U četvrtak na tvrđavi izložba fotografija ptica


U četvrtak, 18. ožujka s početkom u 18 sati u Galeriji Kninskog muzeja održat će se predavanje i otvorenje izložbe fotografija pod nazivom „Natura 2000, Krka i okolni plato“.

Izložba je rezultat projekta na području Nacionalne ekološke mreže važnom za ptice Natura 2000 HR1000026 Krka i okolni plato, kojim upravlja Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije. Tim projektom su obuhvaćene najugroženije ptice s popisa Natura vrsta uključene u Crvenu knjigu ptica Hrvatske: velika ševa, ćukavica, crnoprugi trstenjak, kratkoprsta ševa, suri orao, orao zmijar i sivi sokol te voljić maslinar koji nije na ovoj listi, ali je važna vrsta za istraživano područje jer mu ono pruža kvalitetna staništa za gniježđenje.

Organizatori izložbe su Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije i Grad Drniš kao nositelj cjelokupnog projekta, u suradnji s Ornitološkim društvom “Brgljez kamenjar.”

Autor fotografija je Ivica Lolić, respektabilan hrvatski ornitolog i fotograf, inače stručni suradnik Zavoda za ornitologiju HAZU.

O izložbi će govoriti ravnateljica Javne ustanove Priroda Šibensko-kninske županije mr.sc. Anita Babačić Ajduk.

Izbornik