Javni poziv za zakup sajamskih kućica za vrijeme Adventa


Grad Knin uputio je javni poziv za zakup sajamskih kućica za vrijeme
održavanja manifestacije „Advent u Kninu 2019.”

Grad Knin poziva sve zainteresirane pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti koje u svom asortimanu imaju tradicionalne proizvode (med, vino, rakija, fritule i sl.), te ostale nenavedene prigodne proizvode da iskažu interes za sudjelovanjem na manifestaciji.

Mjesto održavanja Adventa u Kninu je igralište Osnovne škole Dr. Franje Tuđmana u Kninu i to od 1. do 31. prosinca ove godine.

Zainteresirani bi izlagali svoje proizvode u drvenim kućicama dimenzija 2 x 2 metra s osiguranim strujnim priključkom.

U zakup se daju 4 drvene kućice. Početna cijena za zakup je 700 kuna po kućici, za cijelo vrijeme trajanja adventa.

Ponude se upućuju na adresu Grad Knin, Dr. Franje Tuđmana 2, 22 300 Knin, u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici, s naznakom za „Javni poziv za sudjelovanje na manifestaciji „ADVENT U KNINU 2019.“ – ne otvaraj“ i adresom ponuditelja s druge strane omotnice.

Rok za dostavu ponuda, a ujedno i vrijeme javnog otvaranja pristiglih ponuda je 25. studenog 2019. godine u 14:00 sati, u prostorijama Grada Knina, Dr. F. Tuđmana 2, Knin, sala za sastanke, 1. kat.

Sve informacije u vezi javnog poziva mogu se dobiti u uredu br. 6, I. kat, zgrada gradske uprave Grada Knina, Dr. F. Tuđmana 2, Knin ili na telefon 022/664-434, svakim radnim danom u uredovnom vremenu od 07:00 do 15:00 sati.

I. Š.

Izbornik