča vlakova i bolnica. Bolnica je napravila svoj uređaj za pročišćavanje, HŽ nije napravio ništa, a DIV se obvezao izgraditi uređaj na novom pogonu ali to još nisu napravili. Tu opet trebaju reagirati Hrvatske vode i tražiti od HŽ-a i DIV-a da izgrade svoje uređaje za pročišćavanje – izvijestila je Josipa Rimac koja je odgovarala i na pitanje o zagađenom zemljištu PZ Orlovače.

– Grad se žalio na presudu i ona je na reviziji na Vrhovnom sudu. Također, Grad je postupio po presudi i napravili smo što nam je presuda nalagala, no Hrvatske vode su zadužene za poštivanje rokova izgradnje pročišćivača s čime će se presuda u potpunosti ispoštovati. Što se tiče teških metala, zatražili smo analizu. Ukoliko se metali nalaze u našoj mreži, treba ispitati kako i zašto su tu, No ukoliko se nalaze u ispustu, postavlja se pitanje dolaze li iz gradskog ili nekog drugog ispusta – odgovorila je Rimac.

Vijećnik SDSS-a Jovo Jankelić pitao je što je s natječajem za koncesionara za održavanje gradske rasvjete.

– Kada se odluka objavi u Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije, raspisat ćemo natječaj – odgovorila je gradonačelnica.

Gradsko vijeće je danas donijelo i odluku o osnivanju i izdavanju Službenog glasila Grada Knina čime će se uštedjeti vrijeme na čekanju objava u Službenom vjesniku šibensko-kninske županije.

Od ostalih točaka dnevnog reda izdvojimo da je Gradsko vijeće usvojilo izvješće o financijskoj reviziji Grada Knina za 2012. godinu te izvješće o radu gradonačelnice za drugu polovicu 2013. godine.

 

Kalendar kulturnih i drugih događanja u gradu: Danas istječe rok za dostavljanje plana


Zvonimirovi_dani_3S ciljem oformljivanja jedinstvenog “Kalendara događaja”, Grad Knin, kao pokretač inicijative objedinjavanja informacija o svim događanjima na području grada na jednom mjestu, poziva sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, a posebno udruge, ustanove, trgovačka društava, sportska društava, obrtnike i nositelje samostalnih djelatnosti koje svojim djelovanjem doprinose kulturnom, edukativnom, umjetničkom, društvenom i sportskom segmentu života zajednice da najkasnije danas dostave popis svih događanja koja će organizirati tijekom ove godine.

– Jedinstveni “Kalendar događanja” bit će objavljen na službenim internetskim stranicama Grada Knina i na drugi prikladan i široj javnosti lako dostupan način, a sve s ciljem kako bi sve brojniji posjetitelji našeg kraljevskog Grada Knina i njegove okolice, ali i sami građani, na vrijeme imali pravodobne informacije o događanjima u gradu i kako bi ista bila dobro posjećena – izvijestili su iz gradske uprave.

Kako neslužbeno doznajemo, ovaj kalendar poslužit će i za osmišljavanje Kninskog kulturnog ljeta s kojim se planira započeti ove godine.

Javni poziv s tablicom koju treba popuniti i dostaviti u gradsku upravu možete preuzeti ovdje

 

Poziv za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja Grada Knina


grbU povodu blagdana sv. Ante i Dana Grada Knina, Gradsko vijeće dodjeljuje javna priznanja Grada pravnim i fizičkim osobama za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada Knina, a posebice za iznimne uspjehe u unaprjeđenju gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja, obrazovanja i drugih javnih djelatnosti, športa, tehničke kulture, zaštite i unapređenja čovjekovog okoliša, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Sukladno Odluci Gradskog vijeća o priznanjima Grada Knina, javna priznanja Grada Knina su Počasni građanin Grada Knina, Nagrada Grada Knina za životno djelo, Nagrada Grada Knina, Plaketa Grada Knina i Grb Grada Knina.

Poticaj za dodjelu priznanja, uz odgovarajuće obrazloženje, mogu dati trgovačka društva, ustanove, političke stranke te druge organizacije i udruge, kao i građani.

Pozivaju se zainteresirani predlagatelji da svoje prijedloge sa detaljnim obrazloženjem razloga poticaja priznanja i suglasnošću predloženog kandidata dostave do 1. svibnja 2014. godine u zatvorenoj omotnici sa naznakom «ne otvaraj» na adresu: Gradsko vijeće Grada Knina, Odbor za priznanja Grada Knina, dr. Franje Tuđmana br. 2, 22300 Knin.

Izrađuje se kalendar kulturnih i drugih događanja u gradu; Upućen javni poziv svima koji organiziraju događanja da dostave svoj plan


Zvonimirovi_dani_3S ciljem oformljivanja jedinstvenog “Kalendara događaja”, Grad Knin, kao pokretač inicijative objedinjavanja informacija o svim događanjima na području grada na jednom mjestu, poziva sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, a posebno udruge, ustanove, trgovačka društava, sportska društava, obrtnike i nositelje samostalnih djelatnosti koje svojim djelovanjem doprinose kulturnom, edukativnom, umjetničkom, društvenom i sportskom segmentu života zajednice da dostave popis svih događanja koja će organizirati tijekom ove godine.

– Jedinstveni “Kalendar događanja” bit će objavljen na službenim internetskim stranicama Grada Knina i na drugi prikladan i široj javnosti lako dostupan način, a sve s ciljem kako bi sve brojniji posjetitelji našeg kraljevskog Grada Knina i njegove okolice, ali i sami građani, na vrijeme imali pravodobne informacije o događanjima u gradu i kako bi ista bila dobro posjećena – izvijestili su iz gradske uprave.

Kako neslužbeno doznajemo, ovaj kalendar poslužit će i za osmišljavanje Kninskog kulturnog ljeta s kojim se planira započeti ove godine.

Javni poziv s tablicom koju treba popuniti i dostaviti u gradsku upravu možete preuzeti ovdje

Popunjenu tablicu potrebno je dostaviti najkasnije do 10. ožujka ove godine!

Skuplji zakup gradskih poslovnih prostora; Računi uvećani za 25 posto


posudivanje_novca_news_picGrad Knin je od 1. siječnja u sustavu PDV-a pa će svi zakupnici poslovnih prostora u vlasništvu Grada ubuduće plaćati veću zakupninu. Naime, riječ je o zakonskoj odredbi koju moraju ispoštovati sve jedince lokalne samouprave s godišnjim prihodima iznad 230 000 kuna. To, naime, propisuje Zakon o porezu na dodanu vrijednost koji je stupio na snagu 1. siječnja ove godine.

Tako će svi oni, koji s Gradom imaju sklopljen ugovor o zakupu poslovnog prostora, dobiti uvećan račun za iznos PDV-a, tj za 25%.

Ovo će poskupljenje najviše osjetiti oni obrtnici koji nisu u sustavu PDV-a.

Izvor: Radio Knin

Gradsko vijeće donijelo odluku o koeficijentima za obračun plaće; Blažević: Nikakva inspekcija niti nadzor nisu u gradu


gradsko-vijece-kninKninsko Gradsko vijeće donijelo je na današnjoj sjednici odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Knina.

Tako će, što se tiče radnih mjesta I. kategorije, glavni rukovoditelj (troje pročelnika) imati koeficijent 3,60, a rukovoditelj (voditelji Odsjeka) imati 2,85.

Radna mjesta II. kategorije su viši savjetnik koji će imati koeficijent 2,80 te viši stručni suradnik s koeficijentom 2,40.

Radna mjesta III. kategorije su stručni suradnik koji će imati koeficijent 2,05, viši referent koji će imati 1,90 te referent čiji koeficijent će iznositi 1,70 (osim referenta – komunalnog redara koji će imati 1,60).

Što se tiče radnih mjesta IV. kategorije, vozač će imati koeficijent 1,70, dostavljač 1,30, domar-dostavljač 1,25, a portir, domaćica i spremačica po 1,15.

Plaću službenika, odnosno namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne samouprave čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće, uvećan za o,5 posto za svaku navršenu godinu radnog staža.

Odluka o koeficijentima pravno je temeljena na Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi, Zakonu o plaćama  u lokalnoj i područnoj samoupravi, Uredbi o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj samoupravi, Odluci o ustroju upravnih tijela Grada Knina te Statuta Grada Knina.

Dok je SDP-ov vijećnik Mirko Antunović tražio da se ova točka skine s dnevnog reda sjednice, budući da je Sindikat zaposlenika tražio isto upozorivši na niz nepravilnosti, čelnici Grada poručuju da za tim nema potrebe jer je sve bilo po zakonu. “Mišljenje sindikata uvažavamo, no ono nije obvezujuće”, rekao je zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević i  pojasnio kako je sistematizacija radnih mjesta u upravnim tijelima provedena u skladu s već prije donesenom Odlukom o ustrojstvu grada i Pravilnikom o unutarnjem redu. “Odluku o koeficijentima za obračun plaća moramo donijeti kako bi smo kroz naredno razdoblje donijeli rješenja o rasporedu službenika i namještenika”, kazao je Blažević.

Prijedlog odluke dan je na uvid Sindikatu državnih i lokalnih namještenih Grada Knina. U očitovanju Sindikata između ostalog stoji kako ovakva sistematizacija radnih mjesta, opis poslova, nazivi kao i preraspodjela radnih mjesta, ne samo da nije u skladu sa zakonom, nego čini i direktnu diskriminaciju pojedinih zaposlenika čija se prava krše.

Vijećnik Mirko Antunović  otkrio je kako ima saznanja da zbog svega navedenog gradsku upravu češlja Upravna inspekcija. “Zašto o tome nitko ništa ne govori?”, pitao je Antunović Blaževića koji pak tu tvrdnju demantira. “Nikakva inspekcija ili nadzor nisu u gradu, postoje samo predstavke nekolicine zaposlenika na koje će se Grad očitovati na način da nikakvih nezakonitih radnji nije bilo, a hoće li to rezultirati nadzorom ili Upravnom inspekcijom, vidjet će se “, odgovorio je Blažević.

A u Sindikatu  još uvijek ne žele ništa komentirati, sve dok traju pregovaračke aktivnosti o novom kolektivnom ugovoru.  “To ne bi bilo pošteno prema suprotnoj strani, no mogu samo poručiti: i poslodavac i sindikat mogu raditi što hoće, ali samo po zakonu”, kazao je predsjednik Sindikata Ivo Jozinović.

U obrazloženju Odluke o koeficijentima za obračun plaća stoji kako se koeficijenti određuju za radna mjesta, a ne za konkretne službenike i namještenike. U Sindikatu pak kažu da čelnici grada  nisu u pravu, no ipak  pričekat će konačna rješenja za svako radno mjesto.

Izvor: Radio Knin

Udrugama iz kulture 140 tisuća, udrugama civilnog društva 45 tisuća, a braniteljskim udrugama 60 tisuća kuna


preuzmiGrad Knin izdvojit će u 2014. godini ukupno 140 tisuća kuna za udruge u kulturi. Novac će se raspodijeliti na ukupno šest udruga i to na KUD ”Kralj Zvonimir”, HKD Napredak, SKD Prosvjetu, Karnevalsku udrugu, Udrugu Kninfest i KUU Strmica.

Pripadajući iznos sredstava za svaku udrugu utvrdit će gradonačelnica Grada Knina svojim zaključkom početkom 2014. godine, na prijedlog Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti, uz prethodnu koordinaciju sa Kulturnim vijećem Grada Knina.

Udruge civilnog društva neprofitnog karaktera iz raznih oblasti djelovanja dobit će 45 tisuća kuna, a novac će se raspodijeliti na ukupno deset udruga i to na Udrugu invalida Sv. Bartolomej, Ekološku udrugu Krka, Kinološku udrugu, Udrugu Grabarje, Udrugu civilnih invalida rata, Udrugu pčelara Drača, Udrugu matice umirovljenika, Udrugu ZvoniMir, Udrugu Žene kosovske doline te Udrugu za djecu i mlade “Čarobni svijet”.

Braniteljske udruge dobit će u 2014. godini 60 tisuća kuna, a novac će podijeliti šest udruga i to HVIDRA, Udruga bivših zatočenika logora od 1991-95, Udruga Kninska bojna, Udruga pripadnika HVO, Udruga Prvi hrvatski redarstvenik i Udruga Hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata.

Pripadajući iznos sredstava za svaku od braniteljskih udruga te udruga civilnog društva neprofitnog karaktera utvrdit će gradonačelnica Grada Knina svojom odlukom početkom proračunske 2014. godine na prijedlog Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti. uz prethodni radno-konzultativni  dogovor s Koordinacijom braniteljskih udruga Grada Knina, Kulturnim vijećem Grada Knina i Vijećem  za komunalnu prevenciju.

Do 19. prosinca zaprimaju se zahtjevi za zakup lokacije za štandove i šank u šatoru na trgu u povodu božićnih i novogodišnjih događanja


2014_m_BBB_1Grad Knin uputio je javni poziv zainteresiranima za zakup lokacije za postavljanje štandova i šanka u šatoru na Trgu Ante Starčevića na dane 26., 29. i 31. prosinca kada će biti upriličena božićna događanja, odnosno doček nove godine. Početna cijena zakupa iznosit će 20 kuna po metru četvornom.

Zahtjevi se mogu dostaviti do 19. prosinca u 12 sati.

Cjeloviti tekst poziva možete preuzeti i pročitati ovdje

Grad oslobodio tvrtku C.E.M.P. od obveze plaćanja komunalnog doprinosa; Stotinjak Kninjana dobit će posao na izgradnji vjetroelektrane


vjetroelektrane_vGrad Knin oslobodio je tvrku C.E.M.P. iz Zagreba od obveze plaćanja komunalnog doprinosa u iznosu od 370 tisuća kuna .

Razlozi su poticanje investitora proizvođača, osiguran dugoročni veliki proračunski prihod iz naknade za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora te, na kraju, zapošljavanje, a očekuje se da će se na radovima koje investira zagrebačka tvrtka zaposliti stotinjak ljudi s kninskog područja.

Tvrtka C.E.M.P. investitor je složene građevine – Vjetroelektrane Krš Pađene ukupne snage 100 megavata i priključnog dalekovoda od Pađena do Knina. U okviru tog projekta izgradit će se i novi makadamski pristupni putovi duljine 2,2 kilometra i operativni platoi te će se rekonstruirati postojeći putovi u Mokrom polju, Pađenima, Radučiću i Oćestovu. Za mrežu novih pristupnih prometnica ukupan iznos komunalnog doprinosa je 264 tisuće kuna, a za operativne platoe 106 tisuća kuna.

Pravni temelj oslobađanja plaćanja komunalnog doprinosa je Odluka o komunalnom doprinosu grada Knina kojom je propisana mogućnost oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa investitorima koji grade objekte namijenjene isključivo za obavljanje proizvodne djelatnosti.

“Stvaranjem pozitivne poduzetničke klime stvorene su pretpostavke za razvoj godpodarstva odnosno za investiranje poduzetnika proizvođača uz uvjet da isti budu oslobođeni od plaćanja komunalnog doprinosa, a da Grad Knin na drugi način pribavi sredstva za financiranje komunalnog doprinosa”, navodi se u toj odluci.

“Iznos od 370 tisuća kuna koliko iznosi obračunati komunalni doprinos za tvrtku C.E.M.P. ostvaruje pogodnost oslobađanja jer je od posebnog interesa za šire područje te će Gradu Kninu dugoročno osigurati veliki proračunski prihod iz naknade za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora”, pojašnjava se u Odluci o oslobađanju od obveze plaćanja komunalnog doprinosa za tvrtku C.E.M.P.

Iz gradske uprave su dodatno pojasnili da će na radovima koje investira C.E.M.P. posao naći stotinjak ljudi s područja Knina.

Javne rasprave o izmjenama GUP-a te Prostornog plana


grbUpravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša Grada Knina organizira dvije javne rasprave.

Javna rasprava o Prijedlogu ciljanih izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Knina trajat će od 17. prosinca 2013. godine do 10. siječnja 2014. godine, a javno izlaganje o prijedlogu održat će se 19. prosinca 2013. godine u 12:00 sati u Gradskoj vijećnici. Više o toj javnoj raspravi pročitajte ovdje

Javna rasprava o Prijedlogu ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Knina trajat će od 17. prosinca 2013. godine do 10. siječnja 2014. godine, a javno izlaganje o prijedlogu održat će se 19. prosinca 2013. godine u 11:00 sati u Gradskoj vijećnici. Više o toj javnoj raspravi pročitajte ovdje

U 2014. godini Grad će izdvojiti milijun i pol kuna za socijalna davanja


grbZa pomoć socijalno ugroženim osobama, kroz razne oblike davanja, Grad Knin je u proračunu za 2014. godinu osigurao milijun i pol kuna.

No, najveća stavka od 1.050.000 kuna, odnosi se na decentralizirana sredstva koja Šibensko-kninska županija transferira Gradu Kninu za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima socijalne skrbi. 950 kuna pomoći za ogrjev u 2014. dobit će više od 1100 korisnika.

Osobe na socijali kao i one koje primaju zaštitni dodatak uz mirovinu ili im je mirovina manja od trostrukog novčanog iznosa za samce, pod uvjetom da ostali članovi domaćinstva ne ostvaruju dodatne prihode, oslobođene su plaćanja komunalne naknade. Korisnicima pomoći za uzdržavanje Grad će podmiriti djelomični trošak stanovanja koji se odnosi na vodu, odvodnju i druge komunalne usluge iz djelatnosti Komunalnog poduzeća. Grad će i iduće godine samohranim roditeljima i roditeljima s troje i više djece sufinancirati troškove boravka djece u vrtiću na način da će im cijenu usluga umanjiti za 1/3. Isto tako , u cilju pronatalitetne politike, za svako novorođeno dijete izdvojit će po tisuću kuna.

Dobra vijest stiže za kninske studente. Nakon tri godine stanke, Grad će početkom iduće godine, raspisati natječaj za dodjelu devet studentskih stipendija.

Izvor: Radio Knin

Usvojen gradski proračun za 2014. godinu težak 43,3 milijuna kuna


kune-kuna_novac_shutterKninsko Gradsko vijeće usvojilo je danas proračun Grada Knina za 2014. godinu u visini od 43,3 milijuna kuna.

Najviše prihoda u gradski budžet i to 19,1 milijun kuna trebali bi donijeti porezi i prirezi na dohodak.

Što se socijalne komponente proračuna tiče, treba izdvojiti da će Grad iduće godine ponovno isplaćivati stipendije studentima, a što se razvojne komponente tiče,  treba istaknuti projekt vodoopskrbe i kanalizacijskog sustava za prigradska naselja i rekonstrukciju Tomislavove ulice.

– Proračun je realan i održiv – kazala je kninska gradonačelnica Josipa Rimac dodavši da nema značajnijeg rezanja novca za gradske ustanove, ali i naglasivši kako se Grad iduće godine neće zaduživati.

Na pitanja vijećnika o stanju gradske blagajne, Rimac je naglasila kako Grad niti jedan dan nije bio u blokadi i kako se niti jedan mjesec nije dogodilo da zaposlenici Grada i gradskih ustanova ne dobiju plaću.

Na današnjoj sjednici Gradskoga vijeća usvojen je i treći rebalans proračuna za 2013. godinu koji je zapravo tehničke naravi. Tako treći rebalans iznosi 36 milijuna i 841 tisuću kuna što je za 33,5 tisuća kuna manje od drugoga rebalansa.

Izbornik