Grad financira nabavu radnog materijala za učenike osnovnih škola


Grad Knin će i ove godine financirati nabavu radnog materijala (kao npr. radne bilježnice, likovne mape, radni materijal za tehničku kulturu) za učenike osnovnih škola na području Grada Knina.

Priznati troškovi za nabavu radnog materijala isplaćivat će se roditeljima/starateljima učenika temeljem podataka kninskih osnovnih škola o upisanim učenicima u razrede od prvog do osmog, a po podnesenom Zahtjevu za priznavanje sredstava za radni materijal.

Uz Zahtjev je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice roditelja/staratelja iz koje je razvidno da isti ima prebivalište na području Grada Knina, presliku tekućeg računa te račun za kupljeni radni materijal.

U prilogu se nalazi Zaključak o financiranju kao i obrazac za prijavu.

Zaključak

Zahtjev – obrazac

Izvor: knin.hr

Izbornik